Museums in Motion

Turu Kunstiühingule, Eesti Kunstimuuseumile ja Malmö Kunstimuuseumile omistati 200 000 euro suurune toetus koostööprojekti “Museums in Motion” läbiviimiseks. Projekt, mille algataja oli Turu Kunstimuuseum, koosneb näituste vahetusest ja teistest tegevustest kolme muuseumi vahel, mis aitavad tutvustada oma kollektsioone partnerinstitutsioonides.

2008. aasta suvel eksponeeriti Turu Kunstimuuseumis Eesti kunstimuuseumi kollektsiooni kuuluvaid töid näitusel “Punaste lippude all”. Näitus oli pandud kokku stalinismi perioodi kuuluvatest teostest. Näitust külastas Turus üle 16 000 inimese ja aasta lõpus reisib see edasi Malmö Kunstimuuseumisse. Näituse kataloog kandideerib Soome Muuseumiühingu aasta muuseumipublikatsiooni auhinnale.

2008. aasta alguses oli Kumu kunstimuuseumis üleval näitus “Soome kunsti kuldaeg” Turu Kunstimuuseumi kollektsioonist valitud teostega. Näitus võeti soojalt vastu ning seda käis vaatamas üle 30 000 külastaja.

2009. aasta sügisel eksponeeritakse Kumu kunstimuuseumis Põhjamaade kaasaegset kunsti Malmö Kunstimuuseumi kogudest.

Lisaks näituste vahetusele, mis võimaldab muuta muuseumikogud mobiilseks, koosneb “Museums in Motion” projekt veel seminaridest, meistriklassidest ja teistest sündmustest. Projekti eesmärk muu hulgas on kogemuste vahetamine erinevate muuseumiprofessionaalide vahel. Suuremahuline koostöö ei oleks saanud teoks ilma Euroopa Komisjoni poolt saadud toetuseta.

Lisainformatsioon:

Museums in Motion:

Turu Kunstimuuseum: http://www.turuntaidemuseo.fi/

Malmö Kunstimuuseum: http://www.malmo.se/konstmuseum

Museums in Motion projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Teksti sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni eest.