Tagasi kalendrisse

Saksa Kevad 2019: Dezernat5 „Näpunäide“ 

Saksa Kevad 2019: Dezernat5 „Näpunäide“ 

Aeg: 21.03.19–12.04.19  10:00–18:00
Asukoht: Kumu aatrium
Hind: tasuta

DEZERNAT5 Nüüdiskunsti galerii

Juba alates 2010. aastast on rühmituse Dezernat5 Nüüdiskunsti galerii liikmed andnud oma individuaalsed arusaamad kollektiivi käsutusse. Nad ei aktsepteeri mitte ainult vormilisi ja sisulisi kattumisi, vaid otsivad oma töödes tihtipeale teadlikult lähedust, näiteks mõne teema käsitlemisel. Ühistöös „Fingerzeig“ („Näpunäide“; 2016) piirduvad kunstnikud selle žesti esmase tähendusega ning asetavad selle eri meediumidesse. Installatsiooni võib samal ajal vaadelda rühmituse manifestina, kus iga töö osutab teisele, moodustades niiviisi tervikteose.

Kollektiiv sai nime galeriiruumide asukoha järgi. Galerii tegutseb endises DDRi riigiaparaadi registrihoones, kus alates 1990. aastast asus linnavalitsuse 4. osakonna (Dezernat 4) alla kuuluv linna heakorraamet. Nimi Dezernat5 tähistab riikliku järelevalve üleminekut vabale kunstitegevusele. Kergest eneseirooniast kantuna väljendab see ka soovi tegutseda ühiskondliku missiooni nimel.

Koostöö võimaldab Tino Bittneril, Udo Dettmannil ja Thomas Sanderil oma tegevust pidevalt küsimuse alla seada. Kollektiivina saavad nad kunstimaailma mehhanisme kriitiliselt valgustada ning oma rolli rühmas ikka ja jälle uuesti määratleda. Nende koostööd soodustavad peamiselt kolm aspekti: soov suhelda (kõik tööd kaasavad vaataja dialoogi), impulss jõuda uue aistinguni ja meediakriitiline lähtekoht.

Üks teema, mille juurde Dezernat5 kunstnikud ikka ja jälle tagasi pöörduvad, on igapäevaelu konstrueerimine massimeedias. Pildid kujundavad kõiki eluvaldkondi, sellest pole võimalik pääseda. Kui noorem põlvkond kaasab oma kunstiteostesse justkui iseenesestmõistetavalt sotsiaalmeedia pildi- ja töötlusstrateegiaid, seavad need kolm kunstnikku selle küsimuse alla. Oma teostes viivad nad digitaalse vormi ikka ja jälle analoogvormi tagasi, et kritiseerida sellelt positsioonilt meedias loodud piltide virtuaalsust ja nende mõju ettekujutusvõimele ning lõpuks ka kultuurile ja sotsiaalelule.

Tekst: Susanne Burmester
Tõlge: Eili Heinmets