Kumu arvudes

Ehitusalune pind 6430 m²
Krundi pindala 36 206 m²
Korrused 2 + 5
Hoone brutopind 23 910 m²
Hoone netopind 20 970 m²
Tehniline kelder 2 810 m²
Hoone kubatuur 123 200 m³
Ruumide arv 350
Parkimiskohtade arv 107 + 6 bussi
Autotunnel 120 m
Jalakäijate tunnel 83 m
Näituseruumid 5000 m²
Koguhoidlad 1700 m²
Tööruumid ja töökojad 1100 m²
Külastajate teenindamise ruumid 2500 m
Administratiivruumid 650 m²
Raamatukogu, arhiiv 370 m²
Muuseumi hariduskeskuse ruumid 260 m²
Restaureerimistöökoda 550 m²