Etsi...
22.1.2016 – 1.5.2016

Romanttista ja edistyksellistä. Suuntana stalinistinen impressionismi Baltian maiden maisemamaalauksessa 1940–1950-luvulla

Viron Taidemuseo
empty-image
22.1.2016 – 1.5.2016

Romanttista ja edistyksellistä. Suuntana stalinistinen impressionismi Baltian maiden maisemamaalauksessa 1940–1950-luvulla

Viron Taidemuseo

4. kerros, B-siipi
22. tammikuuta taidemuseo Kumussa avautuu näyttely Romanttista ja edistyksellistä. Stalinistinen impressionismi Baltian maiden maalaustaiteessa 1940–1950-luvulla.

Näyttely esittelee neuvostoajan keskeisen taidekäsitteen, temaattisen maalauksen, vaiheita Baltian maissa ja etsii vastausta taiteenlajin suosioon.

Sosialistinen realismi näki perinteisessä taiteessa sitovia voimia ja yhdisti massayleisön makua silmällä pitäen eri aikakausien toisistaan irronneet säikeet. Kaikissa suuntaukselle tyypillisissä teemoissa käytettiin 1800-luvun taidetyyleistä tehtyä muunnelmia, joista uusin taiteellisin liioitteluin muovattiin kuvia valoisasta tulevaisuudesta, jota ei todellisuudessa vielä ollut olemassa. Todellisuutta kuvattiin väärennettyjen tapahtumien välityksellä, ja tuloksena oli optimistista, innostavaa ja yhdistävää taidetta. Temaattisen maalauksen elämänmyönteistä paatosta ilmensi usein impressionismista lainattu ja uusiin tarkoitusperiin mukautettu koloriitti. Lännen kulttuurintutkijat ovat antaneet positiivisen, aurinkoisen elämän kuvaamiselle nimen ”stalinistinen impressionismi”.

Sosialistisen realismin levitessä Baltian maissa 1940–1950-luvulla stalinistinen impressionismi sai uuden merkityksen – suuntauksen alkuperäiset ajatukset hämärtyivät muuttuneen toteutuksen myötä. Neuvostoelämä tarjosi runsaasti aiheita, jotka mahdollistivat ideologisen sanoman tulkitsemisen eri näkökulmasta. Myös Baltian maiden sotaa edeltäneen ajan taideperinteet löysivät paikkansa uusissa merkityskäytänteissä. Onnistunein esimerkki sosialistisen teeman ja impressionistisen toteutustavan synteesistä on vuonna 1947 valmistunut Estonia-teatterin kattomaalaus Tallinnassa. Se on Elmar Kitsin, Evald Okasin ja Richard Sagritsin käsialaa.

Näyttely on esillä 1.5. saakka.

Kuraattori: Eha Komissarov
Näyttelyarkkitehti: Anna Škodenko
Graafinen suunnittelija: Kätlin Tischler

Näyttelyssä esillä olevat työt ovat Viron taidemuseon, Tarton taidemuseon, Viron teatteri- ja musiikkimuseon, Virumaan museoiden, Latvian kansallisen taidemuseon ja Liettuan taidemuseon kokoelmista.

Kiitämme: Kultuuriministeerium

Richard Uutmaa. Puisen niemellä. 1955. Viron taidemuseo