fbpx

Otsing

Materjali kehakeel Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Vaade Kumu kunstimuuseumi püsinäituselt „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“. Foto: Stanislav Stepaško
I kooliaste
II kooliaste
Muuseumitund

Materjali kehakeel

Muuseumitunni eesmärk on uurida Eesti kunsti, keskendudes materjalidele, vormile ja erinevatele väljendusviisidele.

Muuseumitunnis pööratakse tähelepanu nii materjalidele, mida kunstnikud kasutavad, kui ka sellele, kuidas on piltidel materjale kujutatud ja nende omadusi edasi antud. Rännak materjalide maailma toetab nende erinevate omaduste märkamist ja mõistmist, et erinevad omadused kutsuvad meis esile erinevaid seoseid ja emotsioone. Tunnis uuritakse ka kolmemõõtmeliste objektide väljendusvõimalusi ja töömeetodeid eri materjalidest modelleerimisel. Näitus annab muuhulgas võimaluse tutvuda ruumiinstallatsiooniga. Materjalide ja vormide väljendusi vaadeldes tutvutakse ka Eesti kunsti ajalooga: baltisaksa portreest liigutakse rahvapärimuse juurde, mütoloogiast jõutakse eriilmeliste katsetuste ja konstruktivistliku vabadussamba mudelini ning tunni teises osas jõutakse kuulsuste büstide ja skulptuuriinstallatsioonini. Muuseumitunni lõpus saab iga osaleja proovile panna oma vormilise ja ruumilise mõtlemise.

Märksõnad: Eesti kunst, materjali omadused, materjal kui väljendusvahend, marmor, kips, pronks, skulptuur, vorm, installatsioon

Tunni läbimisel õpilane:

  • kirjeldab materjale ja otsib kirjeldusele vastavaid materjale;
  • tõlgendab kujude ning kaaslaste kehakeelt;
  • uurib ja kirjeldab skulptuuride vormi;
  • teeb valikuid ja väljendab oma arvamust;
  • loob metallesemetest magneti abil kolmemõõtmelise teose.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevuste arendamist.
Lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele arendab muuseumitund õpipädevuse kujunemist, luues seoseid erinevatest õppeainetest pärit teadmiste vahel. Omavahel põimuvad tehnoloogia-, käsitöö-, kunsti- ja ajalootundidest pärit teadmised.

Muuseumitunnis on õpilastel võimalus kogeda erinevaid meetodeid, mis toetavad pikaajaliste seoste loomist ja aitavad teadmisi ka hiljem meenutada.
Erinevate omaduste otsimine ja väljendusviiside vaatlemine toetab õpilaste enesemääratluspädevust ning mitmed tunnis kasutusel olevad meetodid aitavad arendada väljendusoskust ja kaaslaste mõistmise oskust, toetades seeläbi suhtluspädevust.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.