Kumu – kunst elab siin

Kumu on Eesti Kunstimuuseumi peahoone ning suurim ja esinduslikem näitusepaik Eestis. Muuseum avati 17. veebruaril 2006. Aastal 2008 võitis Kumu Euroopa aasta muuseumi tiitli. See on märkimisväärne rahvusvaheline tunnustus Kumu pürgimusele olla tõeliselt kaasaegne kunstimuuseum, mis ei ole pühendunud ainult kogumisele, säilitamisele ja eksponeerimisele, vaid on polüfunktsionaalne ruum aktiivseks vaimseks tegevuseks alates väikelastele suunatud haridusprogrammidest kuni diskussioonideni kunsti olemuse ja tähenduse üle kaasaegses maailmas.

Kumu ehitusprotsess oli pikk ning selle aja jooksul muutus ka muuseumi kontseptsioon – algselt rahvusgaleriina planeeritud hoonest sai muuseum, mis toimib kahel viisil: kolmandal ja neljandal korrusel eksponeeritakse eesti kunsti kogusid alates 18. sajandi algusest ning viies korrus tegutseb kaasaegse kunsti galeriina. Kolmandal korrusel esitatakse kunsti kuni Teise maailmasõjani, neljandal korrusel on eksponeeritud nõukogude okupatsiooni aegsed tööd. Kumu viiendal korrusel aga vahelduvad kaasaegse kunsti näitused nii eesti kui rahvusvahelisest kunstist. Kaasaegse kunsti galerii ei ole ainult näitusepaik, vaid ka ideede labor – koht, kus loovusel on vaba voli katsetusteks.

Kumu tegevuses on väga olulisel kohal rahvusvaheline mõõde: pooled vahelduvatest näitustest (neljas näitusesaalis toimub aastas kokku 11–12 suuremat näituseprojekti) tegelevad eesti kunsti ja pooled rahvusvahelise kunstiajaloo ja kaasaegse kunstiga.

Kumu ambitsioon on nii eesti kui rahvusvahelises kunstimaailmas pidevalt kaasa rääkida, millesse näituste kõrval panustavad 245kohaline auditoorium oma filmiprogrammide, etenduste, kontsertide, seminaride ja konverentsidega, hariduskeskus kõige erinevamatele vanusegruppidele suunatud programmide ja kursustega ning raamatukogu, kust leiab kõige laialdasema kunstikirjanduse valiku Eestis.

Kumu roll on olla haridus-, aga ka meelelahutuskeskus, kunsti ja kunstielu taganttõukaja, uurimisinstituut, stabiilsuse sõnumit kandev mõtisklemise paik, elamuste loomise-saamise koht, tähenduste looja ja selgitaja.