fbpx

Otsing

Rahvuslik ja rahvusvaheline Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Konrad Mägi. Elsi Lõo portree. 1915. Eesti Kunstimuuseum
Konrad Mägi. Elsi Lõo portree. 1915. Eesti Kunstimuuseum
Gümnaasium
Muuseumitund

Rahvuslik ja rahvusvaheline

Püsinäitusel Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945

Muuseumitunni eesmärk on tutvuda Eesti kunsti mitmekultuurilise ajalooga ning rahvuslike elementide ja teemadega, kõrvutades neid rahvusüleste suundadega kunstis ja ühiskonnas.

Tunnis antakse ülevaade Eesti kunsti kujunemis- ja arenemisloost, pöörates tähelepanu rahvusliku identiteedi loomisprotsessile ning rahvuslikele elementidele ja teemadele, juhtides samal ajal tähelepanu ka kunsti rahvusülesusele ja püüdlustele moodsa elu ja kunsti suunas.

Ühtlasi uuritakse eesti talupoegade kujutamist, rahvuslike sümbolite kasutamist, kunsti rolli rahvuslikus liikumises ja edasises identiteedi kujundamises. Samuti räägitakse välismaal õppides ja reisides saadud kogemuste ja nähtud kunsti tõlgendamisest siinses kontekstis ning otsitakse eesti kunsti seoseid ühiskonnas toimuvate protsesside ja maailma kunstilooga.
Tunnis tutvustatakse visuaalkultuuri, kaasates vaatlustesse ja aruteludesse ka tarbegraafika ja disain ning näiteid rahvusvahelisest visuaalkultuurist.

Märksõnad: kunst ja ühiskond, mitmekultuuriline ajalugu, baltisaksa ja eesti kunsti seosed, kunst ja rahvuslik identiteet, rahvusromantism, moodsa elu karneval, eksootika kujutamine, vaikiv ajastu, sõjaaja kunst, visuaalkultuur

Eel- ja järeltegevuste soovitused saadetakse õpetajale tunni tellimisel.