fbpx

Otsing

Kestlik Kumu hariduskeskus

Kumu hariduskeskus töötab igapäevaselt väga eriilmelise publikuga alates väikelastest kuni seenioriteni välja. Lisaks sotsiaalsele jätkusuutlikusele oleme enda prioriteediks seadnud ka keskkonnasäästliku mõtteviisi ja taaskasutuse. See peegeldub nii Kumu pakutavates programmides kui ka igapäevases toimimises.

Kumu hariduskeskus töötab väga eriilmelise publikuga alates väikelastest kuni seenioriteni välja. Sotsiaalse jätkusuutlikkuse kõrval oleme oma prioriteetideks seadnud keskkonnasäästliku mõtteviisi ja taaskasutuse. See peegeldub nii Kumu pakutavates programmides kui ka igapäevases toimimises.

Muuseum teeb publiku paremaks kaasamiseks koostööd erinevate huvirühmade, organisatsioonide ja võrgustikega. Olulisemad koostööpartnerid on kooliõpetajad (infopäevad, koostöö koolidega, konkursid), Integratsiooni Sihtasutus (mitmesugused haridustegevused ja keeleõppe programmide pakkumine muuseumis erineva emakeelega inimestele), Dementsuse Kompetentsikeskus (programmid dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele), Autismikool (tajukaardi ja „Vaiksete hommikute“ formaadi väljatöötamine) ja Kumu noorteklubi (noored kultuurihuvilised erinevatest Harjumaa koolidest).

Sotsiaalne jätkusuutlikkus

Programmid erivanuses külastajatele:

 • Tasapisi väikelastehommikud – väikelastehommikud, mis on mõeldud 1–3-aastaste lastega peredele (eesti keeles).
 • Perehommikud – 4–8-aastaste lastega peredele (eesti ja vene keeles).
 • Jagatud kogemused -näitusetuurid ja töötoad seenioritele (eesti ja vene keeles).
 • Kumu noorteklubi – Kumus tegutseb vabatahtlik ja tasuta noorteklubi, mille eesmärk on korraldada muuseumis põnevaid üritusi noortelt noortele. Keskkonnasäästlikkus on noortele hingelähedane teema, mida korraldustöös järjepidevalt arvesse võetakse (eesti ja inglise keeles).

Erivajadustega külastajatele:

 • Taaskohtumised – demetsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele (eesti keeles).
 • Vaiksed hommikud – autistlikele ja sensoorse ülitundlikkusega inimestele.
 • Tajukaart – Kumu majaplaan autistlikele ja sensoorse ülitundlikkusega inimestele, mis annab teavet saalide mürataseme, valgustuse ja kujunduse kohta. Tajukaart on saadaval Kumu kassas eesti, inglise ja vene keeles.
 • Kumu makett – Kumust on valminud kolmemõõtmeline makett, mida kasutatakse tellitavate programmide juures ja mis võimaldab erivajadustega külastajatel õppida tundma Kumu hoonet ning tunnetada maja vorme.
 • Taktiilne korruseplaan – Kumu kassast on nägemispuudega inimestel võimalik laenutada taktiilset 3. korruse püsiekspositsiooni plaani. Plaanile on märgitud ka kirjeldustõlkeid omavad teosed.
 • Kirjeldustõlked – hetkel on Kumu kodulehelt võimalik kuulata, lugeda ja alla laadida püsiekspositsiooni “Identiteedimaastikud” kümne teose kirjeldustõlkeid (eesti ja vene keeles). Järgnevalt on plaanis luua kirjeldustõlked püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised“ teostele.
 • Kumu-uurijad – erivajadustega gruppidele suunatud tellitav programm, mis on kohandatav grupi vajadustele (eesti ja vene keeles).
Erivajadusega külastajale

Hariduslikud programmid:

 • Kumu pakub eri teemadel muuseumitunde kõikidele kooliastmetele, sealhulgas ka tasuta e-tunde ja tasulisi veebitunde nendele koolidele ja klassidele, kes erinevatel põhjustel muuseumisse kohale tulla ei saa (eesti, vene või inglise keeles).
 • Kumu püsiekspositsioonidel on võimalik tellida lõimitud keele- ja kunstiloo tunde. Programmid sobivad muukeelsetele Eesti elanikele, kes on eesti keele õppes saavutanud juba A2 või B1 taseme. Programmid põhinevad LAK-metoodikal.
Muuseumitunnid

Igapäevategevused üksikkülastajatele

 • Tagasisidesein – Kumu 3. korruse püsiekspositsiooni juures suunavad erinevad küsimused ja väited külastajaid erinevates keeltes meile tagasisidet andma.
 • Tegevuslehed – Kumu 3. korruse püsiekspositsioonil „Identiteedimaastikud“ on võimalik näitust avastada läbi loovate ülesannete. Kohapeal on saadaval tegevuslehed kolmes keeles (eesti, vene ja inglise).

Eestikeelne tegevusleht (PDF)

 • Tegevuslauad – Kumu aatriumis on koha leidnud eelnevatest näitustest taaskasutatud geomeetrilised lauad, mis pakuvad avastamisrõõmu nii väikestele kui ka suurtele külastajatele. Ühel neist on võimalus katsuda erinevaid materjale, millest kunstiteosed on tehtud. Lugemislaualt leiavad külastajad kohapeal lugemiseks valiku kunstikirjandust eesti, inglise ja vene keeles. Kolmas tegevuslaud kutsub külastajaid võimalikult kõrget torni ehitama ning rõhutab seeläbi muuseumi vastutust otsida pidevat tasakaalu ja hoida mitte ainult kultuuriväärtusi, vaid ka keskkonda.

Keskkonnasäästlikkus

 • Kõik Kumu hariduskeskuse materjalid on prinditud ökomärgisega paberile, võimalusel mustvalgelt.
 • Maalimiseks ja joonistamiseks tellitakse Kumu stuudiotesse paberit Räpina paberivabrikust, mis kasutab toorainena Eestist kogutud vanapaberit.
 • Kumu hariduskeskuse õpetajatele ja peredele suunatud töö- ja tegevuslehed on tasuta kättesaadavad meie kodulehel.
 • Kumu hariduskeskuse kingitused ja meened on pakitud taaskasutatud paberisse (nt muuseumi näituste vanad plakatid).
 • Kumu stuudiote tegevuses kasutatakse erinevaid majas tekkivaid jääke alates vanadest plakatitest ja kalendritest kuni vineeri ja seinavärvini välja.
 • Näitusetegevusest ülejäävaid materjale kasutatakse teadlikult ja nendega arvestatakse juba hariduskeskuse programmide koostamisel.
 • Kumu hariduskeskus korraldab tihti taaskasutust propageerivaid töötubasid. Näiteks on valmistatud karastusjookide plekkpurkidest jõuluehteid, aga ka pliiatsitopse. Stuudiotes ja kirjastuses üle jäävad värvilise paberi ribad on leidnud kasutust quilling’u töötoas. Klaasikildudest on sulatatud uusi taldrikuid ja aknakaunistusi. Prosse ja rinnamärke on valmistatud vineeri laserlõikuse jääkidest.