Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

Kõikidele vanuseastmetele

Eneseloomine
Näitustel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ (06.12.2019–26.04.2020) ja „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ (11.10.2019–29.03.2020)

Tänu Telia Eesti ja Eesti Kunstimuuseumi kunstioksjoni tuludele, mis koguti muuseumi 100. sünnipäeva nädala raames, saavad kõikide vanuseastmete õpilased osaleda tasuta muuseumitunnis „Eneseloomine“. Tasuta tunde on piiratud arv ja neid saab tellida „Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluse esitamise kaudu.

Tunni eesmärk on tutvuda eesti naiskunstnikega ja nende kujunemise looga, mõeldes ka enda kasvamise peale, arendades sotsiaalseid oskusi ning suurendades rühma ühtekuuluvustunnet. Tunnis harjutatakse koos tegutsemist ning arendatakse tunnete ja vajaduste sõnavara. Põhikooli II astmele suunatud tund on koostatud mõeldes emotsionaalsete-sotsiaalsete oskuste arendamise peale, mis aitavad aktsepteerida erinevusi ja ennetada kiusamist. Põhikooli III astme ja gümnaasiumi tunnis uuritakse naiskunstniku eneseteadlikkuse kujunemise viise, tutvustatakse eesti esimesi naiskunstnike ning pakutakse võrdlusmomenti kaasaegsete naiskunstnike loominguga.

Näitusel „Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis“ uurime ühiskonna ja grupi mõjusid üksikule inimesele ning vaatame, millised võivad olla minu ja kaaslaste vajadused ning kuidas neid tähele panna ja toetada. Mõtleme näituste ja naiskunstnike toel, kuidas toimida grupis nii, et kõigil oleks hea olla ja mida saame naiskunstnike eneseloomisest õppida. Näitus „Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen“ laseb avatult uurida kunstniku tundeid ja annab meile põhjust koos mõelda, mida hakata peale negatiivsete tunnetega.

Muuseumitunnis tehakse mänge ja harjutusi, mille eesmärk on arendada emotsionaalseid-sotsiaalseid oskusi, sh võimet mõista enda ja kaaslaste tundeid, vajadusi ja käitumist. Meil on grupis hea olla, kui meie kõigi vajadused ja soovid on rahuldatud ning meie ümber on toetav keskkond.

Märksõnad: tunded, vajadused, endaks kasvamine, koos teistega kasvamine, naiskunstnikud, naiskunstnike kujunemise lugu

Tunni väljatöötamist toetas Telia Eesti AS.

Põhikooli I aste

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu
Põhikooli I astmele
Kestus: 90 minutit
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi aga ka müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Põhikooli II aste

Kangelased ja antikangelased
Püsinäitustel

4.–8. klassile
Muuseumitunnis uuritakse Kumu püsinäitustel eksponeeritud teostel mütoloogilisi ja ajaloolisi suurkujusid Euroopa ja Eesti kultuuriloos. Kunstimuuseumis kangelasi otsides ei jää mainimata Köler ega Faehlmann. Teekonnal kohatakse näiteks Kalevipoega ja Stalinit, tutvutakse Heraklese ja tema vägitegudega, lahendatakse Sfinksi mõistatust ning luuakse meeme.
Märksõnad: mütoloogia, Kalevipoeg, Herakles, kangelane, antikangelane, ajalooline isik, propaganda

Põhikooli III aste

Tere, Kumu!
9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
„Tere, Kumu“ on Kumu kunstimuuseumi arhitektuuri ja näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund, mis sobib hästi esmakülastuseks. Ühisel ringkäigul saadakse ülevaade ühest Eesti silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste vahelt piilutakse maa-alust hoidla- ja transporditasandit ning käiakse läbi näituseplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Ei jää tähelepanuta ka kunst – eri kunstiliike ja ajastuid aitavad avada valitud teosed muuseumi erinevatelt näitustelt. Muu hulgas uuritakse, kuidas on valminud traditsiooniline õlimaal või pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks ülevaade Kumu hoonest ning seal leiduvast kunstist. Eri vanuseastmeid ootab isemoodi loovülesanne.
Märksõnad: Kumu arhitektuur, hoidla, kuraator, püsinäitus, kaasaegne kunst, maal, skulptuur, graafika, installatsioon

Alates 9. klassist

Kunsti ABC
9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
Kuidas vaadata kunsti on küsimus, millele muuseumitunnis koos vastust otsitakse. Külastatakse nii Kumu püsinäitusi kui ka kaasaegse kunsti näitusi.  Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Vaadates teoseid, mis kuuluvad eri kunstiliikide hulka, saadakse teada, millest on kunst tehtud. Õpilane mõistab tunni käigus, kuidas on valminud kakssada aastat vanad maalid või pronksskulptuurid, kuidas tehakse graafikat ja millest võib koosneda üks installatsioon.
Märksõnad: teose sisu, vorm, kontekst, kriitiline mõtlemine, hinnang, õlimaal, skulptuur, graafikatehnikad, installatsioon

 

Varamu
Püsinäitusel „Varamu“ 
9.–12. klassile
Kestus: 90 minutit
Muuseumitunni eesmärgiks on püsinäituse „Varamu“ teoste abil rännata läbi Eesti kunstiajaloo klassika alates 18. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni. Näitusesaalis nähtav kunst toetab koolis käsitletavat teoreetilist teadmist ning seeläbi loob õpilasele tervikpildi käsitletavast ajaperioodist Eesti kunstis. Teadmisi aitab kinnistada kunstivoolude ajatelje tööleht ning aktiivne arutelu.
Märksõnad: püsiekspositsioon, žanr, koloriit, tonaalsus, baltisaksa kunst, biidermeier, realism, akademism, rahvusromantism, modernism

Keelekümblusprogramm

Rännates mööda Eestimaad
Püsinäitusel „
Varamu
1.–6. klassile
Kestus:90 minutit
Muuseumitunnis rännatakse püsinäituse „Varamu“ teoste abil läbi erinevate Eestimaa paikade. Aastasadade jooksul loodud kunstiteosed on teejuhiks, arutamaks üheskoos, mis on selle aja jooksul muutunud nii kunstis, maastikes kui ka inimeste enda eluolus. Ühise vaatluse ja arutelu kaudu täiendavad õpilased looduse ja ilmastiku alast sõnavara. Loovtööna valmib ateljees põnevas tehnikas maastikuvaade.
Märksõnad: maastik, maastikumaal, loodus, eesti kunst, ilmastik, eesti kohanimed

Erivajadustega õpilased

Võlujälg
Püsinäitusel „Varamu
Intellektipuudega õpilased ja aktiivsus-ja tähelepanuhäirega I põhikooli astme õpilased
Kestus: 90 minutit
Eesti kunsti klassikasse kuuluvaid maale ja skulptuure uurides leitakse koos tunnijuhiga üles hulganisti mitmesuguseid loomi, keda kunstnikud on eri ajastutel kujutanud. Vaadatakse nii kodu- kui metsloomi aga ka müütilisi ja väljamõeldud loomi. Tunnis lahendatakse mõistatusi ja arutatakse loomade vajalikkuse ja rolli üle inimese elus. Muuseumitunnis tehakse ka ise üks võlujälg.
Märksõnad: looma ja linnu jälg, koduloom, metsloom, loomade tähtsus inimeste elus, ökoloogiline jalajälg

Kumu-uurija
Püsinäitusel „Varamu
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele
Muuseumitunnis uuritakse kunstimuuseumi kuju, materjale, akustikat ja helimaastikku. Püsinäitusel keskendutakse kujudele ja vormidele, proovides jäljendada skulptuuride asendeid ning uurida portreede näoilmeid. Saadakse teada, mis meeleolu on graniidist vanamehel ja kui tugev on Amandus Adamsoni pronksi valatud Lurich. Tutvutakse ka Johann Köleri ja maalikunstiga ning õlimaali tehnika paremaks tundmaõppimiseks võetakse appi ka kompimismeel. Loovtööna katsetatakse graafikaateljees pimetrükki.
Märksõnad: kuulmismeel, kompimismeel, heli, vorm, materjal, maalitehnika, pimetrükk

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.