fbpx

Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991) 17.02.2016 – 01.01.2022

Kumu kunstimuuseum
Hind alates
55 €

Eestikeelne ekskursioon 55 € + piletid
Võõrkeelne ekskursioon 65 € + piletid

Ekskursioon

Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)

Ekskursioonil tutvustatakse Kumu kunstimuuseumi ning nõukogude aja Eesti kunsti Kumu 4. korruse püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised“ põhjal. Näitus esitab ühe vaate 20. sajandi keskpaiga ja teise poole Eesti kunstile, mida kujundasid suures osas konfliktid ja kohandumised II maailmasõja järgse uue poliitilise olukorraga. 1940. aastate lõpus ja 1950. aastate alguses kehtis Nõukogude Liidus range stalinistliku sotsrealismi kaanon, mis nõudis kunstilt kommunistliku partei ideoloogiat toetavate sõnumite vahendamist realistlikus vormis. 1950. aastate teisel poolel algas nõukogude ühiskonna liberaliseerimine ja partei nõudmised kunstile leevenesid, kuid ametlikud ettekirjutused nõukogude kultuurielule püsisid kuni 1980. aastateni.

Kestus: kuni 90 minutit