Põhikooli II astmele

Muuseumitunnid uutel näitustel

Uus! „Anarhitektuur“
Näitusel „Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni“ (22.02.19–08.06.19)
Lasteaiale ja kõikidele kooliastmetele

Märksõnad: anarhitektuur, nihestatud ruum, hüljatud keskkond, kontekst, sotsiaalne aktivism, kogukond.
Muuseumitund ja näitusesaali tegevustuba on valminud koostöös Arhitektuurikooliga.

Konrad Mägi
Näitusel „Konrad Mägi“ (24.08.18–24.03.19)
4.-8. klassile
Kestus: 90 minutit
Konrad Mägi maastikumaalide näitus annab õpilastele võimaluse uurida Eesti ühe olulisema kunstniku loomingut. Muuseumitunnis kasutakse grupitööd, mille käigus uuritakse väikemates rühmades Mägi erinevatel perioodidel maalitud töid. Teoste analüüsimist toetavad vaatlusküsimused ja arhiiviallikana kunstniku sõpradele saadetud kirjad. Võetakse ette ühine ringkäik, kus iga õpilane saab sõna Konrad Mägina. Loovtööna saab iga õpilane värvimiseks tüki Konrad Mägi teose reprost, mis hiljem kokku panduna moodustab suureformaadilise ühistöö.
Märksõnad: maastikumaal, kunstiteose analüüs, töö allikaga, kunstnikuisiksus

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
4.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon.

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel
4.-8.klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.
Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda