fbpx

Otsing

Suvi Lõunõ-Eestin

Helügiid näütüsele „Talomuro ilmaruum. Lõunõ-Eesti luuja“
22.10.2021–10.04.2022.

21

Konrad Mägi õlimaal „Pühäjärve maastik“. Luudu aastil 1916–1917, Eesti Kunstimuusõumi kogo

22

Jaan Koorti basalt-skulptuur „Kar’apoiss“. Luudu 1921. aastagal, Eesti Kunstimuusõumi kogo; ja Jaan Koorti keraamilinõ skulptuur „Tsiga“. Luudu 1929. aastagal, Eesti Kunstimuusõumi kogo

23

Adamson-Ericu õlimaal „Talo muro II“, luudu 1938. aastagal, Eesti Kunstimuusõumi kogo; ja Adamson-Ericu õlimaal „Puka maastik II“, luudu 1939. aastagal, Eesti Kunstimuusõumi kogo

>

24

Villem Ormissoni õlimaal „Keväjäne Taivaskoda“, luudu 1938. aastagal, Eesti Kunstimuusõumi kogo; ja Villem Ormissoni õlimaal „Valgõmõtsa sild“, luudu 1938. aastagal, Tarto Kunstimuusõumi kogo

25

Jaan Vahtra õlimaal „Keväjähummok Väikun-Taivaskuan“, luudu 1942. aastagal, eräkogo; ja Jaan Vahtra õlimaal „Kevväi Pärlijõõl“, luudu 1946. aastagal, Vana-Võromaa Kultuurikua kogo

26

Eduard Rüga Lõunõ-Eesti puugravüüri’

Kirotaja: Liis Pählapuu
Tõlkja: Peeter Talvistu (inglüse kiil), Jan Rahman (võro kiil)
Keeletoimõndaja: Klaire Kolman, Richard Adang, Kalle Kabun
Juttõ lugõva: Anu Lamp, Tarmo Tagamets
Helüsäädjä: Külli Tüli, Eesti Rahvusringhääling
Tehniline toimetaja: Jaak Arula, Audioguide OÜ

Inämb teedüst