Ühekordsed muuseumitunnid lasteaiale ja põhikooli I astmele

TEATER KUNSTIS

 1. korruse püsinäitusel

Tunni eesmärk on tutvustada õpilastele eesti kunsti klassikat märksõna „teater” kaudu. Muuseumitunnis otsitakse teatrit kunstis, vaadatakse maalidel olevaid parukaid ja kostüüme, mängitakse lõbusat vale maski mängu, esitatakse huvitavaid rolle Pariisi tänaval toimuval etendusel ja tantsitakse Elmar Kitse maali järgi habaneerat. Samuti saadakse teada, kui tähtis osa on teatris kunstnikul. Minnakse mängult teatrisse, ning vaadates Nikolai Triigi kolmeosalist teost, hakatakse mõistma teatri varjatud telgitaguseid. Pärast saalitundi kujundatakse ühine ruumiline lava, täites selle oma dekoratsioonide ja rekvisiitidega. Lisaks on kõigil võimalik näha ja katsuda, millised viljad kasvavad teatripuudel.

Muuseumitund toetab kunsti kaudu põhikooli riikliku õppekava valdkonna „Keel ja kõne” õppe- ja kasvatustegevusi ning teatrihuvi.

Õpilane:

 • otsib kunstiteostes teatrit ja vastupidi;
 • leiab teostelt parukaid ja kostüüme;
 • mõtleb kunstniku rollile teatris ja harjutab teatrisõnavara;
 • osaleb rollimängudes;
 • dramatiseerib ja jutustab ümber;
 • kujundab oma dekoratsiooni või rekvisiidi ja asetab ühisele lavale.

 

KALEVIPOEG

 1. korruse püsinäitusel

Muuseumitunni eesmärk on kunstiteoste kaudu tutvustada õpilastele eesti rahvuseepose „Kalevipoeg” kangelasi ja jutustada muistendeid. Kumus on üleval mitme eesti kunstniku (August Weizenberg, Oskar Kallis, Nikolai Triik) eeposeteemalised teosed. Tunnis „loetakse” kunstiteoseid kehakeeles, püüdes edasi anda Kalevipoja tõelist suurust ja tugevust. Üheskoos otsitakse Kalevipoja riietusest rahvuslikke mustreid ja lavastatakse Sarviku kuldse kellukese saamislugu. Veel tähistatakse Eesti kaardil magnettingmärkidega nii Kalevipoja kui ka tunnis käsitletud kunstnikega seotud paigad. Loovtööna tehakse endale rahvusmustrites kaitsva jõuga võluvöö, natuke suuremate lastega pannakse kokku temaatilisi puslesid eri autorite töödest (Eduard Wiiralt, Kristjan Raud jt).

Muuseumitund lõimib kunstiõpetuse, kirjanduse ja geograafia õpiväljundeid.

Õpilane

 • teab eesti rahvuseepost „Kalevipoeg”;
 • tunneb näitusel ära eeposeteemalised teosed ja nende autorid;
 • tunneb paremini Eesti kaarti;
 • otsib teostelt rahvusmustreid;
 • osaleb rollimängudes;
 • dramatiseerib ja jutustab ümber;
 • kasutab õppimisel oma keha;
 • kujundab rahvusmustriga võluvöö.

 

VÕLUJÄLG

 1. korruse püsinäitusel

Kes meist poleks looduses või ka linnakeskkonnas kohanud lindude ja loomade jälgi ning mõelnud, kellele need küll võiksid kuuluda? Muuseumitunni eesmärk on vastupidine – leida eesti kunsti klassika saalidest üles kõigepealt linnud ja loomad ning alles siis uurida, milliseid on nende jäljed. Tunnijuhiga vesteldes ning pilte ja kujusid uurides leitakse näitusesaalidest üles lehm, hobune, põrsas, koer, kana, madu, kajakas, kits, lammas ja tiiger. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomaga. Pärast saalitundi minnakse kunstiateljeesse. Nüüd on lapsed muutunud võluriteks ja saanud endale võime luua ise üks eriline võlujälg, kombineerides omavahel eelnevalt tutvutud jälgede elemente. Pärast kirjeldatakse teistelegi oma vastsündinud olendit.

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

Õpilane

 • kujundab positiivset hoiakut kõige elava suhtes;
 • huvitub loomade ja lindude kujutamisest kunstis;
 • märkab seoseid loomade-lindude ja jälgede vahel;
 • kogub andmeid loomade jälgede kohta;
 • kehastub võluriks;
 • loob jälgede mudelitest oma kunstiteose (võlujälje);
 • esitab oma tulemusi teistele.

 

MUSTRIVÕTI

Kumu aatriumis, sisehoovis ja ühel näitusel

Sobib hästi aktiivsetele või heas mõttes rahututele lastele ja noortele. Eriti hästi sobib Kumu esmakülastuseks ning kevad-ja suveperioodiks.

Hasartne võistkondlik muuseumi liikumismäng „Mustrivõti” arendab visuaalset tähelepanelikkust ning selle eesmärk on suunata Kumu hoonet uue pilguga vaatama. Aktiivse mustrijahi käigus tuvastatakse mustreid nii Kumu seest kui väljast, ka nurgatagused ei jää tähelepanuta. Otsitakse mustreid ja vastuseid Kumu võtmeküsimustele. Iga külaskäigu lõpus peatutakse ka ühel Kumu näitusel. Muuseumimängus osaleja saab „võtme” Kumu mustrimaailma! Tunnis kasutatakse abistavate kaartide komplekti või eakohast otsingu-ja kleepsulehte.

Muuseumitunnis lõimuvad liikumis- ja kunstivaldkonna eesmärgid, sisu ja sotsiaalsed oskused ning matemaatika õpiväljundid.

Noorem õpilane

 • tutvub Kumu hoone kui ehituskultuuri ühe näitega;
 • oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
 • mängib liikumismängu;
 • peab kinni kokkulepitud mängureeglitest;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid.

Vanem õpilane

 • seostab hasartse mängu abil kunsti, arhitektuuri ja disaini;
 • analüüsib ja liigitab kujundeid ja mustreid geomeetria kaudu;
 • uurib vormi ja funktsiooni seoseid ning uuenduslikkust arhitektuuris ja disainis;
 • tutvub Kumu hoone kui ehituskultuuri ühe näitega;
 • toob näiteid õpitud geomeetriliste kujundite ning sümmeetria kohta arhitektuuris ja kujutavas kunstis.