Põhikooli III astmele

Muuseumitunnid uutel näitustel

„Anarhitektuur“
Näitusel Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni“ (22.02.19–08.06.19)
Lasteaiale ja kõikidele kooliastmetele

Märksõnad: anarhitektuur, nihestatud ruum, hüljatud keskkond, kontekst, sotsiaalne aktivism, kogukond.
Muuseumitund ja näitusesaali tegevustuba on valminud koostöös Arhitektuurikooliga.

Konrad Mägi
Näitusel „Konrad Mägi(24.08.18–24.03.19)
4.-8.klassile
Kestus: 90 minutit
Konrad Mägi maastikumaalide näitus annab õpilastele võimaluse uurida Eesti ühe olulisema kunstniku loomingut. Muuseumitunnis kasutakse grupitööd, mille käigus uuritakse väikemates rühmades Mägi erinevatel perioodidel maalitud töid. Teoste analüüsimist toetavad vaatlusküsimused ja arhiiviallikana kunstniku sõpradele saadetud kirjad. Võetakse ette ühine ringkäik, kus iga õpilane saab sõna Konrad Mägina. Loovtööna saab iga õpilane värvimiseks tüki Konrad Mägi teose reprost, mis hiljem kokku panduna moodustab suureformaadilise ühistöö.
Märksõnad: maastikumaal, kunstiteose analüüs, töö allikaga, kunstnikuisiksus

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
4.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka vahetuvaid näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel
4.-8.klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.
Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda

Varamu
Püsinäitusel „Varamu
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis käsitletavat teoreetilist teadmist ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Konfliktid ja kohandumised
Püsinäitusel Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Õpilased kuulevad Eesti kunstnike raskustest kunstimaastiku uute nõudmistega kohanemisel. Uuritakse lähemalt, kuidas analüüsida ning tõlgendada kunstiteost sisulisest ja vormilisest vaatenurgast lähtuvalt.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, häppening