Muuttuva maalaustaide

14.05–10.10.2010
Taidemuseo Kumun viidennen kerroksen nykytaiteen galleriassa

 

Näyttelyyn osallistuvat seuraavat taiteilijat: Antonio Claudio Carvalho, Kaido Ole, Kristi Kongi, Marta Stratskas, Holger Loodus, Lauri Eltermaa, Merike Estna, Flo Kasearu, Jaan Toomik, Mart Vainre, Sven Parker, Tõnis Saadoja, Gints Gabrans, Mall Paris, Carmen Landsberg, Katrin Piile, Jasper Zoova, Neeme Külm, Alice Kask. Eklektika: Art Security, Mihkel Ilus, Martiini, Barthol Lo Mejor, Frindo Kveiks, Mihkel Kleis, Marko Kompus, Novekta.Avi, Anon Porx, Erkki Luuk, Kiwa.

muutuv-maalikunst-1

Näyttelyn lähtökohtana on, että maalaustaide on Virossa yhä suosittu media: maalausta harjoittavat niin ammattilaiset, outsiderit kuin taiteen ystävät, ja maalausten määrää eivät sääntele mitkään normit, koska eri alakulttuurit viljelevät omia maalauskoodejaan. Niiden rinnalla toimivat galleriat ovat kyenneet viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana käynnistämään laajan kauniin, kaupalliselta pohjalta tapahtuvan maalaustaiteen tuottamisen, mutta gallerioiden dominoinnista virolaisessa maalaustaiteessa ei silti vielä voi puhua. Maalaustaidetta meillä on paljon, maalauksesta puhutaan paljon, ja aika-ajoin on tarpeen tehdä yhteenvetoja. Muuttuva maalaustaide -näyttelyn tehtävä on valistaa yleisöä, ja painopiste on nykymaalaustaiteen mahdollisuuksien esittelyssä.

muutuv-maalikunst-2

Näyttelyn lukuisat suuret installaatioprojektit on tehty varta vasten tätä näyttelyä varten. Kumun suuret seinäpinnat ovat oiva alusta seinämaalaukselle, ja tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt ryhmä Viron taideakatemian opiskelijoita: Kristi Kongi, Marta Stratskas, Holger Loodus ja Lauri Eltermaa, jotka valmistavat Antonio Claudio Carvalhon (Brasilia/ Iso-Britannia) johdolla 19 metrin mittaisen seinämaalauksen yhdistellen kaupunkitilassa liikkuvia ideoita klassisen seinämaalauksen perinteisiin lähtökohtiin. Carvalhon sooloesiintyminen Kumussa liittyy erääseen aiempaan maalausprojektiin, johon osallistui myös Kaido Ole. Carvalhon ja Olen maalauksen valmistumiseen vaikuttivat merkittävästi taiteilijoiden samankaltainen ajattelutapa ja henkilökohtainen ystävyys.

muutuv-maalikunst-3

Viime vuosina rajat interiöörin, designin ja maalaustaiteen välillä ovat alkaneet hämärtyä. Brysselissä asuvan Merike Estnan laaja tilainstallaatio perustuu kansainvälisessä näyttelykäytännössä ajankohtaiseen tapettiteemaan ja tarjoaa taustan, sisustuksen ja kuvan välistä vuoropuhelua. Installaatiossa rinnastetaan kaksi vastakkaista tapaa lähestyä maalausta kuvana tilassa. Niistä ensimmäisessä tapetti kattaa koko tilan ja jättää maalauksen varjoonsa. Sen vastakohtana esitetään suurikokoisia öljymaalauksia, joissa kuvattu avautuu ensi silmäyksellä ja jota voi lähestyä perinteiseen tapaan. Estnan kuvavalinta yhdistää alastonkuvan ja maiseman suosittuina aiheina maalaustaiteessa läpi aikojen. Alastonkuvat perustuvat dokumenttiaineistoon, jonka ovat kuvanneet malleina olleet tytöt tai heidän ystävänsä. Dokumentaarisen taustamateriaalin kautta Estna etsi vastausta kysymykseen, mikä on alastonmaalauksen tehtävä nykyisessä median ja informaation kyllästämässä maailmassa. Maiseman ja merinäkymän lähtökohtana Estnan projektissa on Platon, joka pani alulle idealistisen maailmankatsomuksen siitä, että tosia eivät ole esineet, vaan niitä todellisempia ja pysyvämpiä ovat niitä esittelevät ajatukset ja ideat.

muutuv-maalikunst-4

Näyttelyn rungon muodostavat klassista maalausta harrastavat taiteilijat. Tõnis Saadoja esiintyy projektilla, joka oli esillä vuonna 2009 Riiassa Swedbankin taidepalkintonäyttelyssä. Se perustuu Saadojan Lasten taidekoulun vuosina valmistuneen asetelmamaalauksen kehittelyyn ja muodostaa kauniin tilainstallaation, joka kertoo taiteilijan ikuisesta pyrkimyksestä täydellisyyteen. Neeme Külmin ja Alice Kaskin yhteistyönä valmistuu laaja paikkaspesifinen installaatio, joka käsittelee maalauksen erkanemista sille seinällä määrätyltä paikalta. Projekti käsittelee mahdollisuutta siirtää maalaus osaksi tilastruktuuria ja tutkii maalauksen käyttäytymistä sille tarjotussa uudessa paikassa.

muutuv-maalikunst-5

Maalaustaiteen esteettisistä ominaisuuksista aloitti vuoden 2000 alussa keskustelun Virossakin tunnettu latvialainen taiteilija Gints Gabrans, jonka räjähdysaineen avulla valmistunutta maalaussarjaa (esillä Rotermannin suolamakasiinissa latvialaisen nykytaiteen katsausnäyttelyssä 2005) on seurannut työ abstraktien rakenteiden parissa, joka puolestaan vie meidät tietokonemaailmaan.

muutuv-maalikunst-6

Maalausinstallaatioteemaa jatkavat Viron taideakatemia opiskelijat: Mart Vainre yhdistää maalauksen ja animaation, Sven Parkerin töitä on inspiroinut astrologia, jossa kiinnostuneille tarjotaan nettisivuilla heidän oletettua kuolinpäiväänsä. Lauri Eltermaa tekee maalaustaiteen opiskelijoiden tentteihin ja kokeisiin valmistamista töistä rakennelman design-maalaus-esine-hengessä.

Jaan Toomikin uusi maalaussarja lähtee dialogista taidehistorian ja maalaustaiteen klassisen menneisyyden kanssa, mutta kulttuurimatkan säännöt määrää Toomik. Flo Kasearun maalauskompositioiden henkilöt ovat talvella 2009 työttömiksi jääneitä tallinnalaisia. Mall Paris, Carmen Landsberg ja Katrin Piile edustavat esteettisen maalauksen eri lähtökohtia.

Kiwan kuratoimana on valmistunut Eklektisismi-projekti, johon osallistuu etupäässä tarttolaistaustaisia maalareita. Projektin lähtökohta on konseptuaalinen. Hyvää, esteettistä maalausta koskevan yhteisen sopimuksen mukaisesti suhtaudumme eklektisismiin seurauksena osaamattomuudesta ja diletantismista, mutta Kiwan projekti tuottaa eklektisismiä tietoisena, määrätietoisena ja tarkoitushakuisena toimintana. Siihen yhtyvät monien alakulttuurien ja paikallisten taidekeskusten näkemykset maalaustaiteesta tekijää piinaavien fantasioiden ja maailmanparannusprojektien jatkeena. Eklektisismi-projektiin osallistuvat Art Security, Mihkel Ilus, Martiini, Frindo Kveiks, Barthol Lo Mejor, Mihkel Kleis, Marko Kompus, Novekta.Avi, Anon Porx, Erkki Luuk ja Kiwa.

Näyttelyn kuraattori on Eha Komissarov, visuaalinen suunnittelija Urmas Muru.

Näyttely on avoinna 10. lokakuuta 2010 saakka.