Gümnaasiumile

Muuseumitunnid uutel näitustel

Disainitud sõnum seljas
Näitusel „Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast“ (15.03.19–04.08.19) ja Tommy Cash ja Rick Owens. Süütud ja neetud (03.05.19–15.09.19).
Põhikooli III ja gümnaasiumi kooliastmele
Kestus: 90 minutit
Muuseumitund „Disainitud sõnum seljas“ on mõeldud eelkõige vanemale kooliastmele ning keskendub moemaailma visuaalsete sõnumite lahti mõtestamisele. Saame teada, millist sümboolikat kannab tänapäeva moedisain ja kuidas seda vaadelda. Uurime, kas kunst saab olla inspiratsiooniks rõivamoele või vastupidi?
Muuseumitunni loovtööna õpime rakendama disainmõtlemise ideekollaaži tööriista, mis on hea visuaalne probleemilahenduse töövahend.
Märksõnad: visuaalne kommunikatsioon, moedisain, sümbol, sots art, konstruktivism, suprematism, propaganda, kontseptuaalne kunst, installatsioon, ideekollaaž.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Varamu
Püsinäitusel „Varamu
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis käsitletavat teoreetilist teadmist ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Konfliktid ja kohandumised
Püsinäitusel Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)
9.-12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Õpilased kuulevad Eesti kunstnike raskustest kunstimaastiku uute nõudmistega kohanemisel. Uuritakse lähemalt, kuidas analüüsida ning tõlgendada kunstiteost sisulisest ja vormilisest vaatenurgast lähtuvalt.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, häppening