fbpx

Otsing

Kestlik Kumu

Nüüdisaegse muuseumi roll ühiskonnas on laiem kui üksnes kultuuri kogumine, hoiustamine ja avalikkusele näitamine. Muuseumidel on kanda sotsiaalne roll ning sellest tulenevalt vastutus hoida kultuuri kõrval ka inimesi ja keskkonda. Muuseumidel on ainulaadne võimalus oma kogude ja tegevusega tutvustada ühiskonnas aktuaalseid teemasid, tõstatada olulisi küsimusi, arendada vestlusi ja osaleda üldises arutelus.

Meie aja üks aktuaalsemaid teemasid on kliimakriis, ressursside ammendumine ja ökosüsteemide hävimine. Me peame tegutsema nüüd ja kohe, võttes vastutuse oma keskkonnajälje eest. Sellest tingituna on Eesti Kunstimuuseum kõigile oma viiele muuseumile paika pannud ühised tegutsemisviisid, et kultuuri kõrval ka looduskeskkonda säilitada.

Veebruaris 2022 pälvis Kumu kunstimuuseum esimese muuseumina Eestis rohelise muuseumi sertifikaadi.

Rohelise muuseumi süsteemi haldab ja tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, kes annab sarnastel põhimõtetel välja ka rohelise kontori tunnistusi ettevõtetele.

Kumu kui Eesti Kunstimuuseumi suurim muuseum on esimesena alustanud Rohelise Muuseumi süsteemi rakendamist.

See on aidanud läbi mõelda paljud tähtsad teemad nii keskkonnahoiu kui ka sotsiaalse vastutuse vaatepunktist. Eesti Kunstimuuseum on aastateks 2022–2025 koostanud tervikliku keskkonnahoiu tegevuskava, mille kohta hakkame avaldama aastapõhist ülevaadet.
Kumu on viiest muuseumist suurima ökoloogilise jalajäljega, mistõttu näeme endal vastutust liikuda tegusalt selle igakülgse vähendamise poole.

Kunstimuuseumi üks põhilisi väljundeid on näitusetegevus, millel on suure materjali- ja energiakasutuse tõttu märgatav keskkonnamõju. Järgmiseks kaheks aastaks on Kumu seadnud eesmärgiks välja töötada jätkusuutliku näituse juhend. Selleks mudeldame kestliku näituse ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi 2023. aastal avatava suurprojekti „Kunst antropotseeni ajastul“ põhjal. Kord kvartalis avaldame kokkuvõtteid  mudeldamise protsessi kohta, et panustada laiemasse arutellu seoses muuseumimaastiku rohepöördega. 2023. aasta lõpuks valmiva näidisjuhend saab olema avalikult kättesaadav.

Kestliku näituse mudel

Koostööpartnerid

Et jätkusuutlikkuse põhimõtted leviksid ja laialdast kasutuselevõttu leiaksid, peame ühise eesmärgi nimel tegutsedes oluliseks avatust ja koostööd. Vaid sel viisil saavutame reaalse mõju. Jätkusuutlikkuse teemade käsitlemisel teeb Kumu koostööd Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli, ICOM Eesti rohelise muuseumi töögrupi ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna kontoriga.

Töögrupp

Eesti Kunstimuuseumis tegutseb alates 2021 juunist keskkonnahoiu töögrupp.
2022. aastal osaleb keskkonnahoiu töögrupp aastapikkusel Ki Culture jätkusuutlikkuse intensiivkoolitusel „Ki Futures“ ja Ki Culture võrgustikus.

Keskkonnahoiu töögrupiga saab kontakti aadressil