Põhikooli II astmele

UUS! Eneseloomine

Näitustel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020) ja „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ (11.10.2019 – märts 2020)

Põhikooli II astme õpilased
Kestus: 90 minutit

Tunni eesmärk on tutvuda eesti naiskunstnike ja nende kujunemislooga, mõeldes ühtlasi enda isiksuse arengule. Tunnis keskendutakse emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamisele, mis aitavad aktsepteerida erinevusi ning ennetada kiusamist.

Näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ uuritakse ühiskonna ja grupi mõjusid eneseteadvusele ja eneseloomisele ning näitus „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ pakub kaasaegseid sisekaemusi ja laseb muu hulgas avatult uurida ja tõlgendada kunstniku tundeid, nagu üksindus, ärevus, hirm.

Muuseumitunnis viiakse läbi mänge ja harjutusi, mille eesmärk on arendada emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi, sh võimet mõista enda ja kaaslaste tundeid ning käitumist. Vaadeldes eri ajastute naiskunstnike soove, vajadusi ja võimalusi, pööratakse tähelepanu sellele, kuidas ja mida õnnestus neil saavutada. Näitustel kogetu põhjal mõeldakse, kuidas teha nähtavaks oma vajadused ning kuidas märgata teiste vajadusi, kuidas väljendada rahulolu ja rahulolematust. Naise eneseteadvuse ja ühiskondliku positsiooni muutused teevad hästi nähtavaks selle, kuivõrd oluline on mina loomisel kõik see, mis toimub meie ümber, ning kui tähtsat rolli mängib turvaline ja toetav keskkond.

Iga muuseumitunnis osalev klass saab kaasa meetodipagasi, milles on lisaks muuseumis kogetule veel seotud mänge ja meetodeid, mille abil grupi vajadusi toetada ning ühtekuuluvustunnet parandada.

Tunni läbimisel õpilane:
• seletab kaaslasele oma vajadustest lähtuvaid valikuid väljamõeldud kodu ehitamisel;
• kuulab kaaslast ja jutustab kaaslase mõtted oma sõnadega ümber;
• märkab kaaslases positiivset ja sõnastab selle;
• leiab koos kaaslastega kõigi loominguga sobiva ühise teose;
• tõlgendab rühmas tundeid kehakeelde;
• nimetab eesti naiskunstnikke.

Märksõnad: erinevuste tajumine ja aktsepteerimine, kuulamisoskus, sotsiaalsete oskuste arendamine, teineteise märkamine, hea märkamine, keskkonna märkamine, tunnete ja vajaduste märkamine ja sõnavara, naiskunstnikud, naiskunstnike kujunemislugu

Soovitused: Paljude muuseumitunnis käsitletud töödega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi Digikogus.

Tunni väljatöötamist toetas Telia Eesti AS.

 

Vallutaja pilk

20.09.2019–26.01.2020
Põhikooli II astme õpilased
Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis „Vallutaja pilk“ reisime Eestist Okeaaniani. Tunnis lõimuvad kunst, geograafia ja ajalugu. Väljapanek aitab tõlgendada maadeavastuse ajalugu teistsugusest vaatepunktist. Näituse keskmes olev Lisa Reihana võimas videoteos „In Pursuit of Venus“ ning külluslik 19. sajandi baltisaksa pildipärand kirjeldavad erinevate stereotüüpide tekkimist ja võimaldavad mõista, kuidas kujunesid arusaamad võõraste maade rahvastest. Saame teada, kuidas võõrvallutajad nägid ning tõlgendasid eestlasi ja nende kombeid. Tunnis kasutatakse õpilasi kaasavaid meetodeid, mille abil harjutatakse pildimaterjali analüüsimist ja kirjeldamist.

Loovtöö käigus pannakse kujutlusvõime tööle ja mõtterännakute käigus luuakse uus rahvus.

Märksõnad: maadeavastused, reisimine, reisikirjad, rahvused, koloniaalajalugu, videokunst

 

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
4.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon.

 

Kangelased ja antikangelased


Püsinäitustel
4.–8.klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.
Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda