Etsi...
17.4.2015 – 16.8.2015

Taidevallankumous 1966

Viron Taidemuseo
empty-image
17.4.2015 – 16.8.2015

Taidevallankumous 1966

Viron Taidemuseo

Odotamme Teitä 17.4. alkaen taidemuseo Kumun näyttelyyn Taidevallankumous 1966, jonka keskiössä on 1960-luvun puolivälin Neuvosto-Viron taide-elämän murros.

Näyttelyn lähtökohtana on joukko Tallinnassa ja Tartossa 1966 pidettyjä näyttelyitä, joissa esillä olleet teokset erosivat rohkeasti Neuvostoliiton virallisesta taidekaanonista ja toivat näkyviin sen ajan taiteessa ilmenneet uudet ideat ja strategiat: Tarton taiteilijoiden kevätnäyttely sekä ”Maalaus. Grafiikka. Valokuva” -näyttely Viron tiedeakatemian kirjaston aulassa, nuorten taiteilijoiden näyttely Tallinnan taidehallissa, Ilmar Malinin uusien töiden näyttely Taidesalongissa ja Elmar Kitsin näyttely Tarton taiteilijatalossa. Näiden näyttelyiden yhteisvaikutuksesta raja silloisen taiteen sallitun ja kielletyn välillä siirtyi, ja käsitys siitä, millaista taidetta voi pitää realistisena, avartui.

Taidevallankumous 1966 keskittyy 1960-luvun Viron nuoren taiteilijasukupolven kiinnostukseen maailman ja ihmisen uusiin, aiempaan verrattuna monikerroksisempiin kuvaustapoihin. Nämä kuvaustavat perustuivat usein surrealismin keinoihin ja lähestyivät abstraktia taidetta, käyttivät sekä geometrisiä että luonnosta johdettuja muotoja, näyttivät jokapäiväisestä poikkeavia mikro- ja makromaailmoja ja osoittivat ihmisen olemuksen ja toiminnan salaperäisiä ulottuvuuksia. Kaikki nämä suuntaukset heijastivat tavalla tai toisella syntymäpaikkaansa ja siihen mukautumista – ne reagoivat ylirationalisoidun yhteiskunnan yksimielisyysvaatimukseen, subjektiivisen tukahduttamiseen kollektiivisen hyväksi, ne etsivät virallisen ideologian säädöksistä poikkeavia tapoja tehdä elämästä mielekästä.

Esillä on vuoden 1966 näyttelyissä esillä olleet teokset sekä niihin osallistuneiden taiteilijoiden hieman varhaisempia ja myöhäisempiä töitä, sellaisiakin, joita silloin ei esitetty julkisesti. Näyttelyn tarkoituksena on keskittyä paljon huomiota saaneen 1960-lopun sijasta hieman varhaisempaan aikaan, jossa ilmentyy taiteen monikerroksisuus sekä erilaisia muotoja omaksuvien ideoiden ja eri sisältöjä saavien motiivien kierto. Vähemmän tunnetusta aineistosta erillisen maininnan ansaitsee Stodom-valokuvaryhmittymän mukaan ottaminen Viron taiteen historiaan.

Näyttely ”Taidevallankumous 1966” on esillä taidemuseo Kumussa 16.08.2015 saakka.

Taiteilijat: Jüri Arrak, Tatjana Dobrovolskaja, Andrei Dobrovolski, Kristiina Kaasik, Elmar Kits, Raivo Korstnik, Tõnis Laanemaa, Malle Leis, Ilmar Malin, Olav Maran, Boris Mäemets, Enno Ootsing, Tiiu Pallo-Vaik, Jüri Palm, Enn Põldroos, Kaljo Põllu, Henn Roode, Evi Tihemets, Peeter Tooming, Aili Vint, Tõnis Vint

Näyttelyn kuraattori: Anu Allas
Näyttelyarkkitehti: Kaido Ole
Graafinen suunnittelija: Külli Kaats

Kiitämme: Margus Kiis, Jüri Hain, Kadri Jõgeva, Jaan Malin, Simmo Põllu, Eva Vint, Tarton taidemuseo, Tallinnan kaupunginmuseon valokuvamuseo

Näyttelyn tukija: Viron kulttuurirahasto

Lisätietoja:
Anu Allas
Näyttelyn kuraattori

Puh. +372 5340 3356
Taidemuseo Kumu
Weizenbergi 24 / Valge 1

Jüri Arrak. Laavaa. 1966. Taiteilijan omistuksessa