Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Muuseumitunnid püsinäitusel

Täpi
Muuseumitundide sari lasteaiale püsinäitustel ja vahetuvatel näitustel
Kestus: koolieelsed rühmad 90 minutit, nooremad rühmad 60 minutit

Roheline laserkiir Täpi on väikeste laste muuseumisõber Kumus. Koos võetakse ette põnevaid rännakuid muuseumi kõigil korrustel nii püsiekspositsioonis kui vahetuvatel näitustel. Eri teemade kaudu uuritakse ja kirjeldatakse aastasadu vanu ja ka kaasaegseid kunstiteoseid. Teemasse sisselamiseks kasutatakse mängu, lihtsat lavastust ja jutu lugemist, julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi ning ergutatakse tema jutustamis- ja algatusvõimet. Muuseumitundide teemavalikul on lähtutud lasteaia õppekavast ja õpetajate soovitustest. Täpi muuseumitunde on võimalik tellida nii sarjana (9 osa) kui ka üksiktunnina. Sarja osad vt siit

Lugusid kunstis
Muuseumitundide sari põhikooli I astmele püsinäitustel
Kestus: 90 minutit
9-osaline sari juhib lapsi lugude, teemade ja tähtsamate autorite kaudu sammhaaval Kumu hoone ja kunsti juurde ning õpetab märkama ja süvenema. Eesti kunsti püsiväljapaneku abil kujundab laps oma rahvuslikku identiteeti, märkab rohkem ümbritsevat maailma, arendab eakohast keele- ja kirjanduspädevust, mõistab kuulatud lugude tähendusi ja nende osatähtsust Eesti kultuuriloos. Lisaks arendab laps oma suulist eneseväljendust ja uurimisoskusi, praktiseerib ja loob seoseid erinevate ainete vahel. Tunnid on üles ehitatud aktiivõppemeetoditele ja alati on lisatud ka loovtöö osa. Ühe muuseumitunni kestus 90 minutit. Sarja osad vt  siit

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu
1.-3. klassile
Kestus: 90 minutit
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi aga ka müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Mustrivõti
1.-3. klassile
Kestus: 90 minutit
Sobib hästi aktiivsetele lastele Kumu esmakülastuseks kevad- ja suveperioodil. Võistkondlik liikumismäng „Mustrivõti“ arendab visuaalset tähelepanelikkust ning suunab Kumu hoonet märkama ja uue pilguga vaatama. Muuseumitunnis saab otsida, uurida, võrrelda, avastada ja tuvastada mustreid ning tunnijuhi abil saadakse mustrite kaudu teadmisi Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja kunsti kohta. Mustrite jälitamine toimub nii hoones kui ka sisehoovis. Kõik osalejad saavad kaasa võtta enda loodud Kumu mustri detaili.
Märksõnad: liikumismäng, muster, geomeetrilised kujundid, betoon, materjalid, Kumu arhitektuur