fbpx

Otsing

Konkurss „Muumiad, püramiidid, hieroglüüfid“

Kumu kunstimuuseum kutsus 2020. aasta sügisel 1.–9. klasse korraldama koolides Egiptuse-teemalisi näitusi ja osalema nendega konkursil „Muumiad, püramiidid, hieroglüüfid“. Konkurss toimus 1. septembrist 6. detsembrini 2020. 

Konkursist

Konkursile laekus 34 erinevat näituseprojekti 27 õppeasutuselt üle Eesti ja õpilasi, kes Egiptuse-teemadega konkursi raames õpetajate eestvedamisel koolides tegelesid, oli kokku ligi 1450.

Konkurss oli inspireeritud Kumu näitusest „Egiptuse hiilgus“ (10.10.2020 – 21.03.2021), mis toob Eesti publiku ette tuhandete aastate vanused Vana-Egiptuse originaalesemed Museo Egizio kollektsioonist Itaaliast. See on seni suurim Vana-Egiptuse pärandit esitlev väljapanek Eestis.

Konkursi eesmärgiks oli sütitada õpilasi põhjalikumalt uurima Vana-Egiptuse kultuuri, kunsti ja ajalugu. Laste uurimistegevuste tulemuste ja avastuste esitamine näitusena pakub õpilaste uutele teadmisele ka loomingulist väljundit ja jagab neid kogu kooli või isegi kogukonnaga.

Konkursil osalemiseks tuli klassiga kokku panna Vana-Egiptuse teemaline näitus, väljapanekuks sobisid nii kunstiteosed, videod, näitemängud, installatsioonid, performance’id, maketid ja teised loovad lahendused. Inspiratsiooni võis ammutada Vana-Egiptuse kunstist, toidust, moest, ajaloost või religioonist.

Konkurss toimus kolmes vanuserühmas: 1.–3. klasside, 4.–6. klasside ja 7.–9. klasside õpilastele. Konkursi žürii valis välja kolm võitjat ja kaks eripreemiat. Parimate näituste autorid saavad preemiaks tasuta muuseumitunni Kumu kunstimuuseumi näitusel „Egiptuse hiilgus“.

Žürii

Konkursi žüriisse kuulusid Heategevusfondi Aitan Lapsi esindaja Eve Männik, antiigiteadlane ja näituse „Egiptuse hiilgus“ kaaskuraator Jaanika Anderson Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, näituse projektijuht Inga Jaagus Eesti Kunstimuuseumist, Kumu hariduskeskuse juhataja Sandra Lääne-Velt ja Kumu haridustöö kuraator Darja Andrejeva.

Liikmed hindasid projekte punktipõhiselt ja arutelu käigus. Žürii oli meeldivalt üllatund nii projektide rohkusest kui ka sellest, kuivõrd omanäolisi lahendusi olid õpetajate eestvõttel õpilased teostanud. Silmatorkavaid ja hästi teostatud näitusi oli mitmeid. Mõned projektid olid väiksemas mastaabis tehtud, mõned jällegi kaasasid peaaegu et tervet kooli või vanuseastet.

Kõikide auhinnatud projektide eestvedajatega võtame ühendust edasiste suuniste osas. Alljärgnevalt saate tutvuda auhinnatud töödega. Lähinädalatel leiab Kumu hariduskeskuse Facebooki lehelt kõik tööd, mida žürii ära märkis.

Auhinnatud tööd

Vana-Egiptuse surimask kui kunstiteos

Vändra Gümnaasiumi 1. klass, õpetaja Riina Kirkmann

Žürii kommentaar: Vanuserühma arvestades väga hästi läbi mõeldud loominguline töö, kiiduväärt materjalikasutus (papptaldrikud, kommipaberid jm); kompaktselt esitatud. Iga osaleja on tõepoolest pingutanud ja teemasse kaasatud.

Ava virtuaalnäitus

Sõnum vanaegiptlastele 

Kadrioru Saksa Gümnaasium, 7. klass, 123 õpilast, eestvedaja õpetaja Jaanika Kall

Kirjeldus: 7. klasside õpilased said ülesandeks mõelda, kuidas edastada sõnumit vanaegiptlastele, kellel oli oma kirjakeel. Selleks, et suheldapeab tundma rahva kultuuri ja keelt. Egiptlased olid suured leiutajad, kes paljude muude asjade hulgas leiutasid ka oma kirja, hieroglüüfkirja. Kui õpilased olid tuttavaks saanud egiptlaste ehitiste, jumalate ja hieroglüüfkirjaga, siis püüdsid nad tutvustada oma joonistuste ning hieroglüüfkirja kaudu tänapäeva iidoleid ja jumalusi nagu näiteks digivahendid ja internet, aga ka seda, et on olemas riik nimega Eesti. 

Žürii kommentaar: hästi läbimõeldud näituse kujundus: filigraansus, puhtus, puhas kaunis n-ö käsitöö, ajastutruu lahendus, üksikud tööd väga hästi ühendatud. Igal tööl muu sõnumi kõrval kirjas ka hieroglüüfidena õpilase nimi. Tööd kirjeldavad meie kaasaega vanadele egiptlastele, huvitavalt pakutud omad mõtted vanas vormis – väga hea idee. Lõpptulemus efektselt esitatud näitus

Vaarao hauakamber

Tallinna Mustjõe Gümnaasium, 4. klass, 17 õpilast, eestvedaja õpetaja Maret Vandel

Kirjeldus: Klass keskendus hauatagusele elule: maaliti sarkofaage ja kanoope, tutvuti südame kaalumise tseremooniaga ja mumifitseerimise protsessiga. 4K klassi uksest sai alguse tee hauakambrisse, mis on kaitstud mõistatusega. Mõistatuse lahendus on seotud ühe õpilaste seas väga populaarse mänguga ja kuna kuningad surevad harva vanadusse, siis leiti, et see on väga sobilik parool sisenemiseks. Kes soovib mõistatada, siis saab seda teha meie virtuaalsel näitusel! Egiptuse temaatika käsitlemisega kunstitundides liitus ka 4E klass, kellele oleme pühendanud eraldi „Külalisnäituse“ osakonna. 

Žürii kommentaar: väga tugev virtuaalsus, jääb mulje, et kõigi detailide (ja liikumisvõimaluste) peitmine või raskesti leitavus on taotluslik (salakambrite olemasolu). Õpetaja on osanud korraldada mastaapsed tööd. Suurepärane näide õpilaste ühistööst (dokumenteeritud ülevaade teoste valmimisest virtuaaltuuri jaoks). Kunstiteoste ja virtuaalsuse läbimõeldud ühendamine ja väga tugevsisuline osa (ajalooõpetaja võib valminud näitust kasutada).

Ava virtuaalnäitus

Eripreemiad

Egiptuse-teemaline näitus

Paikuse kool ja huvikool, 1.‒9. klassini, 370 õpilast, juhendasid õpetajad Monika Vaher, Marju Rajasalu, Ene Tapfer ja Jüri Looring

See on esimene Paikuse kooli ja huvikooli koostööprojekt. Kunstitundides käsitleti Vana-Egiptuse teemat ja ja iga vanuseaste sai oma ülesande. Esimese klassi õpilased said teada, kes on Tutanhamon ning joonistasid surimaske õpetaja Jana Suvega. Neljandikud katsetasid põnevat ja sobivat tehnikat õpetaja Svetlana Volkmanni juhendamisel. Viiendikud said teada, mis on kartušš ja kirjutasid hieroglüüfides oma nime. Kuuendikud kaunistasid ja voltisid kirstu ja said teada, mis on sarkofaag. Seitsmendikud kujutasid Egiptuse jumalaid ja kaheksandikel valmis autoportree egiptuse poosis ja stiilis. Ülesandeid ja selgitusi jagas kunstiõpetaja Monika Vaher. Huvihariduskeskuse kunsti huviala õpilased maalisid, joonistasid, meisterdasid, voolisid huvitundides õpetajate Marju Rajasalu ja Ene Tapferi juhendamisel. Film aga valmis huvihariduskeskuse multimeediumi õpilaste ja nende õpetaja Jüri Looringu abiga. Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Žürii kommentaar: õpetajad/juhendajad on üles ehitanud suurepärase koostöö, kaasates erinevate valdkondade õpilasi, erinevaid spetsialiste kunstiringidest arvutihuvilisteni välja, jagades igaühele tema töölõigu. Kasutatud on väga palju erinevaid tehnikaid, ka Egiptusele iseloomulikke. Üldmulje vägev ja suurejooneline, põnevad lahendused. Hindame kõrgelt huvikooli ja kooli läbimõeldud koostööd ning tugevat kunstilist taset.  

Egiptus laiub Kongutal

Konguta Kool, 1.‒6. klass, 75 õpilast, õpetaja Meeli Treier ja teised Konguta Kooli õpetajad

Konguta Kool avas ühise näituse pealkirjaga „Egiptus laiub Kongutal“ novembri keskel. Eelnevalt said kõigi kuue klassi lapsed kunstitundides 1. klassist kuni 6. klassini joonistada, maalida, meisterdada. Tegevuse käigus uuriti Egiptuse sümboleid, ajalugu ja kultuuri. Vastavalt oma vanusele ja eelnevatele oskustele kujundas õpetaja tegevused. Esimene klass meisterdas endile kostüümid, kuhu kuulusid kaela- ja peaehe, lisaks valge särk ja vöö ning ühine pidu võis alata. Mängiti ja söödi egiptuse retsepti järgi valmistatud leiba. Teine klass tutvus lähemalt Skarabeusega, savist vooliti kaelaehe, kuhu kraabiti Skarabeuse kujutis. Lisaks sellele kujundasid nad kaunid Amphorad, kasutades isetehtud musta paberit ja kraapimistehnikat. Kolmas klass uuris kassi sümbolit ja kuju Egiptuse kultuuris. Kuldsete ja hõbedaste toonidega maaliti aukartust äratavad kassikujud. Lisaks meisterdati kassikujud ka WC-paberi rullist. Neljas ja viies klass tegid ise värvi mustast teest, sellega kirjutati piltkirjas oma nimi natukene kollakamale paberile ning maaliti valitseja profiil ja tema uhke peakate. Kuuses klass kasutas oma kunstitöös söetehnikat, joonistades hauavalvur Anubise kuju. Lasteaia koolieelikud joonistasid oma unistuste reisist Egiptusesse kauni pildi. Kogukonnaga koostöös korraldasime näituse, kus lapsed ja õpetajad tõid näitusele Egiptuse reisilt kaasa toodud suveniire. Näitus kujundati püramiid-vormis ja hauakambri-stiilis. Näitus oli avatud 4. detsembrini, andes koha üle jõulumuinasjutule. 

Žürii kommentaar: tugevalt kogukondlik projekt, kus ajutine näitus ehitati üles kooli aula lavale kõigile vaatamiseks. Mitmekülgne teemadevalik – riietusest söögi ja kunstini. Kodudest on näitusele toodud ka suveniirid, mis tähendab, et teemasse on elevusega mässitud kõik pereliikmed. Hindame kõrgelt õpetajate ettevõtlikkust ning kogukonna koostööd.  

Aitäh kõikidele osalejatele!  

Kontakt

Darja Andrejeva

haridusprogrammide kuraator