fbpx
Otsi...

Aitan lapsi kunsti juurde

„Aitan lapsi kunsti juurde“ on heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööprojekt, mille raames saavad paljud koolilapsed tasuta osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projektist lähemalt

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele, Eesti Kunstimuuseumi panusele ning headele sponsoritele. Pakendiautomaatides, kuhu on paigaldatud vastav nupp annetuse tegemiseks, saab iga inimene pandipakendite tagatisrahaga toetada lastele kultuurielamuste pakkumist.

Kogu annetatud raha läheb Eestis elavatele lastele kunsti, teatri ja kirjandusega seotud elamuste pakkumiseks. Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ võimaldab lastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi filiaalide haridusprogrammides.

Muuseumitunnid

Iga selline külastus Eesti Kunstimuuseumi filiaalidesse toimub spetsiaalse muuseumitunni raames. Käelist tegevust sisaldavad tunnid on interaktiivsed ja heaks täienduseks koolitundidele. Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunnid pakuvad avastamis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses õpilastele, olles ka suurepäraseks keelekümbluse võimaluseks. Muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed ning need on koostatud vastavalt laste vanusele. Muuseumitundide tavapärane kestus on 60–90 minutit. Mitmeid tunde saadab ka loovtöö.

Julgustame osalema ka erivajadustega laste ja intellektipuudega täiskasvanute gruppe – Eesti Kunstimuuseumi kõikidel filiaalidel on välja töötatud spetsiaalsed haridusprogrammid, mis on suunatud erivajadustega inimestele.

Sügis 2020

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotlusi saab hetkel esitada perioodiks september kuni detsember 2020.   

Registreerida saab tasuta muuseumitundidesse, mis toimuvad Kadrioru kunstimuuseumis, Mikkeli muuseumis, Niguliste muuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. Enne taotluse esitamist palume tutvuda „Oluline teada“ infoga.

Esita taotlus

Kumu kunstimuuseum pakub projekti raames järgmisi tunde:

Põhikooli I aste

Mitme näoga maskid
näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar

Kestus: 90 minutit

Muuseumitund tutvustab Eesti ühe tuntuima avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) loomingut. Kuna Ado Vabbet peetakse oma aja üheks kõige liikuvamate piltide loojaks, siis uuritakse tunnis, kuidas kujutada tasapinnalisel pildil muusikat või hoopis liikuvat linna. Vaadatakse teoseid, kus vaheldumisi põimudes ja katkedes segunevad nii figuraalsed kui ka abstraktsed vormid. Tunni fookuses on kunstniku väljendusrikas joonekäsitlus, mistõttu osalejad saavad muuseumitunnis katsetada erinevate joonistusvõtetega. Pärast kunstniku loominguga tutvumist siirdutakse Kumu ateljeesse, kus valmib paaristööna üks mitmevaateline ja vabbelike elementidega täiendatud teos.

Märksõnad: Ado Vabbe elu ja looming, modernism, erinevad joonistamise võtted, joon, pind, rütm, kujund, liikumine, figuraalne, abstraktne

Põhikooli II aste

Mitme näoga maskid
näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar

Kestus: 90 minutit

Muuseumitund tutvustab Eesti ühe tuntuima avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) loomingut. Kuna Ado Vabbet peetakse oma aja üheks kõige liikuvamate piltide loojaks, siis uuritakse tunnis, kuidas kujutada tasapinnalisel pildil muusikat või hoopis liikuvat linna. Vaadatakse teoseid, kus vaheldumisi põimudes ja katkedes segunevad nii figuraalsed kui ka abstraktsed vormid. Tunni fookuses on kunstniku väljendusrikas joonekäsitlus, mistõttu osalejad saavad muuseumitunnis katsetada erinevate joonistusvõtetega. Pärast kunstniku loominguga tutvumist siirdutakse Kumu ateljeesse, kus valmib paaristööna üks mitmevaateline ja vabbelike elementidega täiendatud teos.

Märksõnad: Ado Vabbe elu ja looming, modernism, erinevad joonistamise võtted, joon, pind, rütm, kujund, liikumine, figuraalne, abstraktne

Põhikooli III aste ja gümnaasium

Tere, Kumu!
9.–12. klassile

Kestus: 90 minutit

„Tere, Kumu!“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi muuseumi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini. Tähelepanuta ei jää ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.

Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Kunsti ABC
Püsinäitusel
9.–12. klassile

Kestus: 90 minutit

„Kuidas vaadata kunsti?“ on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.

Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

Erivajadusega õpilane

Mitme näoga maskid
näitusel „Ado Vabbe. Wunderbar
Intellektipuudega, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastele

Kestus: 90 minutit

Muuseumitund tutvustab Eesti ühe tuntuima avangardisti Ado Vabbe (1892–1961) loomingut. Kuna Ado Vabbet peetakse oma aja üheks kõige liikuvamate piltide loojaks, siis uuritakse tunnis, kuidas kujutada tasapinnalisel pildil muusikat või hoopis liikuvat linna. Vaadatakse teoseid, kus vaheldumisi põimudes ja katkedes segunevad nii figuraalsed kui ka abstraktsed vormid. Tunni fookuses on kunstniku väljendusrikas joonekäsitlus, mistõttu osalejad saavad muuseumitunnis katsetada erinevate joonistusvõtetega. Pärast kunstniku loominguga tutvumist siirdutakse Kumu ateljeesse, kus valmib paaristööna üks mitmevaateline ja vabbelike elementidega täiendatud teos.

Märksõnad: Ado Vabbe elu ja looming, modernism, erinevad joonistamise võtted, joon, pind, rütm, kujund, liikumine, figuraalne, abstraktne

Kumu-uurija
Püsinäitusel „Varamu“
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele

Muuseumitunnis uuritakse kunstimuuseumi kuju, materjale, akustikat ja helimaastikku. Püsinäitusel keskendutakse kujudele ja vormidele, proovides jäljendada skulptuuride asendeid ning uurida portreede näoilmeid. Saadakse teada, mis meeleolu on graniidist vanamehel ja kui tugev on Amandus Adamsoni pronksi valatud Lurich. Tutvutakse ka Johann Köleri ja maalikunstiga ning õlimaali tehnika paremaks tundmaõppimiseks võetakse appi ka kompimismeel. Loovtööna katsetatakse graafikaateljees pimetrükki.

Märksõnad: kuulmismeel, kompimismeel, heli, vorm, materjal, maalitehnika, pimetrükk

Kontakt

Ruth Roht

kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist