fbpx

Otsing

Kestlik Kumu hariduskeskus

Kumu hariduskeskus töötab igapäevaselt väga eriilmelise publikuga alates väikelastest kuni seenioriteni välja. Lisaks sotsiaalsele jätkusuutlikusele oleme enda prioriteediks seadnud ka keskkonnasäästliku mõtteviisi ja taaskasutuse. See peegeldub nii Kumu pakutavates programmides kui ka igapäevases toimimises.

Muuseum teeb publiku paremaks kaasamiseks koostööd erinevate huvirühmade, organisatsioonide ja võrgustikega. Olulisemad koostööpartnerid on kooliõpetajad (infopäevad, koostöö koolidega, konkursid), Integratsiooni Sihtasutus (erinevad programmid ja keeleõppe tundide pakkumine muuseumis erineva emakeelega elanikele), MTÜ Elu Dementsusega (programmid dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele), Autismikool (Tajukaardi ja “Vaiksete hommikute” formaadi välja töötamine), Lasnaidee (erinevad noorteprojektid ja kohaliku kogukonna kõnetamine), Kumu noorteklubi (noored kultuurihuvilised erinevatest Harjumaa koolidest).

Sotsiaalne jätkusuutlikkus

Programmid erivanuses külastajatele:

 • Tasapisi väikelastehommikud – peredele lastega vanuses 1-3
 • Perehommikud – eesti ja vene keeles, peredele lastega vanuses 4-8
 • Kunstisari 60+ – eesti ja vene keeles, näitusetuurid seenioritele
 • Kumu noorteklubi – Kumus tegutseb vabatahtlik ja tasuta noorteklubi, mille eesmärgiks on aidata noortel korraldada muuseumis neile huvipakkuvaid üritusi noortelt noortele. Keskkonnasäästlikus on noortele väga hingelähedane teema ja tihti on üritused just selle teemalised.

Erivajadustega külastajatele:

 • Taaskohtumised – demetsusega inimestele ja nende lähedastele
 • Vaiksed hommikud – autistlikele ja sensoorse ülitundlikkusega inimestele
 • Tajukaart – Kumu majaplaan autistlikele ja sensoorse ülitundlikkusega inimestele, mis annab teavet saalide mürataseme, valgustuse ja kujunduse kohta. Tajukaart on saadaval Kumu kassas eesti, inglise ja vene keeles.
 • Kumu makett – Kumust on valminud kolmemõõtmeline makett, mida kasutatakse tellitavate programmide juures ja mis võimaldab erivajadustega külastajatel õppida tundma Kumu hoonet ja tunnetada maja vorme.
 • Taktiilne korruseplaan – Kumu kassast on nägemispuudega inimestel võimalik laenutada taktiilset III korruse püsiekspositsiooni plaani. Plaanile on märgitud ka kirjeldustõlkeid omavad teosed.
 • Kirjeldustõlked – hetkel on Kumu kodulehelt võimalik kuulata, lugeda ja alla laadida püsiekspositsiooni “Identiteedimaastikud” kümne teose kirjeldustõlkeid. Lähiajal on kodulehele jõudmas ka kirjelduste venekeelsed tõlked. Plaanis on kirjeldustõlgete loomine ka püsiekspositsioonile “Konfliktid ja kohandumised”.
 • Kumu-uurijad – erivajadustega gruppidele suunatud tellitav programm, mis on kohandatav grupi vajadustele.

Lehele Erivajadusega külastajale

Hariduslikud programmid:

 • Kumu pakub erinevatel teemadel muuseumitunde kõikidele kooliastmetele.
  Sealhulgas ka tasuta e-tunde ja tasulisi veebitunde nendele koolidele ja klassidele, kes erinevatel põhjustel muuseumisse kohale tulla ei saa.
 • Kumu püsiekspositsioonidel ja valitud vahelduvatel näitustel on võimalik tellida lõimitud keele- ja kunstiloo tunde. Programmid sobivad muukeelsetele Eesti elanikele, kes on eesti keele õppes saavutanud juba B1 või B2 taseme. Programmid põhinevad LAK-metoodikal.

Lehele Kumu muuseumitunnid

Igapäeva tegevused üksikkülastajatele

 • Tagasisidesein – Kumu III korruse püsiekspositsiooni juures suunavad erinevad küsimused ja väited külastajaid erinevates keeltes meile tagasisidet andma.
 • Tegevuslehed – Kumu III korruse püsiekspositsioonil “Identiteedimaastikud” on võimalik näitust avastada läbi loovate ülesannete. Kohapeal on saadaval tegevuslehed kolmes keeles (eesti, vene ja inglise).

Eestikeelne tegevusleht (PDF)

 • Tegevuslauad – Kumu aatriumis on koha leidnud eelnevatest näitustest taaskasutatud geomeetrilised lauad, mis pakuvad nii suurtele kui ka väikestele külastajatele avastamisrõõmu. Olemas on materjalilaud, kus külastajad saavad katsuda erinevaid materjale, millest kunst on tehtud. Värvimislaual on püsiekspositsiooni nelja teose värvilehed, mis toimivad hiljem näitusesaalis ka erinevuste otsimise mänguna. Lugemislaualt leiavad külastajad kohapeal lugemiseks erinevat kunstikirjandust eesti, inglise ja vene keeles.

Keskkonnasäästlikkus

 • Kõik Kumu hariduskeskuse prinditud materjalid on prinditud öko-märgistusega koopiapaberile. Võimalusel võimalikult õhukesele paberile ja must-valgelt.
 • Maalimiseks ja joonistamiseks tellitakse Kumu stuudiotesse paberit Eesti oma Räpina paberivabrikust, mis on vanapaberit taaskasutav ettevõte.
 • Kumu hariduskeskuse õpetajatele ja peredele suunatud töö- ja tegevuslehed on tasuta kättesaadavad meie kodulehel.
 • Kumu hariduskeskuse kingitused ja meened on pakitud taaskasutatud paberisse, nt meie näituste plakatid.
 • Kumu stuudiote tegevuses kasutatakse erinevaid majas tekkivaid jääke alates vanadest plakatitest ja kalendritest kuni vineeri ja seinavärvini välja.
 • Näituste ülejääke kasutatakse teadlikult ja nende materjalide ümber kavandatakse hariduskeskuse plaane nii palju kui võimalik
 • Kumu hariduskeskus korraldab tihti taaskasutust propageerivaid töötubasid. Näiteks on valmistatud karastusjookide plekkpurkidest nii jõuluehteid kui ka pliiatsitopse. Stuudiotes ja kirjastuses üle jäävad värvilise paberi ribad on leidnud kasutust quilling töötoas. Klaasikildudest on sulatatud uusi taldrikuid ja aknakaunistusi.