Keelekümblusprogrammid

Rännates mööda eestimaad
Püsinäitusel „Varamu
1.-6. klassile
Kestus:90 minutit
Muuseumitunnis rännatakse püsinäituse „Varamu“ teoste abil läbi erinevate Eestimaa paikade. Aastasadade jooksul loodud kunstiteosed on teejuhiks, arutamaks üheskoos, mis on selle aja jooksul muutunud nii kunstis, maastikes kui ka inimeste enda eluolus. Ühise vaatluse ja arutelu kaudu täiendavad õpilased looduse ja ilmastiku alast sõnavara. Loovtööna valmib ateljees põnevas tehnikas maastikuvaade.
Märksõnad: maastik, maastikumaal, loodus, eesti kunst, ilmastik, eesti kohanimed

Uus! Uurimustöö „Minu Konrad Mägi“ 
Näitusel „Konrad Mägi (24.08.18–24.03.19)
Iseseisev töö 9.-12. klassile
Konrad Mägi näitusele loodud audiogiid annab võimaluse õpilaste iseseisva näitusekülastuse rikastamiseks. See on hea võimalus iseseisvaks tööks kunstitunnis või inglise keele oskuse täiendamiseks, samuti eesti keelt võõrkeelena õppivate laste ja noorte keeleoskuse arendamiseks. Kuna audiogiidide hulk on piiratud, siis soovitame, et õpilased külastaksid näitust väikestes gruppides või individuaalselt.

ÜLESANDE SOOVITUS!
– Õpilane (võib teha ka paaristööna või kuni 3-liikmelise grupina) külastab Konrad Mägi näitust koos audiogiidiga. Audiogiidid on kasutamiseks nii eesti kui inglise keeles.
– Külastuse käigus valib õpilane näituselt välja tema jaoks huvitama teose ja pildistab seda telefoniga. Lisaga maalile tasub pildistada või üles kirjutada kogu info, mis on kirjas etiketil.
– Välja valitud teose audioteksti kuulates teeb õpilane ettekande jaoks vajalikke märkmeid.
– Pärast näituse külastust otsib õpilane täiendavat infot kunstniku ja teose kohta raamatukogust ja internetist. Konrad Mägi elulooraamat (autor Eero Epner) on nii eesti kui inglise keeles.
– Õpilane teeb klassiruumis kaasõpilastele ettekande valitud teosest, täiendades seda lisainfoga.

Audiogiidi kestus on 60 min. Audiogiidi kasutamine on muuseumipileti hinna sees