Kumu koolitab: „Kaasaegne kunstielu Eestis“

Pilt õhupalligaLühikursus annab ülevaate, kuidas toimib kaasaegne kunstielu Eestis – millised on tähtsamad organisatsioonid, kes kunstielu mõjutavad, millised on praegu olulised kunstnikud erinevatest valdkondadest, kes praegu tegutsevad, millised sündmused toimuvad. Käsitletakse ka kunstielu kujunemise põhjusi alates taasiseseisvumisest, Eesti kunstielu regionaalses ning laiemas rahvusvahelise kunstielu kontekstis jpm.

Koolitus sobib kollektiivile või seltskonnale, kellel on huvi saada korrastatud ülevaade ühest Eesti kultuurivaldkonnast ning viia end kurssi sellega, mis just praegu on toimumas. Koolituselt saab ka soovitusi, kuidas hankida infot ning hoida end jooksvalt kursis kunstielus toimuvaga, küsida kõiki kunsti kohta südamel olnud küsimusi ning arutada isiklikke kunstikogemusi. Eelneva kokkupuute määr kaasaegse kunstieluga ei ole tähtis – ülevaade antakse lihtsalt ja selgelt, edasist uudishimu soodustavalt.

Koolitust viivad läbi Kumu hariduskeskuse töötajad, kellel on kõrgharidus kunstiajaloo valdkonnas, tegutsemiskogemus kunstiväljalt ning õpetamiskogemus lisaks Kumu programmidele ka Eesti Kunstiakadeemiast.

Koolituse pikkus 1,5 + 1,5 tundi.
Hind 150 €

NB! Koolitust on võimalik läbi viia ka tellija enda ruumides (vajalik tehnika: projektor ja arvuti) ning samuti Tallinnast väljas – viimasel juhul lisandub sõidukulu (25 €).
NB! Koolitust saab tellida ka inglise keeles.

Käsitletavad teemad:

  • Mida üldse nimetada kaasaegseks kunstniks? Lühike ekskurss 20. sajandi Lääne kunstiajalukku – millised olid kunstnikud/teosed, mis on andnud teatava komponendi sellele, mida praegu peetakse kaasaegseks kunstiks.
  • Suunad kaasaegses kunstis (sotsiaalkriitiline, uus maalikunst, installatsioon – arhitektuurne lähenemine – avalik ruum, fotograafia, graafiline disain, tarbekunstid jne). Näited kunstnikest ja loomingust.
  • Kunstivälja toimimine – kes siin tegutsevad (milliseid ameteid on üldse võimalik pidada), kuidas rahastatakse (Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, loovmajandus, nn protsendiseadus, eraraha, kunstiturg, kunstnikud ja töö), üldine diagnostika – kitsaskohad ja õnnestumised. Märksõnadega kunstipildi kujunemine alates 1990. aastatest.
  • Kesksed institutsioonid ja platvormid (avalikud ja erakapitalil põhinevad). Mis on iseloomulik nt galeriidele, maakonnakeskustes asuvatele linnagaleriidele, loovmajanduskeskustele jne? Näidetena veel kunstnike residentuurid, kultuuritehased, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimuuseum, Temnikova ja Kasela galerii, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Kunstnike Liit.
  • Erinevad ürituste formaadid ning asukohad. Kunstielu koondumine peamiselt Tallinnasse ja Tartusse – mis mujal toimub?
  • Kuidas leida infot jooksva kunstielu kohta? Meililistid, andmebaasid, trükised, väljaanded (mh omaalgatuslik kultuurimeedia).

NB! Teemasid on võimalik ka eelnevalt läbi arutada, kui tellijal on soov, millele võiks keskenduda!

Rohkem infot ja registreerimine:
Sandra Lääne
Kumu hariduskeskuse juhataja
sandra.laane@ekm.ee