fbpx

Otsing

Eesti kunsti Digisild

Eesti Kunstimuuseum on loonud eri ajastute Eesti kunsti tutvustava õppematerjali – Eesti kunsti Digisild. See koosneb 20 kunstiteost tutvustavast lühivideost ning neid saatvatest töölehtedest ja juhistest. Õppematerjal on väljatöötatud põhikooli III astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele.

Videod

Videote eesmärk on tutvustada Eesti kunstilugu, Eesti Kunstimuuseumi kogu ‒ ühte olulisemat kunstikogu Eestis ‒ ning inimesi, kes igapäevaselt kunstimuuseumis töötavad. Digisilla videotes näidatud teosed on eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumi filiaalides – Niguliste muuseumis, Kadrioru kunstimuuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis.

Töölehed

Iga videoga käib kaasas tööleht, mis aitab mõista ja mõtestada esitatud teemat ning loob võimaluse lisategevusteks.

Töölehed on ülesehitatud järgmiselt: TEA-plokk annab põgusa ülevaate ajastust, mil videos esitletud teos on loodud. ARUTLE JA LOO pakub võimaluse ühisaruteludeks ja erinevateks loovülesanneteks. Selleks, et õpetajal oleks lihtsam valida, millisesse muuseumitundi tulla, on iga töölehe lõpus toodud ka tunni soovitus.

Tagasiside

Selleks, et meie õppematerjali sisu vastaks õpetaja ootustele ja õpilaste vajadustele, palume teil täita õppematerjali kohta tagasisideleht, mille leiate SIIT. Aitäh!

Muuseum ja Digikogu

Pärast videote vaatamist, töölehtede täitmist ja arutelu klassiruumis soovitame tulla ka muuseumisse teostega tutvuma.

Eesti Kunstimuuseumi kogudes asuv kunstipärand on suures osas kättesaadav ka digiteeritud kujul muuseumi Digikogus aadressil: digikogu.ekm.ee. Julgustame õpetajaid ja õpilasi seda kasutama.

Teemad:

Niguliste muuseum – Kunst ja religioon keskaegse inimese elus

Tööleht 1. Keskaja kirikuarhitektuur

Video 1

Tööleht 2. Keskaja kirikukunst ja pühakute roll

Video 2

Tööleht 3. Teispoolsus keskaja inimese maailmapildis

Video 3

Tööleht 4. Kaupmehed hansalinnade kunsti tellijatena

Video 4

Kadrioru kunstimuuseum – Kunst ja ühiskond 17.–19. sajandil

Tööleht 5. Kunst ja poliitika

Video 5

Tööleht 6. Kunst ja tavad

Video 6

Tööleht 7. Kunst ja keskkond

Video 7

Tööleht 8. Kunst ja inimene

Video 8

Kumu kunstimuuseum ja Adamson-Ericu muuseum – Eesti kunst 18.–21. sajandil

Tööleht 9. Eesti kunstielu kujunemine 18. sajandil. Baltisakslastest estofiilid 

Video 9

Tööleht 10. Suurte kunstikeskuste ja akadeemiate mõju. Esimesed eesti kunstnikud

Video 10

Tööleht 11. Rahvusromantism

Video 11

Tööleht 12. Avangardist väsimine 1930. aastatel  

Video 12

Tööleht 13. Rasked valikud

Video13

Tööleht 14. Sulaaeg

Video 14

Tööleht 15. Sürrealism ja argiabsurd

Video 15

Tööleht 16. Sovetpop

Video 16

Tööleht 17. Vaikiv protest

Video 17

Tööleht 18. Nõukogude postmodernism

Video 18

Tööleht 19. Suurte muutuste aeg

Video 19

Tööleht 20. Kaasaegne kunstielu Eestis

Video 20

Videote teostajad: Piibe Kolka, Jekaterina Abramova, Saskia Lillepuu

Koostajad

Materjali koostasid Eesti Kunstimuuseumi haridusspetsialistid, kuraatorid ja koguhoidjad. Videomaterjali teostanud filmigruppi kuulusid: Piibe Kolka, Jekaterina Abramova, Saskia Lillepuu. Õppematerjalid kujundas Tuuli Aule.

Videote valmimist on toetanud Kultuuriministeerium.

Eesti kunsti Digisilla videod on osa Tallinna Ülikooli DigiÕppeVaramust.