Čiurlionis ja hänen aikansa liettualaisessa taiteessa

30.04–8.8.2010
Taidemuseo Kumun suuri sali

 

Liettualaisen taiteen peruspilari M. K. Čiurlionis Kumun suuressa salissa

Kumun suuren salin näyttely on katsaus liettualaisen taiteen merkkihenkilön Mikalojus Konstantinas Čiurlionisin (1875–1911) tuotantoon. Teokset ovat peräisin M. K. Čiurlionisin kansallisesta taidemuseosta Kaunasista. Näyttely on ensimmäinen Čiurlionisin tuotantoa laajasti luotaava näyttely Virossa – pari hänen työtään oli kyllä esillä Viron taidemuseossa 1983 järjestetyssä liettualaisten maalausklassikoiden näyttelyssä, mutta tällä kertaa teoksia on 55. Omaleimaisen taiteilijan ja symbolistin tekee vielä erityisemmäksi se, että hän oli myös merkittävä säveltäjä, jonka musiikkimaailma heijastuu hänen fantasiakylläisestä taiteestaan.

ciurlionis-ja-tema-aeg-leedu-kunstis-1

Näyttelyssä on esillä Čiurlionisin teosten lisäksi myös hänen liettualaisten aikalaistensa töitä – 65 työtä mm. taiteilijoilta Antanas Žmuidzinavicius, Petras Kalpokas, Mstislavas Dobužinskis, Kajetonas Sklėrius, Adomas Varnas, Justinas Vienožinskis ja Jonas Šileika. He edustavat liettualaisessa taiteessa ilmiöitä, joita voi verrata Noor-Eesti-sukupolveen Virossa. Dobužinski ja Sklėrius vierailivat Virossa 1910- ja 1920-luvulla, ja heillä oli täällä näyttelyitäkin.

ciurlionis-ja-tema-aeg-leedu-kunstis-2

Čiurlionis tunnettiin Virossa jo 1900-luvun alussa – ellei aivan alkuperäisenä, niin ainakin venäläisten taidelehtien kautta. Liettualaisen nykytaiteen näyttelyssä Tallinnassa 1937 hänen töitään ei ollut esillä, mutta hänellä oli täällä vankkoja tukijoita, mm. runoilija, kääntäjä ja kriitikko Aleksis Rannit, jonka onnistui vuonna 1949 Pariisissa suunnata kansainvälisen taiteentutkimuksen pysyvä kiinnostus Čiurlionisin osuuteen eurooppalaisen avantgardismin syntyhistoriassa. Ennen toista maailmansotaa hänen taidettaan arvosti Liettuan ulkopuolella melko suppea kulttuuripiiri, mutta 1960-luvulta lähtien useat näyttelyt eri maissa ovat kasvattaneet taiteilijan kuuluisuutta. M. K. Čiurlionisin kansallinen taidemuseo Kaunasissa lähettää myös tänä vuonna yhden näyttelyn Tallinnaan – ja yhden Milanoon.

ciurlionis-ja-tema-aeg-leedu-kunstis-3

Čiurlionis kehitti myös aktiivisesti maansa taide-elämää 1900-luvun alkupuolella, joka oli Liettuassa, samoin kuin Virossa, kansallisten pyrkimysten renessanssimaista nousuaikaa. Hänen taiteensa juuret ovat syvällä liettualaisessa kansankulttuurissa ja mentaliteetissa, josta liettualaiset itse ovat aikojen kuluessa tulleet yhä tietoisemmiksi.

ciurlionis-ja-tema-aeg-leedu-kunstis-4

Näyttelyyn liittyy Čiurlionisin tuotantoa esittelevä sanomalehti.

ciurlionis-ja-tema-aeg-leedu-kunstis-5

13. toukokuuta klo 11.00 Kumun auditoriossa on seminaari, jossa esiintyy taiteentutkijoita ja muusikoita Liettuasta ja Virosta, mm. M. K. Čiurlionisin lapsenlapsenlapsi, pianisti Rokas Zubovas.

Näyttelyn kuraattori on Mai Levin, visuaalinen suunnittelija Mari Kurismaa.

Näyttely on avoinna 8. elokuuta 2010 saakka.