fbpx

Otsing

Meemimatk Püsinäitusel

Kumu kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Karin Luts. Figuurid mustas. Dateerimata. Eesti Kunstimuuseum
Karin Luts. Figuurid mustas. Dateerimata. Eesti Kunstimuuseum
II kooliaste
III kooliaste
Muuseumitund

Meemimatk

Tunni eesmärk on tutvuda Eesti kunstiga, arutleda kunsti ja ühiskonna seoste üle, avastada konteksti olulisust, teadvustada visuaalse keele rolli igapäevaelus.

Eesti kunsti püsinäitusel saadakse tuttavamaks kunstnike elulugude, teoste taustalugude ning ühiskondliku ja ajalise kontekstiga. Vaatluse alla tulevad nii sada aastat vanad teosed kui kaasaegsete kunstnike sekkumised ja konteksti tõlgendamised.

Tunnis vahelduvad teoreetiline ja praktiline osa. Õpilasele edastatakse tunni jooksul uusi teadmisi Eesti kunsti kohta ning antakse võimalus teadmisi kohe sünteesida ja loovalt rakendada. Näitusesaalidest otsitakse üles teosed, mida saab meemidena käsitleda ning erinevaid lähenemisi kasutades ja praktilisi loovharjutusi tehes avardatakse meemi mõistet. Stuudioruumis valmib igaühel atsetoontrükis postkaardi formaadis meem.

Tunnis arendatakse sotsiaalset pädevust ja väljendusvahendite loovat rakendamist ning avardatakse teadmisi visuaalkultuuri kohta. Õpioskuste arengut toetatakse mõistmis- ja mõtestamisstrateegia korduva läbitegemisega.

Märksõnad: meem, visuaalkultuur, eesti kunstnikud, kontekst, kunstnikuvastutus, nali, atsetoontrükk

Eel- ja järeltegevuste soovitused saadetakse õpetajale tunni tellimisel.

Muuseumitund kestab 90 min
Muuseumitund toimub ettetellimisel.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.