Kumu noorteklubi

Kumu noorteklubi

Juba mõnda aega tegutseb Kumu kunstimuuseum vahetus dialoogis noortega. Vastava sihiga loodi 2015. aasta kevadel Kumu noorteklubi, mille liikmed planeerivad üritusi nii oma eakaaslastele kui ka laiemale publikule. Sooviks on pakkuda programmis olevatele näitustele uudset lähenemist, lisaks põnevaid töötubasid ning arendavat ja lõbusat vaba aja veetmist, muutes muuseumi seeläbi noortele meelepäraseks keskkonnaks. Noortelt noortele!

Kooskäiv seltskond on väga kirev – liikmete hulgas on erineva taustaga noori: kunstikoolikasvandikke, melomaane, arvutitarku, surfareid, moefanaatikuid ja mitmeid teisi. Klubilisi seob huvi kaasaegse kultuuri ja sellega seonduva vastu. Uudishimu rahuldamise kõrval pannakse alatasa proovile ka meeskonnatöö ja projektijuhtimise oskused.

Kumu noorteklubi tegemisi jälgi Facebookis ja Instagramis!

Lisainfo:
Mary-Ann Talvistu
Kumu noorteklubi eestvedaja
tel 5684 6001
mary-ann.talvistu@ekm.ee

toolbox-logo-version2

Print