Residentkunstnikud

Kumu esimene residentkunstnike programm on ellu kutsutud integreerimaks värsket, elavat Eesti kunstielu muuseumi pikemaajaliste programmidega, tutvustamaks uusi Eesti kunstnikke laiemale publikule ja pakkumaks projektipõhist koostöövõimalust loojatele, kellel Eesti tingimustes tihti peale kõrgkooli lõpetamist ei ole võimalust stuudio kasutamiseks.

„Soovime viia inimesteni teadmise, et mitte ainult kunst ei ela Kumus, vaid kunstnikud käivad siin oma igapäevast tööd tegemas ja Kumu külastajatel on võimalus nendega ka kohtuda,” ütles Kumu direktor Anu Liivak.

25. mail 2011 kirjutas Kumu kunstimuuseumi direktor Anu Liivak alla koostööprotokolli kunstnikerühmitusega Visible Solutions OÜ.

Visible Solutions OÜ

on kunstiteos-ettevõte, mis tegutseb majandus- ja kunstivälja piiril, vaadeldes neid kui ideologiseeritud ruume ja keelekeskkondi, mille vahele asetumine võimaldab tegeleda nähtuste ja mõistete tõlkimisega ühest teise. Rühmitus tegeleb kaasaegse majandusruumi põhiprintsiipidega kasutades analüüsimaterjalina ennekõike loomemajandust ning sellest tulenevaid protsesse. Rühmitus vaatleb kõikehõlmava neoliberaalse majandusloogika uusi globaalseid sümptomeid. Loomemajandus on neile sobivaks lähtematerjaliks, sest sisaldab samu vastuolusid ja pingeid nagu kunstiteos-ettevõtegi.

26. mail asusid noored Eesti kunstnikud Karel Koplimets, Taaniel Raudsepp ja Sigrid Viir kolmeks kuuks Kumus ette valmistama uusi teoseid talviseks Tartu Kunstimajas toimuvaks näituseks. Kumu külastajatel on võimalus kunstnike uute teoste valmimist vahetult jälgida muuseumi aatriumis olevas multimeedia laboris.

25. septembril kell 14.00 – 15.00 toimus Kumu kunstimuuseumi 3. korruse saalis kunstiteos-ettevõtte “Visible Solutions OÜ” performatiivne tooteesitlus, kus noored kunstnikud tutvustasid oma uusi unikaalseid kunstitooteid.

„Loovettevõtte asutamisele tiivustas meid Eesti riigi kultuuripoliitika, mis soosib ja suunab loovisikute ettevõtjatena tegutsemist,” ütles Visib…le Solutions OÜ kunstnik Sigrid Viir. „Kunstiteos-ettevõtte loomise põhiliseks eesmärgiks on ühendada terviklikuks koosluseks majandus ja kunstiväljal kehtiv tegutsemisloogika. Seeläbi püüab Visible Solutions leida uusi meetodeid sümboolse ja reaalse kapitali loomiseks ning nendevaheliste konverteerimisoperatsioonide sooritamiseks, ” lisas Taaniel Raudsepp.

Vaata rohkem: http://www.visiblesolutions.eu/