UUS

HAPRUS ON VAPRUS

haprusonvaprus_muuseumitund

HAPRUS ON VAPRUS
Näitusel „Anu Põder. Haprus on vaprus“
Kohandatav erinevatele vanuseastmetele
Alates 30.03.–06.08.2017

Muuseumitund avab ühe omanäolisema eesti kaasaegse skulptuuri- ja installatsioonikunstniku Anu Põdra loomingut. Koos tunnijuhiga uuritakse, milliseid meeli Anu Põdra teosed puudutavad ja millistest tunnetest nad meile räägivad. Tuvastatakse teoste erinevaid materjale ning mõtiskletakse seoste üle, mida nad meis esile kutsuvad. Üheskoos otsitakse vastust küsimusele, milline sisu peitub materjalis.

Tund puudutab ka sisemaailma tunnetamist ja selle esitamist kunstis. Mõeldakse selle üle, kuivõrd lihtne on oma tundeid avalikult paljastada. Kas kõik muuseumitunnis osalejad oleksid nii vaprad nagu Anu Põder ja teised näitusel osalevad kunstnikud, kes vaatlevad oma loomingus maailma isiklikust kogemusest lähtuvalt? Tundi lõpetavas loovtöös kasutatakse erinevaid materjale tunnetusliku skulptuuri loomiseks.

Muuseumitunni kestus u 90 min

ÕPILANE:

 • mõistab paremini skulptuuri olemust;
 • interpreteerib loovalt kunstiteoseid;
 • uurib kaasaegse kunsti teoseid ja nende materjale;
 • loob isiklikke seoseid lähtuvalt teose materjalist, objektist, vormist;
 • loob teose, milles seob vormikeele tundemaailmaga.

 

VÄRVIDE DIRIGENDID

varvide_dirigendid_visuaalA

Näitusel „Värvide dirigendid. Muusika ja modernsus Eesti kunstis“
Alates jaanuarist 2017 – 27.08.2017
Kohandatav erinevatele vanuseastmetele

Muuseumitunnis uuritakse, kuidas muusika ja helid on mõjutanud Eesti kunsti alates Vanemuise kuldse kandle kõlast ja regilaulude leelotamisest kuni moodsa aja kohvikute kärarikkuse ning džässiajastu ebakõla ja abstraktsuseni. Koos arutatakse muuhulgas koori- ja laulupeotraditsioonide üle, uuritakse, millised rahvalaulud on saanud maalideks, otsitakse teostelt sümfoonia- ja džässorkestri pille ning kuulatakse vaikuse ja looduse hääli. Näituse pealkirjast lähtuvalt on tunnis olulisel kohal ka värvusõpetus.

Muuseumitund toetab nii kunsti kui muusika õppekava.

NOOREM ÕPILANE:

 • Mõistab muusika tähtsust eesti kultuuris
 • Õpib tundma eesti rahvapille
 • Teab olulisi muusika oskussõnu nt koor, rahvalaul, rahvapill, dirigent, sümfooniaorkester, paus.
 • Oskab nimetada kunstitoestel kujutatud pille, liigitab neid
 • Mõistab laulupeo tähendust
 • Teab värvusõpetuse aluseid
 • Osaleb muusikat ja maalimist ühendavas loovtöös

VANEM ÕPILANE:

 • Mõistab muusika tähtsust eesti kultuuris
 • Mõistab laulupeo tähendust
 • Teab värvusõpetuse aluseid
 • Tunneb eesti rahvapille, samuti sümfoonia- ja džässorkestri pille
 • Osaleb muusikat ja maalimist ühendavas loovtöös