Muuseumitunnid

Muuseumitunnid Kumus on kindlale stsenaariumile rajatud tundide sarjad, muuseumitunnid või projektipäevad lasteaedadele ja koolidele. Tundide raames tutvutakse kunstiteostega aktiivõppemeetodite abil ja tavaliselt kaasneb muuseumitunniga loovtöö tegemine ateljees. Muuseumitunnid toetavad riiklikus õppekavas kirjeldatud õpitulemuste saavutamist ja üldpädevuste arendamist. Koolis õpitav ja näitusesaalis kogetav aitab õpilastel luua tervikpilti kunstimaailmast ning seostada kunsti muusikas, kirjanduses, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses õpitavaga. Kõiki muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed. Kumu hariduskeskuse õpperuumid ja ateljeed on varustatud kõige vajalikuga loominguliseks tegevuseks.

Palume kõik programmid aegsasti ette tellida!

Eesti Kunstimuuseumi 2018/2019. õppeaasta haridusbukletti saab vaadata ja alla laadida siit.


Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Põhikooli II astmele

Põhikooli III astmele

Gümnaasiumile

Keelekümblusprogramm

Erivajadustega õpilastele

Projekt “Aitan lapsi kunsti juurde”

Toetaja: AS Vunder


Õpetajad Eesti Kunstimuuseumi külastustest:

„Kunsti keskel toimuvad tunnid annavad gümnasistidele suurepärase võimaluse saada vahetu kontakt teostega. Saab vaadata, võrrelda, õpilased haaratakse aruteludesse, analüüsitakse ja tõlgendatakse ning luuakse seoseid teiste valdkondadega. Näited, mis on noorele inimesele tuttavad, aitavad paremini luua võrdlevat pilti vaatluse all olevast ajastust. Muuseumitundi on alati põimitud ka praktiline ülesanne, kus noor saab väljendada ning jagada teiste kaaslastega oma mõtteid ja tundeid. Õhkkond on pingevaba, valesid vastuseid ei ole, rikastub tundemaailm ja avardub teadmiste- ning silmaring. Tunnetan, kuidas noored on positiivselt meelestatud tunnile järgneval vestlusel ning soovivad külastada rohkem muuseumitunde.“
Jaanika Kall
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja

„Kuigi 10. klassi kunstikursus keskendub vanimate kõrgkultuuridega tutvumisele, on õpilastega kaasaegse kunsti vaatamine koolielu argipäevale hea vaheldus. Kumu muuseumitund on suurepärane võimalus kogeda alati midagi uut ja huvitavat. Kunstitunnid Kumus on saanud meie kooli kunstikursuste õppetöös heaks traditsiooniks. Kuigi kaasaegse kunsti näitustel käimise traditsioon on aastatepikkune, siis õpetajana on ikkagi väike kartus, kas nüüdiskunst on õpilastele arusaadav. Õpilaste tagasiside on aga alati olnud väga positiivne.“
Liia Jung
Tallinna Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja,
Kunstihariduse Ühingu esinaine