fbpx

Otsing

Mälu arheoloogid. 4K-meetodiga 18.11.2022 – 09.04.2023

Kumu kunstimuuseum
Osaleja
5 €

Hind osalejale 5.00 € Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas. Sarja tellijale soodustused.

Leonards Laganovskis (Läti, snd 1955). Perspektivnaya. Detail. 2009. Õli, lõuend. Kunstikogu Vitols Contemporary, Riia
Gümnaasium
III kooliaste
Muuseumitund

Mälu arheoloogid. 4K-meetodiga

Muuseumitund „Mälu arheoloogid. 4K-meetodiga“toimub Kumu kaasaegse kunsti galerii näitusel „Mälu arheoloogid. Kunstikogu Vitols Contemporary“. Tunni eesmärk on julgustada noori ise kaasaegset kunsti tõlgendama ning ühise arutelu ja erinevate arvamuste abil luua ja seostada uusi teadmisi.

Kasutades 4K-meetodit, uuritakse Baltimaade ühte huvitavamat kunstikogu Vitols Contemporary, mis keskendub Ida- ja Kesk-Euroopa kaasaegsele kunstile ja kuhu kuulub ligi 1000 teost enam kui 150 autorilt. Vaatluse all olevate teoste autoreid võiks käsitada mälu arheoloogidena, kes kaevavad isikliku ja kollektiivse mälu eri kihtides, tuues esile mineviku ja oleviku põiminguid. Enamik neist on leidnud ainest isiklikust mälust, perekonna arhiivist, kohalikust elust ja kultuurist, keskkonnast, sotsiaalsest dünaamikast ja (kunsti)ajaloost.
Kumu kaasaegse kunsti kaardid (4K) on Kumu hariduskeskuse välja töötatud meetod, mis on rajatud diskussioone soodustavatele küsimustele, abistades õpilasi teostega lähema kontakti saamisel. Tunnis on õpilastel võimalus ise teoseid tõlgendada. Tunnijuht suunab ja täiendab arutelu. Läbi diskussiooni tuuakse välja erinevaid arvamusi ning luuakse seoseid varasemate teadmistega.

Märksõnad: kaasaegne kunst, kontseptuaalne kunst, monument, installatsioon, seriaalsus, kollektiivne mälu, isiklik mälu, Ida-Euroopa, kultuuriline mitmekesisus

Tunni läbimisel õpilane:

  • vaatab ja tõlgendab kaasaegset kunsti;
  • kasutab ja uurib kunsti sõnavara;
  • töötab grupis koostöiselt ja esitleb rühmatööd;
  • osaleb arutelus, vastab küsimustele ja esitab küsimusi;
  • loob seoseid kunsti ja ühiskonna vahel.

Muuseumitund lõimib kunsti ja ühiskonnaõpetuse ainekavasid ja kujundab lisaks kultuuri- ja väärtuspädevusele ka suhtluspädevuse arenguks vajalikke oskusi.

Tunnis kasutatavad meetodid toetavad oskust teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides ning aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi.

Samuti suunab tund võtma vastutust iseenda õppimise eest ning kunst ja arutelud teoste ümber julgustavad võtma kaasvastutust ka ühiskondlike protsesside eest, toetades nii kodanikupädevuseks vajalikke oskusi.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.