Tulemas

Eesti Kunstimuuseum 100
Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis
06.12.2019–26.04.2020

Suurnäitus keskendub 19. sajandil alguse saanud muutustele naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamisviisides. Näitus valmib koostöös Ateneumi kunstimuuseumiga ning esitleb võrdlevalt Eesti ja Soome kunsti 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani. Kuraatorid: Anu Allas, Tiina Abel.

Vello Vinn. Vastupeegeldused
14.02.–09.08.2020

Vello Vinna (1939) isikupärane kujundimaailm põhineb gr aafika meisterlikul valdamisel, peenel detailikäsitlusel ja teravmeelsetel seostel. Vinna retrospektiiv annab ülevaate tema loomingu
mõjust Eesti visuaalkultuurile. Näitus loob dialoogi ka nüüdisaja kunstnike teostega.

Kuraator: Elnara Taidre.

UUS PÜSIVÄLJAPANEK Kunst Eestis 1990. aastatel
Alates 18.02.2020

1990. aastaid tuntakse kui uusi kunstnikupositsioone loonud aega. Ühiskonnas toimunud sotsiaalsed muutused leidsid vastukaja kunstis, mis edastas sõnumeid vabadusest, uuest meediast ja tehnoloogiast, soorollidest ja tarbimiskultuurist. Uus püsiekspositsioon toob välja 20. s ajandi lõpukümnendi ideerohkuse ja dünaamilised protsessid, pöör ates samal ajal tähelepanu uue meedia rollile läbimurdeaja kajastuste looja ja ohumärkide konstrueerijana.

Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel
17.04.–04.10.2020

Reiv on elektroonilise tantsumuusika pidu, mille hoovad ulatuvad helimaastikult kaugemale, mõjutades eri subkultuursete manifestatsioonidena ka visuaalkultuuri. Seda jõulist fenomeni käsitlev näitus toob vaatajani teoseid reivi tippaja mekadest Inglismaalt ja Belgiast ning avab ühtlasi reivikultuuri kaasajas – nii Berliini ööklubis Berghain kui k a paljudes teistes paikades.

Kuraator: Kati Ilves.

Ando Keskküla. Tehnodeelia ja tegelikkus
22.05.–13.09.2020

„Tehnodeelia ja tegelikkus“ on Ando Keskküla (1950–2008) retrospektiivne isikunäitus, mis hõlm ab kunstniku loomingut tema kõige aktiivsemast loomeperioodist – 1960. aastate lõpust 1990. aastate lõpuni. Terve oma elu tundis Keskküla huvi uute tehnoloogiate vastu, eelkõige aga selle vastu, kuidas tehnoloogia muudab ning tr ansformeerib meie taju ja tegelikkust. Tema
happening’e, joonistusi, maalikunsti, animafilme ja interaktiivseid (video)installatsioone iseloomustavad sellised vastandlikud mõistepaarid nagu looduslik/tehnoloogiline, utoopiline/düstoopiline, psühhedeelne/reaalne.

Kuraator: Anders Härm.

Ado Vabbe
28.08.2020 – jaanuar 2021

Eesti ühe tuntuma avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) näitus keskendub tema loomingu eripalgelistele etappidele. Vabbe tegevus nii kunstniku kui k a Pallase õppejõuna ning ekspressionismi ja futurismi uurijana mõjutas kohalikku kunstivälja.

Kuraator: Tiiu Talvistu.

Egiptuse hiilgus
09.10.2020–14.02.2021
Eesti Kunstimuuseum, Amos Rexi kunstimuuseum Helsingis ning Itaalias Torinos asuv Museo Egizio (Egiptuse Muuseum) korraldavad erilise koostööprojekti: oktoobris 2020 avatakse suurejooneline näitus „Egiptuse hiilgus“, mis toimub paralleelselt Kumu kunstimuuseumis Tallinnas ja Amos Rexi kunstimuuseumis Helsingis.

Murtud sümmeetriad
30.10.2020 – veebruar 2021

Murrangud teaduses on sageli leidnud inspiratsiooni kunstis. Käe solev väljapanek toob vaataja ette kunstnike tõlgendused osakestefüüsika keerulisest ja põnevast valdkonnast. Kõik eksponeeritud teosed on alguse saanud kunstnike residentuurides Euroopa Tuumauuringute Keskuses (CERN-is).

Kuraatorid: Mónica Bello, José-Carlos Mariátegui.

Uus püsiväljapanek

Uus püsiväljapanek on avatud alates 18. novembrist 2020