Gümnaasiumile

Muuseumitunnid uutel näitustel

Uus! „Anarhitektuur“
Näitusel Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni“ (22.02.19–08.06.19)
Lasteaiale ja kõikidele kooliastmetele

Märksõnad: anarhitektuur, nihestatud ruum, hüljatud keskkond, kontekst, sotsiaalne aktivism, kogukond.
Muuseumitund ja näitusesaali tegevustuba on valminud koostöös Arhitektuurikooliga.

Salatoimikud. 4K-meetodiga
Näitusel „Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]“ (02.11.2018–14.04.2019)
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit

1990. aastate kunsti käsitlev näitus tutvustab teemasid, mis toona olid tavatud ja uudsed, aga on praeguseni aktuaalsed. Paljuski ajale iseloomuliku muutlikkuse tõttu said kunstnikud avastada uusi ideid ja väljenduslaade. Selle keeruka perioodiga tutvumiseks kasutatakse muuseumitunnis 4K-meetodit, et luua arusaam kümnendi kunstist ja eluolust, toetudes omandatud teadmistele ja kogemustele.
Märksõnad: 1990. aastad, uusmeedia, performance, autobiograafilisus, kehalisus, maskuliinsus, feminiinsus

Uurimustöö „Minu Konrad Mägi“
Näitusel „Konrad Mägi(24.08.18–24.03.19)
Iseseisev töö 9.-12. klassile
Konrad Mägi näitusele loodud audiogiid annab võimaluse õpilaste iseseisva näitusekülastuse rikastamiseks. See on hea võimalus iseseisvaks tööks kunstitunnis või inglise keele oskuse täiendamiseks, samuti eesti keelt võõrkeelena õppivate laste ja noorte keeleoskuse arendamiseks. Kuna audiogiidide hulk on piiratud, siis soovitame, et õpilased külastaksid näitust väikestes gruppides või individuaalselt.

ÜLESANDE SOOVITUS!
– Õpilane (võib teha ka paaristööna või kuni 3-liikmelise grupina) külastab Konrad Mägi näitust koos audiogiidiga. Audiogiidid on kasutamiseks nii eesti kui inglise keeles.
– Külastuse käigus valib õpilane näituselt välja tema jaoks huvitama teose ja pildistab seda telefoniga. Lisaga maalile tasub pildistada või üles kirjutada kogu info, mis on kirjas etiketil.
– Välja valitud teose audioteksti kuulates teeb õpilane ettekande jaoks vajalikke märkmeid.
– Pärast näituse külastust otsib õpilane täiendavat infot kunstniku ja teose kohta raamatukogust ja internetist. Konrad Mägi elulooraamat (autor Eero Epner) on nii eesti kui inglise keeles.
– Õpilane teeb klassiruumis kaasõpilastele ettekande valitud teosest, täiendades seda lisainfoga.

Audiogiidi kestus on 60 min. Audiogiidi kasutamine on muuseumipileti hinna sees.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Varamu
Püsinäitusel „Varamu
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis käsitletavat teoreetilist teadmist ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Konfliktid ja kohandumised
Püsinäitusel Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Õpilased kuulevad Eesti kunstnike raskustest kunstimaastiku uute nõudmistega kohanemisel. Uuritakse lähemalt, kuidas analüüsida ning tõlgendada kunstiteost sisulisest ja vormilisest vaatenurgast lähtuvalt.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, häppening