fbpx

Otsing

Õppematerjal

Kumu kunstimuuseumi haridustöö kuraatorid on loonud mitmeid kasulikke õppematerjale Kumu näituste ja kunstiliikide tutvustamiseks lasteaialastele ja kooliõpilastele. Siit saate nõuandeid ja inspiratsiooni, milliste ülesannete ja meetodite abil erinevaid ajastuid ja kunstižanre koolitundides käsitleda.

Eraldi rubriigis on välja toodud haridusprojektiEesti kunsti DIGISILD” töölehed ja videod.

Eesti kunsti digisild

E-tunnid

Kumu kunstimuuseumi haridustöö kuraatorid on loonud terviklikud e-tunnid, mis on heaks täienduseks õppetöös. Materjali võib kasutada koolitunnis või anda õpilastele iseseisvalt läbimiseks kodutöö raames. E-tunnid sisaldavad põnevat pildimaterjali ja ülesandeid, viktoriine ning loovtöid. 

E-tund „Fantastiline graafika“

Õppematerjal tutvustab Vello Vinna loomingut ja graafikakunsti 1.–6. klassi lastele. Selgeks saab, kuidas graafikat tehakse, mis on sümmeetria ja mida tähendab perspektiiv. Õppematerjal on valminud seoses Kumu muuseumi näitusega „Vello Vinn. Vastupeegeldused. 

Märksõnad: graafika, Vello Vinna looming, kujundikeel, pildi- ja sõnamäng, perspektiiv, kordus, sümmeetria, illustratsioon. 

Ava „Fantastiline graafika“

E-tunni materjalidele lisaks soovitame Vello Vinna näitusest ja teostest inspireeritud loovtööd „Perspektiiv ja peegeldus“. Seda saab vaadata siin.

E-tund „Eneseloomine“

E-tund „Eneseloomine“ suunab põhikooli III astme ja gümnaasiumiõpilasi Eesti naiskunstnike kujunemislugu uurides mõtlema enda isiksuse kujunemisele ning ühiskonna mõjudele selles protsessis. Tund tutvustab eesti esimesi naiskunstnikke ja neid mõjutanud ühiskondlikke hoiakuid Kumu näitusele „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ toetudes. Materjalid sobivad kasutamiseks kunsti-, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ainetes.

Märksõnad: ühiskonna mõjud indiviidile, ühiskondlikud hoiakud, 19. sajandi kunstnik, emantsipeerumine, kunstižanrid, 20. sajandi esimese poole naiskunstnikud.

Ava „Eneseloomine“

Töölehed

Oleme siia koondanud haridustöö kuraatorite loodud põnevate ülesannetega töölehed, mis innustavad lapsi ja noori kunstiga suhestuma. Ülesannete eesmärgiks on suunata õpilasi muuseumitunnis iseseisvalt või grupiviisiliselt näitusega tutvuma ja kunsti üle arutlema. Töölehti saab edukalt kasutada ka kunstnike ja näituste teemade käsitlemiseks koolitundides.
Töölehed on pdf-formaadis ja neid saab alla laadida ja välja printida. Töölehed on kasutamiseks ainult hariduslikel eesmärkidel, autoriõigus kuulub Eesti Kunstimuuseumile.

„Eesti Kunstimuuseum 100. Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik” (05.07.–10.11.2019)

Vaade näitusele
Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon

Näituse kuraator: Eha Komissarov; külaliskuraator: Maria Arusoo
Töölehe autorid: Darja Andrejeva, Ilona Kroon ja Sandra Lääne-Velt
Sihtrühm: I ja II kooliaste
Keeled: eesti, inglise ja vene

Eestikeelne tööleht
Venekeelne tööleht
Ingliskeelne tööleht

Tööleht tutvustab põgusalt erinevaid maaližanreid (maastikumaal, portree, natüürmort ja interjöör) ja näituseloomega seotud ameteid (kuraator, kujundaja, valgustehnik, publikutöö kuraator). Ülesanded vajavad teoste olemasolu ja kasutamist (nt fotona). Väljaprinditud töölehele on võimalik ka enda näitus kureerida.

Näituse „Eesti Kunstimuuseum 100. Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik” vaated. Fotod: Endel Apsalon

Tegevusleht „Võlujälg”

Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon
Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon

Püsiekspositsioonis „Varamu”
Töölehe autor: Kumu hariduskeskus
Sihtrühm: lasteaed ja I aste
Keeled: eesti

Eestikeelne tööleht
Kleepsuleht

Samanimelist muuseumitundi saatev tegevusleht „Võlujälg” uurib erinevaid loomi ja linde, keda kunstisaalis teostelt leida võib. Sobib nii kirjutamise kui ka tähelepanu harjutamiseks. Muuseumitunnis saadab tegevuslehte ka spetsiaalne kleepsuleht.

„Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni” (22.02–08.06.2019)

Näituse kuraator: Sergio Bessa, Jessamyn Fiore, ja Anu Allas
Töölehe autorid: Liina Lepik ja Ilona Kroon
Sihtrühm: I–III aste
Keeled: eesti, inglise ja vene

Eestikeelne tööleht
Venekeelne tööleht
Ingliskeelne tööleht

Gordon Matta-Clark oli kunstnikust anarhitekt, kes muutis fundamentaalselt arusaama arhitektuuri rollist tänapäeva inimese elus. Näitust saatnud tegevusleht pakub uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas ruumi ja kunsti vaadata ning kogeda.

„Andres Tolts. Maastik vaikeluga” (24.11.2017–01.04.2018)

Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon
Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon

Näituse kuraator: Anu Allas
Töölehe autor: Kristel Soidra
Sihtrühm: II kooliaste
Keeled: eesti

Eestikeelne tööleht

Tegevusleht annab täitjale võimaluse panna ennast proovile tootedisaineri, sisekujundaja ja linnaplaneerijana. Tööleht selgitab lühidalt mainitud ameteid ja pakub põnevaid ülesandeid, mille alusteks on Andres Toltsi teosed.

Näituse „Andres Tolts. Maastik vaikeluga” vaated. Fotod: Stanislav Stepaško

„Ajalugu pildis – pilt ajaloos” (16.03.–05.08.2018)

Näituse kuraatorid Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem
Töölehe autorid: Tiina-Mall Kreem ja Linda Kaljundi
Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium
Keeled: eesti

Eestikeelne tööleht põhikooli III astmele
Eestikeelne tööleht gümnaasiumile

Tööleht uurib erinevate ajaloosündmuste kujutamist kunstis ja pakub võimalust korrata üle ka tähtsamad sündmused ja kuupäevad Eesti ajaloost. Ülesanded ühendavad endas nii ajaloo, kunsti kui ka kirjanduse.

Õppematerjalidega „Ajalooõpetus ja -pildid” ning „Valgustus, vabamüürlus, Eestis” saate tutvuda Kadrioru kunstimuuseumi veebilehel.

„Katja Novitskova. Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste” (23.02.–10.06.2018)

Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon
Vaade näitusele. Foto: Endel Apsalon

Näituse kuraator: Kati Ilves
Töölehe autor: Kristel Soidra
Sihtrühm: II, III aste ja gümnaasium
Keeled: eesti

Eestikeelne tööleht põhikooli II astmele
Eestikeelne tööleht põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Katja Novitskova näitust saatnud tegevusleht selgitab lühidalt kunstniku loominguga seotud olulisi mõisteid. Loodusest, teadusest ja kunstist inspireeritud ülesanded paluvad õpilasel mõelda erinevatele inimtegevuste mõjudele keskkonnas.

Näituse „Katja Novitskova. Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste” vaated. Fotod: Kristina Õllek

Digikogu

Tegevuslehtede paremaks kasutamiseks on paljude teostega võimalik tutvuda kohapeal Kumu kunstimuuseumis või digitaalselt Eesti Kunstimuuseumi digikogus. Digitaalkogus on võimalik teoseid vaadelda ja sorteerida vastavalt autorile, tehnikale, ajastule ja pealkirjale.