Põhikooli II astmele

Vallutaja pilk

20.09.2019–26.01.2020
Põhikooli II astme õpilased
Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis „Vallutaja pilk“ reisime Eestist Okeaaniani. Tunnis lõimuvad kunst, geograafia ja ajalugu. Väljapanek aitab tõlgendada maadeavastuse ajalugu teistsugusest vaatepunktist. Näituse keskmes olev Lisa Reihana võimas videoteos „In Pursuit of Venus“ ning külluslik 19. sajandi baltisaksa pildipärand kirjeldavad erinevate stereotüüpide tekkimist ja võimaldavad mõista, kuidas kujunesid arusaamad võõraste maade rahvastest. Saame teada, kuidas võõrvallutajad nägid ning tõlgendasid eestlasi ja nende kombeid. Tunnis kasutatakse õpilasi kaasavaid meetodeid, mille abil harjutatakse pildimaterjali analüüsimist ja kirjeldamist.

Loovtöö käigus pannakse kujutlusvõime tööle ja mõtterännakute käigus luuakse uus rahvus.

Märksõnad: maadeavastused, reisimine, reisikirjad, rahvused, koloniaalajalugu, videokunst

Sõna saab kunstnik

09.09.2019–10.11.2019
Põhikooli II astme õpilased
Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis uuritakse kaasaegse kunsti suhet pärandiga ja kunstimuuseumi kollektsiooni teket. Eri ajastutest kunstiteoste vaatlemise käigus tutvutakse ajaüleste (kunsti)teemade ja autorite erinevate töömeetoditega. Tunnis keskendutakse dialoogile kaasaegsete kunstnike ja Eesti Kunstimuuseumi kogude vahel, õpilased kogevad elavat suhet klassikaga. Osalejad saavad kehastuda detektiivideks ning uurides nähtavaid ja nähtamatuid asitõendeid jõuavad nad teostes peituvate saladusteni. Vaadeldakse, kuidas läbi sajandite on muutunud natüürmordi kunstižanr ja kuidas tööstusrevolutsioon on mõjutanud nii ühiskonda kui ka kunsti arengut. Suuremõõtmelisi teoseid analüüsitakse detailide vaatluse kaudu, et tervikkompositsiooni seeläbi paremini mõista. Muuseumitunnile järgneb loovtöö Kumu hariduskeskuse ateljees, mis on inspireeritud Kristi Kongi ja Henn Roode dialoogist, kus kesksel kohal on värv ja geomeetria.

Märksõnad: kunstikogu, kaasaegne kunst, ajalooülesus, maal, skulptuur, installatsioon, video-ja helikunst, kunstižanrid

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
4.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon.

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel
4.-8.klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.
Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda