fbpx

Haku

Tõnis Vint ja hänen esteettinen universuminsa 18.5.2012 – 9.9.2012

Taidemuseo Kumu
Aikuiset: Taidemuseo Kumu
14 €
  • Perhelippu: Taidemuseo Kumu
    28 €
  • Alennuslippu: Taidemuseo Kumu
    9 €
  • Sponsorilippu: Viron taidemuseo
    20 €
Näyttelyt

Tõnis Vint ja hänen esteettinen universuminsa

Kumussa pääsee näkemään palasen Tõnis Vintin esteettistä universumia

Näyttely kokoaa 1900-luvun virolaisen taiteen avainhenkilöihin kuuluvan Tõnis Vintin taidemuotoja, joille on tunnusomaista esteettinen universalismi ja pyrkimys harmoniseen visuaaliseen ympäristöön. Näyttelyyn liittyy kirja, joka on ensimmäinen perusteellinen katsaus Tõnis Vintin tuotantoon.

“Näyttely käsittelee Tõnis Vintin taidemuotoja omaperäisenä kokonaistaideteoksena, joka tarjoaa mallin niin kuvansisäisen tilan kuin todellisen ympäristön järjestämiseen”, toteaa näyttelyn kuraattori Elnara Taidre. “Vintin esteettinen universalismi ja pyrkimys harmonisen visuaalisen ympäristön luomiseen toteutuvat graafisissa sarjoissa, kirjojen, julisteiden, näyttämöiden ja sisätilojen suunnittelussa, näkemyksissä Tallinnan kaupunkitilan uudelleen suunnittelusta sekä visuaalisten merkkijärjestelmien vertailevassa käsittelyssä.”

Näyttely koostuu yli 200:sta Tõnis Vintin työstä, jotka ovat valmistuneet vuosina 1960–2000 ja liittyvät visuaalisen taiteen eri muotoihin.

Valmistuttuaan Viron sosialistisen neuvostotasavallan valtiollisesta taideinstituutista 1967 Tõnis Vint (synt. 1942) toimi graafisena suunnittelijana tehden edistyksellisiä kuvituksia ja muuttaen monien aikakauslehtien ilmettä. Hän on kuitenkin työskennellyt määrätietoisesti myös vapaagrafiikan parissa ja käynyt vuoropuhelua niin nykytaiteen kuin myös vanhemman (taide)perinteen, mm. eri kulttuurien ornamenttijärjestelmien ja itämaisen estetiikan, kanssa.

Erottamaton osa Tõnis Vintin toimintaa on tiedon kerääminen mitä erilaisimmista ilmiöistä ja sen esitteleminen sekä julkaisuissa että hänen kotonaan pidettävissä luennoissa. Hänen kotinsa on 1960-luvun lopulta lähtien ollut epävirallisen taide-elämän merkittävä keskus, josta tuli uuden itsenäistymisen aikaan yksi vaihtoehtoisen taideajattelun lähde.

“Tõnis Vintiä voi pitää Viron oloissa poikkeuksellisen merkittävänä persoonana – taiteilijana, taideajattelijana ja opettajana, jonka taidekäsitys on ollut virikkeenä monien taiteenlajien ja sukupolvien edustajille”, toteaa Elnara Taidre.

Näyttelyyn liittyvä Tõnis Vint ja hänen esteettinen universuminsa -teos pyrkii olemaan laajempi ja monikerroksisempi kuin pelkkä näyttelyluettelo. Kolmen kirjoittajan artikkelit käsittelevät Tõnis Vintin (taiteellisen) toiminnan eri aspekteja – taiteellista tuotantoa, taide- ja visuaalisen kulttuurin tutkimista ja opettamista. Reprovalikoima antaa yleiskuvan Tõnis Vintin tärkeimmistä vapaan grafiikan töistä ja sarjoista, hänen kirjojen, julisteiden, näyttämöiden ja sisätilojen suunnittelustaan, arkkitehtonisesta näkemyksestään ja merkkijärjestelmien tutkimisesta. Kirjan julkaisemista on tukenut Viron kulttuurirahasto.

Kumu kiittää seuraavia henkilöitä ja organisaatioita, joiden avulla näyttely on toteutunut: Tõnis ja Eva Vint, Viron arkkitehtuurimuseo, Viron kansalliskirjasto, Viron teatteri- ja musiikkimuseo, Tarton taidemuseo, Tallinnan taidehalli, Jaan Klõšeiko, Peeter Laurits, Martin Rünk, Mare Vint, Ene Kull, Marge Laast, Mikk Meelak ja Igor Vvedenski.

31.5.2012 Viron taidemuseo järjestää samaan aikaan näyttelyn kanssa kansainvälisen filosofian ja kirjallisuuden järjestön IAPL:n vuosikokouksen yhteydessä Tõnis Vint -ilmiötä käsittelevän seminaarin. Sen tarkempi ohjelma on osoitteessa http://www.ekm.ee/kalender.php?event_id=3223&d_fil=2.

Näyttely Tõnis Vint ja hänen esteettinen universuminsa on esillä taidemuseo Kumussa 9.9.2012 saakka.