Õpetajale

Koolitus „Õpetajate päev”
Kutsume üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide õpetajate kollektiive osalema Kumu meeldejäävas koolitus- ja elamusprogrammis! Programm sisaldab ekskursiooni ja/või interaktiivset tegevust näitustel (püsiekspositsioonis või valitud näitusel), soovi korral loenguruumi kasutamist, loovtegevust kunstiateljeedes (keraamika, graafika) ning ühist einestamist Kumu kohvikus.

VTS metoodika lühitutvustus
Koostanud Kadi Rinaldo
Materjal on mõeldud õpetajale, kes soovib oma õpilasi enne muuseumitundi tulekut pisut ette valmistada ja viia lasteaias või koolis läbi sissejuhatav tund. Tunnikonspektis on antud nõuandeid, kuidas vaadelda klassis üht muuseumitunni võtmeteostest.

Kaasaegse kunsti elektroonilised õppematerjalid
Kaasaegne kunst on oma olemuselt väga mitmekülgne, mistõttu saab seda väga hästi kasutada erinevate õppeainete õpetamisel ja õppimisel. Kaasaegset kunst sobib loovmõtlemise arendamiseks paljudes õppeainetes, integreerides neid omavahel. Samuti toetab kaasaegne kunst nii õpilase isiklikku arengut kui individuaalõpet.

Enesetäienduseks
Lisaks arvukatele haridusprogrammidele pakub Kumu kunstimuuseum mitmeid kunstikursusi ja stuudioid täiskasvanutele. Erinevaid kunstitehnikaid ja -liike tutvustavad töötoad sobivad õpetajale nii enesetäienduseks kui ka toredaks meelelahutuseks. Praktilistele kursustele lisaks on õpetajad oodatud ekskursiooni- ja loengusarjadesse.