Koolitus “Digiarhiivist näitusele”

Projekti „Forgotten Heritage – European avant-garde art online“ koolituse kirjeldus ja ajakava

ÜLEVAADE JA EESMÄRK

Koolituse eesmärk on õppida töötama digitaalsete arhiividega, uurida 20. sajandi teise poole avangardkunsti ja arendada kureerimisoskust. Peaasjalikult töötatakse Loov Euroopa projekti „Forgotten Heritage – European Avant-garde Art Online“ käigus loodud digitaalse andmebaasiga, kuhu on koondatud Eesti, Poola, Horvaatia ja Belgia 20. sajandi II poole avangardkunsti teosed ning nende kohta käivad kontekstiavavad kirjeldused.

Kumus on samal ajal avatud Andres Toltsi näitus, kes on samuti kõneall olevas andmebaasis esindatud. Üheks lähtepunktiks on uurida Toltsi ja leida paralleele, sarnasusi Poola, Belgia ja Horvaatia kunstnike töödega.

Koolituse lõpuks panevad osalejad kokku näituse, mis tõukub digitaalsest andmebaasist.
Näitus avatakse Kumu aatriumis 26.aprillil ja jääb avatuks kaheks kuuks.

Koolitus on suunatud noortele kunstihuvilistele vanuses 16–26 aastat. Osalejate arv on piiratud 12 inimesele, kandideerimiseks palume täita registreerimisankeet hiljemalt 22. jaanuariks 2018.

I 25. jaanuaril kell 17.00 SISSEJUHATUS

Eesti Kunstimuuseumi (EKM) fotokogu hoidja Liisi Raidna tutvustab projekti „Forgotten Heritage – European Avant-garde Art Online“ ja selle raames valminud andmebaasi. Räägib lähemalt koolituse sisust ja oodatavast tulemusest. EKM fotoarhiiviga tutvumine.

Fotopärandientusiast ja ajapaik.ee eestvedaja Vahur Puik räägib erinevatest pildimaterjali sisaldavatest online-andmebaasidest ja digitaalsete arhiividega töötamisest.

II 1. veebruaril kell 17.00 KÕNELUSED KURAATORIGA

Kumu kuraator Anu Allas räägib Andres Toltsi näitel 20. sajandi II poole avangardkunstist ja annab näpunäiteid näituse koostamiseks.

III 3. veebruaril kell 16.00 VESTLUSÕHTU MARE VINDI JA TOLTSI KAASAEGSETEGA

Vastukaaluks arhiivi uurimisele on seekord võimalus kuulata kunstniku kaasaegsete vahetuid mälestusi ja esitada küsimusi.

IV 8. veebruaril kell 17.00 NÄITUSE PLANEERIMINE

Kunstikriitik, galerist ja kuraator Madli Ehasalu räägib arhiiviga töötamisest ja näituse koostamisest. Praktiline rühmatöö näituse kureerimisest.
Koolitusel osalejad jagunevad 3–4 liikmelisteks rühmadeks.

8. veebruar – 8. märts ISESEISVA RÜHMATÖÖ AEG

Iga töörühm mõtleb välja tervikliku näituse kontseptsiooni.

V 8. märts kell 17.00 NÄITUSE VISIOONI ESITLUS

Iga töörühm esitleb oma esialgse visiooni näitusest. Ideede kaitsmine ja arutelu. Anu Allas ja näituse kujundaja hindavad ja annavad nõu. Otsustamine, milline idee näituseks realiseerida.

VI 22. märtsil kell 17.00 NÄITUSE ETTEVALMISTAMINE

Näituse kontseptsiooni kinnitamine. Sisuline töö näituse ettevalmistamiseks. Kohtumine näituse kujundajaga.

VII 5. aprillil kell 17.00 VIIMANE LIHV ENNE AVAMIST

Kujundaja tutvustab oma ideid. Näituse teostuse planeerimine. Koostöö Kumu installimeeskonnaga. Näituse teavitamine avalikkusele.

VIII 25. või 26. aprillil NÄITUSE AVAMINE