Gümnaasiumile

Muuseumitunnid uutel näitustel

Sümbolism kunstis ja kirjanduses“
Põhikooli III astmele (9. kl) ja gümnaasiumile
Suurejooneline väljapanek kolme Balti riigi kunstnike sümbolistlikest töödest annab võimaluse uurida ja arutleda, kuidas 20. sajandi alguse kunstis ja kirjanduses põimusid rahvusvaheline kunstikeel ning kodune rahvakunst ja suuline pärimus. Muuseumitunni koostamisel on lähtutud kunsti ja kirjanduse õppekavast.
Märksõnad: rahvusromantism, modernism, sümbolism, müüdid, loodusmüstika.

Õpi keelt Konrad Mägiga!
Head keeleõpetajad!
Konrad Mägi näitusele loodud audiogiid annab võimaluse täiendada inglise keele oskust ning eesti keelt võõrkeelena õppivate laste ja noorte keeleoskust. Kuna audiogiidide hulk on piiratud, siis soovitame, et õpilased külastaksid näitust väikestes gruppides või individuaalselt.

ÜLESANDE SOOVITUS!
– Õpilane (võib teha ka paaristööna või kuni 3-liikmelise grupina) külastab Konrad Mägi näitust koos võõrkeelse audiogiidiga.
– Külastuse käigus valib õpilane näituselt välja tema jaoks huvitama teose ja pildistab seda telefoniga. Lisaga maalile tasub pildistada või üles kirjutada kogu info, mis on kirjas etiketil.
– Välja valitud teose audioteksti kuulates teeb õpilane ettekande jaoks vajalikke märkmeid.
– Pärast näituse külastust otsib õpilane täiendavat infot kunstniku ja teose kohta raamatukogust ja internetist. Konrad Mägi elulooraamat (autor Eero Epner) on nii eesti kui inglise keeles.
– Õpilane teeb klassiruumis kaasõpilastele ettekande valitud teosest, täiendades seda lisainfoga.

Audiogiidi kestus on 60 min. Audiogiidi kasutamine on muuseumipileti hinna sees.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Tere, Kumu
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näitusteplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Loomulikult ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
Alates 9. klassist
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mis teeb nii vaatamise kui ka detailse ja kriitilise analüüsimise palju lihtsamaks. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Varamu
Alates 9. klassist
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele lühidalt eesti kunsti klassika 18. sajandist kuni Teise maailmasõjani 3. korruse püsinäitusel „Varamu“.
Märksõnad: püsiekspositsioon, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Konfliktid ja kohandumised
Alates 8. klassist
Muuseumitunnis antakse ülevaade nõukogude okupatsiooni kehtestamisega alanud ja taasiseseisvumisega lõppenud perioodil aset leidnud muutustest ühiskonnas ja kunstis. Muuseumitundi on võimalik tellida ka 3-osalise sarjana.
Märksõnad: sotsialistlik realism, propaganda, karm stiil, sotspop, slaidimaal, happening