fbpx

Otsing

Kunsti vaatamise ABC Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €

Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Fotod: Enlil Sonn
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Kunsti vaatamise ABC

Kumu püsinäitustel õpitakse analüüsima erinevatel perioodidel loodud kunsti.

Muuseumitunnis otsitakse vastust küsimusele, kuidas vaadata ja mõtestada kunsti. Rühmatöö käigus tutvutakse lähemalt viie teosega, mis asuvad Kumu püsiekspositsioonides.

Osalejatel on tunnis aktiivne roll, sest nemad asuvad tegema teose lähivaatlust ja analüüsi. Koos uuritakse erinevaid teoseid alates 19. sajandist kuni kaasaegse kunstini. Abiks on suunavate küsimustega tööleht. Uurides teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide ja perioodide alla, saadakse teada, millest koosneb kunst ja milliseid teemasid see kajastab. Rääkides teoste taustast tulevad abiks õpilaste enda kogemused ja teadmised, näiteks ajaloo- ja kirjandustundidest.

Muuseumitunni käigus selgub, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või skulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda kaasaegne teos. Töölehel olevad suunavad küsimused saavad aidata ka hiljem kunstiteoseid vaadata, olgu siis näitusel, muuseumis, internetis või koduseinal.

Tunni läbimisel õpilane:

  • oskab nimetada põhilisi kunstiliike ning tunneb nende eripära,
  • uurib kunstiteoste sisu, vormi ja konteksti,
  • arendab rühmatöö ja kriitilise mõtlemise oskusi,
  • tutvub Eesti kunstiajalooga Kumu püsiekspositsiooni kaudu,
  • väljendab enda seisukohti ja põhjendab neid.

Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, Eesti kunst, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon, video

Muuseumitund kestab 90 min
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti, vene ja inglise keeles.

Ideid eel- ja järeltegevusteks

Enne muuseumitundi

  • Ettevalmistav vestlus kunstimuuseumi(de)st. Kes on käinud kunstimuuseumis? Millises? Mida olete seal näinud või mida seal võiks näha?

Pärast muuseumitundi

  • Kasutage töölehel olevaid küsimusi mõnes tunnis (kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus jne), kus visuaalkultuur on aidanud illustreerida mõnda sündmust või olukorda. Pildianalüüsi abil on võimalik paremini mõista ning rõhutada õpitavat materjali.