fbpx

Otsing

Kestlik Kumu

Nüüdisaegse muuseumi roll ühiskonnas on laiem kui üksnes kultuuriväärtuste kogumine, hoiustamine ja avalikkusele näitamine. Muuseumidel on kanda sotsiaalne roll ning sellest tulenevalt vastutus hoida kultuuri kõrval ka inimesi ja keskkonda. Tänu oma kogudele on muuseumidel võimalus kajastada ühiskonnas aktuaalseid teemasid, tõstatada olulisi küsimusi, algatada diskussioone ja osaleda üldises arutelus.

Meie aja aktuaalseimad teemad on kliimakriis, ressursside ammendumine ja ökosüsteemide hävimine. Me peame tegutsema nüüd ja kohe, võttes vastutuse oma keskkonnajälje eest. Sellest tingituna on Eesti Kunstimuuseum kõigile oma viiele muuseumile paika pannud ühised tegutsemisviisid, et kultuuriväärtuste kõrval ka looduskeskkonda säilitada.

Kumu kui viiest Eesti Kunstimuuseumi struktuuri kuuluvast muuseumist suurim on esimesena alustanud rohelise muuseumi süsteemi rakendamist. See on aidanud läbi mõelda paljud tähtsad teemad nii keskkonnahoiu kui ka sotsiaalse vastutuse vaatepunktist.

Kumu kui viiest Eesti Kunstimuuseumi struktuuri kuuluvast muuseumist suurim on esimesena alustanud rohelise muuseumi süsteemi rakendamist. See on aidanud läbi mõelda paljud tähtsad teemad nii keskkonnahoiu kui ka sotsiaalse vastutuse vaatepunktist. Eesti Kunstimuuseum on koostanud tervikliku, iga kolme aasta tagant uuendatava keskkonnahoiu tegevuskava, mille kohta avaldame aastapõhiseid ülevaateid. Kumu on Eesti Kunstimuuseumi muuseumidest suurima ökoloogilise jalajäljega, mistõttu näeme endal vastutust liikuda tegusalt selle igakülgse vähendamise suunas.
Kunstimuuseumi üks põhilisi väljundeid on näitusetegevus, millel on suure materjali- ja energiakasutuse tõttu märgatav keskkonnamõju. 2023. aastal valmis suurprojekti „Kunst antropotseeni ajastul“ põhjal kestliku näituse mudel, mis on praktiline tööriist muuseumidele ja teistele näituseasutustele näituste keskkonnamõju hindamiseks.

Spetsiaalselt mudeli jaoks loodud süsinikukalkulaatori abiga saab arvutada näituse materjali-, transpordi- ja energiakulu ning trükiste ja jäätmetekkega seotud heitkoguseid. Erinevalt sarnastest rahvusvahelistest mudelitest kasutab Eesti Kunstimuuseumi kalkulaator suurel määral kliimaministeeriumi tellimusel välja töötatud eriheitetegureid, pakkudes seega võimalikult täpse ja kohalikku konteksti arvestava kalkulatsiooni.

Kestliku näituse mudel

Koostööpartnerid

Et jätkusuutlikkuse põhimõtted leviksid ja laialdast kasutust leiaksid, peame ühise eesmärgi nimel tegutsedes oluliseks avatust ja koostööd. Vaid sel viisil saavutame reaalse mõju. Jätkusuutlikkuse teemade käsitlemisel teeb Kumu koostööd Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli, ICOM Eesti rohelise muuseumi töögrupi ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna kontoriga.

Töögrupp

Eesti Kunstimuuseumis tegutseb alates 2021 juunist keskkonnahoiu töögrupp.

Keskkonnahoiu töögrupiga saab kontakti aadressil