Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Muuseumitunnid uutel näitustel

Konrad Mägi
lasteaia nooremad rühmad alates 3. eluaastast
Muuseumitunnis uurivad lapsed Konrad Mägi värvirohkeid maastikke ja teevad tutvust värvusõpetusega. Läbi mänguliste ülesannete saadakse üheskoos selgeks, mis on põhi- ja vastandvärvid, maastikumaal, palett ja õlivärvid.
Näitusekülastusele järgneb värve täis loovtöö ateljees. Muuseumitunni kestus 60 minutit.
Märksõnad: värvusõpetus, maastikumaal, palett, lõuend, õlivärv 

Konrad Mägi
lasteaed ja põhikooli I aste
Muuseumitunnis minnakse koos tunnijuhi ja Konrad Mägi loominguga mööda Euroopat rändama. Pikemaid peatusi tehakse nii Norras, Saaremaal, Itaalias kui ka Lõuna-Eestis. Läbi mängude ja teoste vaatluste saavad lapsed märkamatult ülevaate Konrad Mägi värvirohketest maastikumaalidest.
Loovtööna saab iga osaleja värvimiseks tüki Konrad Mägi teose reprost, mis hiljem kokku panduna moodustab suureformaadilise ühistöö. Muuseumitunni kestus 90 minutit.
Märksõnad: põhi- ja vastandvärvid, maastikumaal, Euroopa riigid, õlimaali tehnika

Muuseumitunnid püsinäitusel

Täpi
Muuseumitundide sari lasteaiale
Roheline laserkiir Täpi on väikeste laste muuseumisõber Kumus. Koos võetakse ette põnevaid rännakuid muuseumi kõigil korrustel. Eri teemade kaudu uuritakse ja kirjeldatakse aastasadu vanu ja ka kaasaegseid kunstiteoseid. Teemasse sisselamiseks kasutatakse mängu, lihtsat lavastust ja jutu lugemist, julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi ning ergutatakse tema jutustamis- ja algatusvõimet. Muuseumitundide teemavalikul on lähtutud lasteaia õppekavast ja õpetajate soovitustest. Täpi muuseumitunde on võimalik tellida nii sarjana (9 osa) kui ka üksiktunnina. Ühe muuseumitunni kestus koolieelsetele rühmadele 90 minutit, noorematele 60 minutit. Sarja osad vt siit

Lugusid kunstis
Muuseumitundide sari põhikooli I astmele
9-osaline sari juhib lapsi lugude, teemade ja tähtsamate autorite kaudu sammhaaval Kumu hoone ja kunsti juurde ning õpetab märkama ja süvenema. Eesti kunsti püsiväljapaneku abil kujundab laps oma rahvuslikku identiteeti, märkab rohkem ümbritsevat maailma, arendab eakohast keele- ja kirjanduspädevust, mõistab kuulatud lugude tähendusi ja nende osatähtsust Eesti kultuuriloos. Lisaks arendab laps oma suulist eneseväljendust ja uurimisoskusi, praktiseerib ja loob seoseid erinevate ainete vahel. Tunnid on üles ehitatud aktiivõppemeetoditele ja alati on lisatud ka loovtöö osa. Ühe muuseumitunni kestus 90 minutit. Sarja osad vt siit

Võlujälg
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, mida kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomadega. Pärast saalitundi minnakse ateljeesse võlujälge tegema.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Mustrivõti
Sobib hästi aktiivsetele või heas mõttes rahututele lastele Kumu esmakülastuseks ning kevad- ja suveperioodiks. Võistkondlik liikumismäng „Mustrivõti“ arendab visuaalset tähelepanelikkust ning selle eesmärk on suunata Kumu hoonet uue pilguga vaatama.
Märksõnad: liikumismäng, muster, geomeetrilised kujundid, betoon