Laste kunstistuudiod


Kumu korraldab iganädalasi kunstistuudioid lastele.

Kunstiga tegelemine on laste arengu lahutamatu osa. Kunst annab võimaluse mõelda ja rääkida elust, õpetab tunnetama, mõtlema ja looma. Täiskasvanu roll selles protsessis on võimaldada aeg, koht ja tegevus, et lapsed saaksid loomingu abil maailma mõista. Kunstistuudio eesmärk on pakkuda kunstiõpet ja arendada loovust ainulaadses paigas – Kumu muuseumikeskkonnas. Võimalusterohke ümbrus loob laste arenguks soodsad ja unikaalsed tingimused. Lapsed on muuseumis uurijad ja loojad. Eelkooliealiste laste puhul on esikohal mänguline kunstitegemise viis, vanematel lastel sihipärasem kunstiõpe. Stuudiote õppekava toetub eelkõige Kumu näituseprogrammile, nii püsiekspositsioonile kui vahetuvatele näitustele. Laps õpib enese läbi tunnetama kunstnike loomingut ning vaatlema ja väärtustama kunstiklassikat. Kunstiteoste põhjal tutvutakse erinevate kunstiliikide ja tehnikatega ning katsetatakse neid ise. Nii saab Kumust laste jaoks “oma maja”.

Septembri viimasel nädalal toimuvad tasuta avatud stuudiod, mil saab tulla tutvuma sobiva vanuserühma stuudioga.

 

Kunstistuudiod 4–12-aastastele lastele

Tunniplaan:

Teisipäev
15.00 – 7–10-aastased (v.k., juh Olga Novikova)

Kolmapäev
15.00 – 7–9-aastased (e.k., juh Belliisi Seenemaa)
16.30 – 4–6-aastased (e.k., juh Belliisi Seenemaa)

Reede
15.00 – 7–9-aastased (e.k., juh Belliisi Seenemaa)
16.30 – 4–6-aastased (e.k., juh Belliisi Seenemaa)
17.30 – 10–12-aastased (e.k., juh Belliisi Seenemaa)

Kõige noorema vanuseastme kunstistuudio tund kestab 60 minutit, vanematel lastel 90 minutit.

Kunstistuudio tasu

Võimalik on tasuda kas ühe kuu kui ka nelja kuu (poole õppeaasta) kaupa:
kunstistuudio 1 kuu: 40 €
kunstistuudio 4 kuud: 150 €

Kunstistuudio 13+
põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele (alates 13. eluaastast)

Kunstistuudio tundides:
– arendatakse praktilisi kunstioskusi (joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus)
– arendatakse väljendusoskust, abstraktset ja kujundlikku mõtlemist
– katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale
– ammutatakse inspiratsiooni muuseumis eksponeeritud teostest ja näitustest
– tutvutakse muuseumihoone  ja selles toimuvaga
– õpitakse kasutama kunstiga seotud sõnavara ning kunsti üle arutlema
– harjutatakse nii individuaalse kui grupitöö oskusi
– püütakse leida ja realiseerida iga õpilase loomingulist eripära

Tegevus toimub Kumu hariduskeskuse ateljeedes ja näitusesaalides, auditooriumis ja muuseumi ümbruses.

Juhendaja Triinu Jürves on spetsialiseerunud kaasaegse kunsti õpetamisele klassikaliste oskuste kaudu. Ta on õpetanud aastaid kunsti süvaõppega koolis, viinud läbi kunstilaagreid ja erinevaid kunstiprojekte ning on ka ise tegevkunstnik.

Stuudiotunnid toimuvad kord nädalas, neljapäeviti kell 17.00–18.30.

Kunstistuudio tasu
Võimalik on tasuda nii ühe kuu kui ka nelja kuu (poole õppeaasta) kaupa:
1 kuu: 40 €
4 kuud: 150 € 

Kunstistuudiote õppeaasta algab oktoobris ja kestab maikuu lõpuni (kokku 8 kuud). Osalemiseks on vajalik laps eelnevalt registreerida: kumustuudiod@ekm.ee. Vabade kohtade olemasolul saab kunstistuudiotega liituda ka õppeaasta jooksul.

Õppemaks tasutakse ette 10. kuupäevaks! Tasuda on võimalik kas arve alusel ülekandega või muuseumikassas sularahas / pangakaardiga. Õppemaksu tasumisel tuleb ülekandel näidata õpilase nimi, kelle eest õppemaksu tasutakse. Kassast ostes tuleb tšekk õpilase nimega esitada kunstistuudio õpetajale. Ülekandega tasumisel saadetakse muuseumi poolt arve. Kumu kunstistuudiotele kehtib tulumaksusoodustus (ainult arvega tasumisel).

Õppemaks sisaldab vajalikud töövahendid ning -materjalid.  Õpilase tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

Tunde ei toimu 2019/2020 õppeaasta ametlikel koolivaheaegadel: 21.–27.10; 23.12–5.01.; 24.02.–1.03; 20.04–26.04.

Toetaja: AS Vunder