Otsi...

Aitan lapsi kunsti juurde

„Aitan lapsi kunsti juurde“ on heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööprojekt, mille raames saavad paljud koolilapsed tasuta osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projektist lähemalt

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele, Eesti Kunstimuuseumi panusele ning headele sponsoritele. Pakendiautomaatides, kuhu on paigaldatud vastav nupp annetuse tegemiseks, saab iga inimene pandipakendite tagatisrahaga toetada lastele kultuurielamuste pakkumist.

Kogu annetatud raha läheb Eestis elavatele lastele kunsti, teatri ja kirjandusega seotud elamuste pakkumiseks. Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ võimaldab lastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi filiaalide haridusprogrammides.

Muuseumitunnid

Iga selline külastus Eesti Kunstimuuseumi filiaalidesse toimub spetsiaalse muuseumitunni raames. Käelist tegevust sisaldavad tunnid on interaktiivsed ja heaks täienduseks koolitundidele. Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunnid pakuvad avastamis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses õpilastele, olles ka suurepäraseks keelekümbluse võimaluseks. Muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed ning need on koostatud vastavalt laste vanusele. Muuseumitundide tavapärane kestus on 60–90 minutit. Mitmeid tunde saadab ka loovtöö.

Julgustame osalema ka erivajadustega laste ja intellektipuudega täiskasvanute gruppe – Eesti Kunstimuuseumi kõikidel filiaalidel on välja töötatud spetsiaalsed haridusprogrammid, mis on suunatud erivajadustega inimestele.

Kevad 2020

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluste esitamine 2020. aasta kevadeks (jaanuar – mai 2020) on lõppenud. Uus taotlusvoor avatakse septembris 2020.  

Registreerida saab tasuta muuseumitundidesse, mis toimuvad Kadrioru kunstimuuseumis, Mikkeli muuseumis, Niguliste muuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. Enne taotluse esitamist palume tutvuda „Oluline teada“ infoga.

Kumu kunstimuuseum pakub projekti raames järgmisi tunde:

Põhikooli I aste

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu“

Kestus: 90 minutit

Tunni eesmärk on kunstiteoseid tähelepanelikult vaadata ning mõelda, missugune roll on loomadel inimese elus ja kuidas inimene oma tegevusega loomade elu mõjutab. Muuhulgas saab nähtavaks, kui palju teadmisi on kunstiteostes peidus.

Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui ka metsloomi, samuti müütilisi ja väljamõeldud olendeid. Tunnis lahendatakse mõistatusi ning arutletakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Mõeldakse sellegi üle, kui suur on inimese ökoloogiline jalajälg. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Põhikooli II aste

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel
4.–8. klassile

Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis uuritakse lähemalt Kumu püsiekspositsiooni teoseid, kus on kujutatud mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriajaloost. Kangelaste otsingutel ei jää mainimata Johann Köler ega Friedrich Robert Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese vägitegudega, lahendatakse sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.

Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda

Põhikooli III aste ja gümnaasium

Tere, Kumu!
9.–12. klassile

Kestus: 90 minutit

„Tere, Kumu!“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi muuseumi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini. Tähelepanuta ei jää ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.

Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
Püsinäitusel
9.–12. klassile

Kestus: 90 minutit

„Kuidas vaadata kunsti?“ on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.

Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Varamu
Püsinäitusel „Varamu“
9.–12. klassile

Kestus: 90 minutit

Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis saadud teoreetilisi teadmisi ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Keelekümblusprogramm

Rännates mööda Eestimaad
Püsinäitusel „Varamu“
Põhikooli I ja II astmele (1.–6. klassile)

Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis rännatakse püsinäituse „Varamu“ teoste abil läbi erinevate Eestimaa paikade. Aastasadade jooksul loodud kunstiteosed on teejuhiks, arutamaks üheskoos, mis on selle aja jooksul muutunud nii kunstis, maastikes kui ka inimeste enda eluolus. Ühise vaatluse ja arutelu kaudu täiendavad õpilased looduse ja ilmastikuga seotud sõnavara. Loovtööna valmib ateljees põnevas tehnikas maastikuvaade.

Märksõnad: maastik, maastikumaal, loodus, eesti kunst, ilmastik, eesti kohanimed

Erivajadusega õpilane

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu“
Intellektipuudega õpilastele ja aktiivsus-ja tähelepanuhäirega I põhikooli astme õpilastele

Kestus: 90 minutit

Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi, aga ka müütilisi ja väljamõeldud olendeid. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.

Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Kumu-uurija
Püsinäitusel „Varamu“
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele

Muuseumitunnis uuritakse kunstimuuseumi kuju, materjale, akustikat ja helimaastikku. Püsinäitusel keskendutakse kujudele ja vormidele, proovides jäljendada skulptuuride asendeid ning uurida portreede näoilmeid. Saadakse teada, mis meeleolu on graniidist vanamehel ja kui tugev on Amandus Adamsoni pronksi valatud Lurich. Tutvutakse ka Johann Köleri ja maalikunstiga ning õlimaali tehnika paremaks tundmaõppimiseks võetakse appi ka kompimismeel. Loovtööna katsetatakse graafikaateljees pimetrükki.

Märksõnad: kuulmismeel, kompimismeel, heli, vorm, materjal, maalitehnika, pimetrükk

Kontakt

Ole kursis meie sündmustega!

Liitu uudiskirjaga siin!