Näitused 2014

Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster
05.12.2014 – 29.03.2015
4. korrus, B-tiib
Näitus vaatleb viimastest pallaslastest koosneva Tartu sõpruskonna ja Eesti päritolu Moskva põrandaaluse kunsti legendi Ülo Soosteri vahelist mõttekaaslust 1960. aastatel.

Richard Kaljo. Lood graafikas ja kirjades
26.09.2014 – 15.03.2015
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet
Richard Kaljo (1914–1978) sünnist möödub 2014. aastal 100 aastat, tema viimasest suuremast personaalnäitusest 50 aastat. Näituse eesmärgiks on tuua üle pika aja vaatajate ette väljapaistva eesti puugravüürimeistri vabagraafika. Väljapaneku üheks osaks on kunstniku tütre Kai Kaljo video „Isa kirjad” (2014), mis käsitleb Richard Kaljot isiklikust vaatepunktist.

Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas
5.11.2014 – 22.02.2015
Suur saal
Eesti Kunstiakadeemia koos oma eelkäijatega on olnud nii tagurluse kui edumeelsuse kants, nii lojaalne ideoloogiaasutus kui õõnestuskeskus, nii rahvuslikkuse kui internatsionalismi kool, ühesõnaga intrigeeriv tegija eesti kultuuri väljal.

Jutustades lugusid. Šveitsi ja Baltimaade kunstnikud
21.11.2014 – 1.02.2015
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Näitus toob kokku kümme erineva taustaga Eesti, Läti, Leedu ja Šveitsi kunstnikku, kes jutustavad lugusid nii kollektiivse ajaloo kui isikliku narratiivi seisukohast lähtudes.

Pidu sinus eneses. Art déco mood Aleksandr Vassiljevi kogust
11.10.2014 – 18.01.2015
3. korrus, B-tiib
Euroopas hästi tuntud moeajaloolase, sisekujundaja, stsenograafi ja väsimatu moe propageerija Aleksandr Vassiljevi (1958) kollektsiooni näitus keskendub seekord I maailmasõjale järgnenud hingelise ja kehalise vabanemise aastakümnele.

Meie modernism. Eesti skulptuur 1960.–1970. aastatel
04.07.–23.11.2014
4. korrus, B-tiib
Märgiliste kümnendite uued ideed vajasid ka skulptuuris uusi vorme ja materjale. Uus esteetika vastandus julgelt nõukogude ideoloogia kivinenud kaanonitele, tuues eesti skulptuuri nii uuenduslikud mõtted kui ka tehnoloogilised lahendused.

Merike Estna ja mina kui maal
27.06.–02.11.2014
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Kaks omavahel tihedalt põimunud näitust – Merike Estna sooloprojekt ja rahvusvaheline grupinäitus – tegelevad mõlemad maalikunsti žanripiiridest laiendamisega. Erinevaid meediume kokkuviiv installatiivne maalipraktika moodustab galeriikeskkonnas totaalse ruumiinstallatsiooni, milles osalevad teiste seas ka Frank Ammerlaan, Kristi Kongi, Nicolas Party, Kris Lemsalu, jt rahvusvaheliselt tähelepanu pälvinud noorema põlvkonna kunstnikud.

Raul Meel. Dialoogid lõpmatusega
09.05.–12.10.2014
Suur saal
1960.–1970. aastatel alanud Raul Meele (1941) loometegevus on tänaseks paisunud hiiglaslikuks arvukate ajalooliste mõjutajate ja kunstitaustadega universumiks. Näitus pakub ülevaate Meele panusest eesti kontseptualistliku kunsti arengusse.

Nikolai Triik. Modernismiaja klassikud
30.05–28.09.2014
3. korrus, B-tiib
Nikolai Triik (1884–1940) oli 20. sajandi esimese poole silmapaistvamaid ja avangardsemaid eesti kunstnikke. Kunstniku 130. sünniaastapäevale pühendatud näitus on esimene suur ülevaatenäitus Triigi loomingust pärast 30-aastast pausi.

Intellektipuudega inimeste kunstinäitus „Silmast silma” Kumu hariduskeskuses
21.08–21.09.2014
Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu (EIT Tugiliisu) osaleb rahvusvahelises projektis „Art for all”, mille eesmärk on võimaldada psüühikahäiretega inimestele võrdne ligipääs kunstiharidusele ning kunsti ja kultuuri avalikule turule. Eesti Kunstimuuseumis (EKM) läbiviidav näitus haakub kaasatud ühiskonna mudeliga, kus kunsti eksponeerimine ei ole privileeg, vaid kõigile avatud võimalus.

Marju Mutsu. Ofordis tabatud hetk
15.05.–21.09.2014
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet
Marju Mutsu (6. juuli 1941 – 4. jaanuar 1980) graafika näitus Kumu kunstimuuseumis esitleb valikut kunstniku ofortidest, millel on rõhk aja fenomenil, oskusel ja võimel tabada mööduvat hetke. Marju Mutsu hetked võivad endas kätkeda nii tabatud pilke ja siseheitlusi kui looduse ürgset ilu. Kunstnik, keda ümbritseb nooruse lummus, on vaadanud maailma küpse ja terase pilguga. Tema looming tekitab küsimusi ja pakub samas visuaalset naudingut.

Õueeksperiment: Muthesiuse Kunstikõrgkooli üliõpilaste installatsioonid Kumu sisehoovis
24.04.14–31.08.14
Kumu sisehoov
Kumu kunstimuuseumi sisehoovis on koostöös Goethe Instituudiga Eestis eksponeeritud Kieli Muthesiuse Kunstikõrgkooli üliõpilaste installatsioonid. Mängitakse vaba ruumiga ja avastatakse vorme, mida mänguliselt lahti mõtestada, eesmärgiga esitada küsimusi kunstniku identiteedi kohta. Õueeksperiment toimub Saksa Kevad 2014 raames.

Visvaldis Ziediņš (1942–2007). Ümberkirjutused Läti kunstiajaloos
21.02.–15.06.2014
4. korrus, B-tiib
Kas kunstiajaloos tuleb kaasajal kõne alla suur ja pöördeline avastus? Ühe sellise näite pakub Lätis Liepajas tegutsenud teatrikunstnik Visvaldis Ziediņš (1942–2007), kelle pärandiks on 3000 Läti kunstiavalikkusele varem tundmatut teost.

Kirjaoskus – kirjaoskamatus. Tallinna XVI Graafikatriennaal
07.02.–01.06.2014
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Kirjaoskuse mõiste on tänapäeval saanud laiema tähenduse, mis ei piirdu ainult lugemis- ja kirjutamisoskusega. Täna räägitakse mitmest erinevast kirjaoskusest, ka visuaalsest kirjaoskusest – oskusest mõista ja kasutada sümboleid, pilte, kujundeid.

Elektromagnetiline. Põhjamaade moodne kunst 1918–1931
24.01.–18.05.2014
3. korrus, B-tiib
Näitus keskendub 1920. aastate skandinaavia ja baltimaade kunstnike identiteediotsingutele ajastu moodsatest kunstisuundadest särisevas keskkonnas. Berliin ja Pariis olid kunstnike jaoks erinevaid laenguid sünteesivad tõmbekeskused.

Dénes Farkas. Ilmne paratamatus
17.01.–11.05.2014
4. korrus, A-tiib, graafikakabinet
Postkontseptualistliku kunstniku Dénes Farkasi näitus on kui kaasaegses keeles loodud imaginaarium.