Tagasi kalendrisse

Rahvusvaheline seminar: Sürrealismi otsingul. 1920.–1980. aastate nõukogude avangardi uurimisprobleeme

Rahvusvaheline seminar: Sürrealismi otsingul. 1920.–1980. aastate nõukogude avangardi uurimisprobleeme

Aeg: 03.03.17  11:00–18:00
Asukoht: Kumu auditoorium
Hind: Tasuta

Seminari töökeeled: eesti ja vene, sünkroontõlkega

Seminar kaasneb näitusega „Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel“ (avatud Kumu kunstimuuseumis 03.03.–11.06.2017)

20. aastatel Prantsusmaal tekkinud sürrealism muutus kiiresti rahvusvaheliseks nähtuseks. Kümne aasta jooksul kujunesid sürrealistlikud grupid Jugoslaavias, Belgias, Tšehhis, Taanis, Rumeenias, Lõuna-Ameerikas jm. Sürrealismi ideede mõju on jälgitav ka Kazimir Malevitši õpilaste töödes 1920. aastatel, kuid Nõukogude Liidus sai sürrealismi esteetika laiema leviku alles alates 1950. aastate lõpust „teise“ avangardi kunstnike loomingus. Seminaril võetakse vaatluse alla 1920.–1980. aastate nõukogude kunstikonteksti omapära ja määratletakse selle perioodi sürrealistlike tendentside võimalikud piirid.

Seminari idee ja korraldus: Anna Romanova (Moskva), Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn), Elnara Taidre (Eesti Kunstimuuseum, Tallinn).

Ajakava

10.30               hommikukohv ja registreerimine

11.00–11.15    tervitussõnad

11.15–11.45    Irina Karassik (Riiklik Vene Muuseum). Sürrealismi võimalikkus 1920.–1930. aastate Nõukogude Liidu kunstis

11.45–12.15    Tomáš Glanc (Zürichi Ülikool). Antikanooniline kaanon. (Tšehhoslovakkia) sürrealismi dominandid ja iseärasused ning roll II maailmasõja järgses kunstiprotsessis, kõrvutatuna olukorraga Nõukogude Liidus

12.15–12.45    Eha Komissarov (näituse „Sümmeetrilised maailmad“ kuraator, Kumu). Ülo Sooster sürrealismi ja dadaismi tõlgendajana Nõukogude Liidus

12.45–13.15   Anna Romanova (näituse „Sümmeetrilised maailmad“ kuraator, Moskva). Tsitaat 1960.–1970. aastate Moskva mitteametlikus kunstis: mängust hüpertekstini

13.15–14.30    Lõunapaus

14.30–15.00   Kadri Mägi (Tartu Kunstimuuseum). Ülo Soosteri illustratsioonid füüsikaalaste aimeartiklite kogumikule „Füüsika: lähedane ja kauge“. Kuidas mõista Ülo Soosterit ja tema omapärast loomingut

15.00–15.30    Elnara Taidre (Eesti Kunstimuuseum). Tõnis Vindi dokumentaalfilm „Lielvārde vöö“ kui multimeediaatlas

15.30–16.00   Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia). „Kõik on kõigega seotud“: multimeediaprogramm kongressile ICSID ’75 Moskvas“

Modereerib Liisa Kaljula (Eesti Kunstimuuseum)

16.00–17.00 Ümarlaud / diskussioon – Tomáš Glanc, Irina Karassik, Anna Romanova, Eha Komissarov, Tiiu Talvistu

Diskussiooni modereerib Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum, Kumu)

Ülo Sooster. Illustratsioon V. Trostnikovi raamatule „Füüsika: lähedane ja kauge”. 1963. Tartu Kunstimuuseum