Joonistuskursused

Keha deformatsioon
17.10, 24.10, 31.10 kell 17.30–19.30
Kolmeosaline joonistamise kursus modelliga. Kursus toimub inglise keeles!
Kursuse käigus visandatakse modelli figuur paberile mänguliste mööndustega. Osalejad arendavad loomingulist eneseväljendust valitud figuurielemente venitades, moonutades, paisutades või kahandades. Läbi figuuri deformatsiooni võetakse fookusesse joonistaja enda nägemus modellist. Kursuse algul kogutakse inspiratsiooni Kumu näitusesaalis ja sisehoovis eksponeeritud skulptuuridelt.

Kursust juhendab hüperrealistlike joonistuste ja maalide poolest tuntud kunstnik Katrin Piile.

Hind 60 €

Info ja registreerimine: kumustuudiod@ekm.ee; tel 5199 7615