Põhikooli III astmele

Muuseumitunnid uutel näitustel

Sümbolism kunstis ja kirjanduses“
Põhikooli III astmele (9. kl) ja gümnaasiumile
Suurejooneline väljapanek kolme Balti riigi kunstnike sümbolistlikest töödest annab võimaluse uurida ja arutleda, kuidas 20. sajandi alguse kunstis ja kirjanduses põimusid rahvusvaheline kunstikeel ning kodune rahvakunst ja suuline pärimus. Muuseumitunni koostamisel on lähtutud kunsti ja kirjanduse õppekavast.
Märksõnad: rahvusromantism, modernism, sümbolism, müüdid, loodusmüstika.

Konrad Mägi
alates põhikooli II aste – 8. klass
Konrad Mägi maastikumaalide näitus annab õpilastele võimaluse uurida Eesti ühe olulisema kunstniku loomingut. Muuseumitunnis kasutakse grupitööd, mille käigus uuritakse väikemates rühmades Mägi erinevatel perioodidel maalitud töid. Teoste analüüsimist toetavad vaatlusküsimused ja arhiiviallikana kunstniku sõpradele saadetud kirjad.
Loovtööna saab iga õpilane värvimiseks tüki Konrad Mägi teose reprost, mis hiljem kokku panduna moodustab suureformaadilise ühistöö.
Märksõnad: maastikumaal, kunstiteose analüüs, töö allikaga

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näitusteplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Loomulikult ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Millest on kunst tehtud
Muuseumitunnis uuritakse, millest on kunst tehtud. Koos teoseid vaadates saadakse teada, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon, foto

Kunsti vaatamise ABC
Alates 9. klassist
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mis teeb nii vaatamise kui ka detailse ja kriitilise analüüsimise palju lihtsamaks.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang

Varamu
Alates 9. klassist
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele lühidalt eesti kunsti klassika 18. sajandist kuni Teise maailmasõjani 3. korruse püsinäitusel „Varamu“.
Märksõnad: püsiekspositsioon, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Konfliktid ja kohandumised
Alates 8. klassist
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Muuseumitundi on võimalik tellida ka 3-osalise sarjana.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, happening