Muuseum kui tööriistakast

Koostööprojektis osalevad Kunsthaus Austriast Grazist, Kumu kunstimuuseum Eestist, MSU Horvaatiast Zagrebist, Museion Itaaliast Bolzanost ja MS Poolast Łódźist.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Loova Euroopa programmist.

Kas igav, keeruline ja huvitav ainult teadlaste jaoks? Kaasaegset kunsti nähakse sageli eksklusiivse ja raskestiseeditavana ning see tekitab inimeses küsimuse, mis minul sellega pistmist on. 15–25-aastaste noorte jaoks on sageli eriti keeruline leida seoseid kaasaegse kunsti ja nende endi elude vahel.

„Translocal: Muuseum kui tööriistakast” uurib muuseumide suhtlusvõimalusi ja -viise. Projekti käigus arutatakse koos noortega, kuidas tänapäevased kunstimuuseumid saaksid mängida nende igapäevaelus suuremat rolli ja kuidas noored ise kaasaegse kunsti muuseumit ette kujutavad. Näiteks vaadatakse, kuidas ja milliste kanalite kaudu peaks muuseumid noortele teavet edastama. Kuidas saaks muuseumid muuta interaktiivseteks tööriistakastideks, mis lähevad lihtsalt objektist kaugemale ja muudavad asukoha ühiskondlikult oluliseks ruumiks, kus saab tegeleda eri teemade uurimisega?

Viis keskmise suurusega moodsa ja kaasaegse kunsti muuseumi on Euroopas jõud ühendanud, et teha noortega koostööd innovatiivsete tööriistade väljatöötamisel. Tööriistade otstarve on avada 21. sajandi muuseum enda ümbrusele. Võimalikult palju eri huvide ja vajadustega inimesi katsetavad väljatöötatud tööriistakasti, tutvuvad aktiivselt muuseumiga ja jõuavad loodetavasti äratundmisele, et muuseum on ka nende jaoks asjakohane. Eesmärgiks on luua suhtluskultuur, mis soodustab osalust, sest selles lööb kaasa ja seda viib ellu sihtgrupp ise, selle asemel, et see oleks lihtsalt nendele suunatud.

Projekt toimub haridustöötajate, kuraatorite ja kunstnike tasemel ning algab põhjaliku uurimisetapiga, millele järgneb konkreetsete suhtlusvahendite väljatöötamine, katsetamine ja sihtrühmale avaldatud mõju hindamine eri meetodite abil (IKT/veeb 2.0, eakaaslaste vaheline suhtlus, koostöö ja programmid).

Projektiperiood: 1. oktoober 2015 – 30. september 2017

Projekti ametlik veebileht: http://www.museumastoolbox.eu/

Projekti väljundid:

 • vajaduste analüüs (uuring, küsitlus, head tavad)
 • sihtrühmade jaoks mõeldud suhtlusvahendite väljatöötamine ja katsetamine (muuseumiäpp, noorteühendused, koostöö kohalike algatustega)
 • kunstnike residentuurid ja kuraatorite külaskäigud
 • sümpoosion
 • rändnäitus
 • näitusekataloog
 • projekti „Muuseum kui tööriistakast” dokumendid
 • veebileht, blogi ja sotsiaalmeediaprofiil
 • rakenduskontseptsioon (sh võrgustrateegia) väljundite otse Euroopa Translocali võrgustikku integreerimiseks

Projekti kirjeldus:

 • sihtgruppe hõlmav kahesuunaline lähenemine muuseumi kohalikku konteksti lõimimiseks
 • interaktiivsete vahendite (tööriistade) loomine muuseumiväliseks ja -siseseks kasutamiseks
 • Euroopa muuseumidele ja nende töötajatele ühise platvormi loomine
 • tööriistade kogumit võib võtta kui tulevase koostöö lähtepunkti

Osalejad:

 • Zagrebi kaasaegse kunsti muuseum, Horvaatia
  www.msu.hr
 • Bolzano moodsa ja kaasaegse kunsti muuseum Museion, Itaalia
  www.museion.it/

Kunstniku residentuur Kumus

Kumus on viimasel ajal üha enam tähelepanu pööratud noortele. 2015. aasta kevadest alates tegutseb muuseumis Kumu noorteklubi, mille sihiks on noortelt noortele programmi kavandamine. Selle algatusega haakub suurepäraselt ka rahvusvaheline projekt „Translcoal: Muuseum kui tööriistakast”.

Antud projekti raames toimuvad igas muuseumis ka kunstnike residentuurid ning lisaks kuraatorite ja haridustöötajate külastused. Kumus toimuv residentuur leiab aset 11.–21. aprillil 2016. aastal ja siia on kutsutud kohalike noortega koostööd tegema kunstnik Luigi Coppola. Kunstnike ja noorte koostööst alguse saanud kunstiprojekte saab lõpuks näha ühisel näitusel, mis jõuab Kumu kunstimuuseumi 2017. aasta kevadel. Näitust saadab ka kogu projekti tutvustav kataloog.

Luigi Coppola on Belgias Brüsselis tegutsev itaalia kunstnik, kes tegeleb avaliku kunsti ja videoprojektidega. Uurimistegevuse tulemusena loob ta sotsiaalset koreograafiat demokraatlike mudelite, osalus- ja koostööpraktikate ja poliitiliselt motiveeritud aktsioonide näol, rõhutades arusaama kunstipraktikatest kui poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete probleemide ja väidete mise en forme’idest. Praegu tegeleb ta projektiga, mille sihiks on korraldada ümber terve ühe Lõuna-Itaalia küla poliitiline, põllumajandus- ja majandussüsteem, ning eri Euroopa paigus nn poliitilise koorikõne projektidega.

Loometöös kasutab Coppola hariduslike ja ametialaste kogemuste ühildamist. Ta on õppinud nii teadlaseks (keskkonnatehnika, doktorikraad riskianalüüsis) kui ka kunstnikuks (kujutav ja etenduskunst). Esimesed kogemused kunstnikuna omandas ta teadusteatri alal, mis põhines kontseptuaalsel keelel ja tajukeskkondade konstrueerimisel. Hiljem on tema uurimisvaldkond nihkunud poliitiliselt motiveeritud aktsioonidele, suhestumismehhanismide kujutamise strateegiatele ja inimühiskonna dünaamikatele.

Coppola on korraldanud projekte, performance’eid ja näitusi mitme rahvusvahelise ürituse raames ja eri asukohtades: Torino 1. demokraatiabiennaal, Nomase fond Roomas, Kadisti kunstifond Pariisis, Teatro Valle Occupato Roomas, Wiener Festwochen Viinis, Maxxi muuseum Roomas, Extra City Antwerpen Belgias, Museum Madre Napolis, New Langton Art San Franciscos, Galleria Lungomare Bolzanos (Manifesta 7 ja Lungomare Gasthausi raames), Santarcangelo festival Itaalias, WunderderPrairie Mannheimis ja Fabbrica Europa festival Firenzes.

Luigi Coppola kohta leiab lisateavet tema ametlikul veebilehel http://luiscoppola.blogspot.com.ee/

Kunstniku residentuuri ajal külastavad Kumut Zagrebi kaasaegse kunsti muuseumi kuraator Ana Škegro ja Leszek Karczewski Łódźi kunstimuuseumi haridusosakonnast.

 Projekti tutvustus Kumus

Pühapäeval, 17. aprillil toimub Kumus koostööprojekti avalik tutvustus koos Luigi Coppola töötoaga. Kogu üritus toimub inglise keeles.

Programm:

13.00 Ideeturg ehk kahe näidisjuhtumi tutvustus: Muzeum Sztuki Łodźist (Poola) ja Zagrebi kaasaegse kunsti muuseum (Horvaatia)

14.00 Artist talk: Luigi Coppola

15.00 Avatud töötuba

Sümpoosion „Museum as Toolbox”

Antud projekti raames toimub Kumu kunstimuuseumis 27. augusti 2016. aastal ühepäevane rahvusvaheline sümpoosion „Museum as Toolbox” (Muuseum kui tööriistakast), mis püüab, lisaks paljule muule, avada kunstimuuseumide eripära osalusprojektide käivitamises, leida sobivaid tööriistu toimivaks kommunikatsiooniks sihtgruppidega ning jagada häid praktikaid kunstnike residentuuridest muuseumides.

21.04–21.05.2017 
Näituse lähtepunktiks on igavene küsimus, kuidas toimida kollektiivis, säilitades samal ajal oma individuaalsuse. Küsimus on keskne kunstis ja loomingus laiemalt, aga aktuaalne ka tänaste rahvusriikide kontekstis. Kuidas jääda kindlaks ja usaldada oma ideid, olles samal ajal toimiv ühiskonnaliige ning arusaadav võimalikult paljudele inimestele?
 
„Üksi/koos“ sündis koostöös Kumu noorteklubiga, mille liikmed osalevad rahvusvahelises viit muuseumit kaasavas koostööprojektis „Translocal. Muuseum kui tööriistakast”.

toolbox-logo-version2

Print