Kursused ja koolitused

Kunstikursused ja töötoad pakuvad võimalust arendada loovust ainulaadses paigas, Kumu kunstimuuseumis – eesti kunsti kodus.

Kumu kunstistuudiote programm on osa Kumu kunstimuuseumi haridustegevusest, mis on suunatud nii üksikkülastajatele kui gruppidele. Programmi raames korraldame lühikursuseid täiskasvanutele ja noortele professionaalsete kunstnike juhendamisel.

Välja reklaamitud kunstikursustel ja -stuudiotes osalemine on võimalik ainult eelregistreerimisel.

NB! Korraldame kursusi ka ettetellimisel!
Võimalik on tellida sobiva temaatikaga keraamikakursusi, graafikatunde ning märgi valmistamise programmi.
Kuupäevad ja kellaajad kokkuleppel.

Ühekordne joonistuskursus töökollektiividele ja sõpruskondadele
Kõik inimesed on võimelised joonistama oma pöörast ja ainulaadset kujundimaailma. Kujundid tekivad justkui iseenesest. Kui õige tunnetus on leitud, saavad joonistades väljundi alateadlikud tungid, teadvustamata teadmised, sundmõtted ja fantaasiad. Sisemine paine nõuab mängulist vormi, et sellest teraapiliselt vabaneda. Aga just mäng on see, mida täiskasvanu endale tihti keelab.

Joonistamiskursused
Juhendaja graafik Lembe Ruben

Keraamikakursused
Täiskasvanutele
Kaks korda kuus on Kumu keraamikaateljees võimalik ise läbi teha erinevaid tehnikaid.
Kahetunnisel lühikursusel, mis on seotud mõne Kumu näitusega, saab iga osaleja keraamik Jarõna Ilo juhendamisel valmistada omanäolisi tarbevorme. Varasem keraamikategemise kogemus ei ole vajalik!

Koopiamaalimise kursus
Täiskasvanutele
Koopiate maalimine on läbi aegade olnud olulisel kohal klassikalises kunstihariduses. Kursuse käigus tutvutakse maali kopeerimise teoreetiliste ja praktiliste alustega. Maalitakse detail või tervikpilt, kasutades originaalile lähedast maalitehnikat. Individuaalne juhendamine.

Natüürmordi kursus
Täiskasvanutele
Läbi sajandite on vaikelu kujutamine pakkunud ühelt poolt kunstnikele võimaluse demonstreerida oma meisterlikkust, teisalt peita sellesse sümboolseid tähendusi. Kursusel uuritaksegi, kuidas on vaikelu kui maaližanr läbi sajandite arenenud ning milliseid sõnumeid kandnud. Praktilise tööna maalitakse ateljees õlitehnikas natüürmort.

Graafikakursused
Kumu graafikaateljees viiakse professionaalse kunstniku juhendamisel läbi erineva pikkusega töötubasid (alates 1,5 t).
Kunstnik Lembe Rubeni juhendamisel saab trükkida erinevates tehnikates graafikat. Protsess on kaasahaarav ja seltskonda siduv. Saab trükkida pilte, kaarte ja eksliibriseid, aga ka erinevatele tekstiilmaterjalidele kujundeid ja mustreid. Tulemus on tihti üllatuslik, sest tehnika teeb pool tööd ise ära!

Aigi Orava keraamika meistriklass
Keraamikahuvilised, kel on soov proovida kätt nii pottsepakedral treimise alal kui suuremate keraamiliste vormide modelleerimisel, on oodatud osalema Aigi Orava meistriklassis Kumu kunstistuudios. Meistriklassi teeb eriliseks tutvumine puudega köetava anagama-tüüpi keraamikaahjuga. Põhjalik kursus koosneb loengust, ateljeetundidest Kumus ja osalemises nn puupõletuse protsessis Tohisool.

Koolitus „Õpetajate päev”
Kutsume üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide õpetajate kollektiive osalema Kumu meeldejäävas koolitus- ja elamusprogrammis! Programm sisaldab ekskursiooni ja/või interaktiivset tegevust näitustel (püsiekspositsioonis või valitud näitusel), soovi korral loenguruumi kasutamist, loovtegevust kunstiateljeedes (keraamika, graafika) ning ühist einestamist Kumu kohvikus.

Kumu koolitab: „Kaasaegne kunstielu Eestis“
Lühikursus annab ülevaate, kuidas toimib kaasaegne kunstielu Eestis – millised on tähtsamad organisatsioonid, kes kunstielu mõjutavad, millised on praegu olulised kunstnikud erinevatest valdkondadest, kes praegu tegutsevad, millised sündmused toimuvad. Käsitletakse ka kunstielu kujunemise põhjusi alates taasiseseisvumisest, Eesti kunstielu regionaalses ning laiemas rahvusvahelise kunstielu kontekstis jpm.

Toetaja: AS Vunder