Muuseum puudutab

Kunstimuuseumi viis filiaali on kõik ühel meelel, et külastajal peab muuseumis hea ja turvaline olema. Meie soov on see, et muuseum puudutaks kõiki vaatajaid, olenemata inimese erivajadusest. Eesti Kunstimuuseumi haridusprogrammides saavad osaleda liikumis-, nägemis-, kuulmis-, intellekti- ja liitpuudega lapsed, noored ja täiskasvanud. Kunst muudab nägijaks, kunst aitab kõneleda ning puudutab meid kõiki.

Osalemiseks Kumu muuseumitundides erivajadustega õpilastega soovitame sobiliku programmi leidmiseks kontakteeruda liina.lepik@ekm.ee või telefoninumbril 53067088 või telefoninumbril 53439230.

Uus! Skulptuuride metsas


Näitusel „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“  23.08.19–05.01.20
Intellektipuudega õpilased, sh raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega õpilased, nägemispuudega lasteaia ja põhikooli I astme õpilased 
Kestus: 90 minutit
Tunni raames külastatakse näitust „Maire Männik. Eesti legend Pariisis“, mis tunnijuhi abil elamuste metsaks muutub ning looduse, Pariisi ja kunstniku elu muljeid vahendab. Muuseumitunnis pakuvad elamusi valgus ja vari, helid ja hääled, erinevad materjalid ja vormid. Nägemis-, kuulmis- ja  kompimismeele abil avastame skulptuuride olemust ja tutvume inimese näoga ning Maire Männiku portreeritavatega. Tunni peamine eesmärk on kogeda kunsti erinevate meelte abil. Tunni loomisel on abiks olnud Käo Põhikool ja õpetaja Katrin Lipso.

Märksõnad: skulptuur, vorm, materjalid, loodus ja linn, looduse ja linna helid, valgus, inimene, tunnetus ja meeled

Muuseumitunnid püsinäitusel

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu
Intellektipuudega õpilased ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega nooremad õpilased
Kestus: 90 minutit
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi aga ka müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Kumu-uurija
Kumu aatriumis ja püsinäitusel „Varamu
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele
Muuseumitunnis uuritakse kunstimuuseumi kuju, materjale, akustikat ja helimaastikku. Püsinäitusel keskendutakse kujudele ja vormidele, proovides jäljendada skulptuuride asendeid ning uurida portreede näoilmeid. Saadakse teada, mis meeleolu on graniidist vanamehel ja kui tugev on Amandus Adamsoni pronksi valatud Lurich. Tutvutakse ka Johann Köleri ja maalikunstiga ning õlimaali tehnika paremaks tundmaõppimiseks võetakse appi ka kompimismeel. Loovtööna katsetatakse graafikaateljees pimetrükki.
Märksõnad: kuulmismeel, kompimismeel, heli, vorm, materjal, maalitehnika, pimetrükk