Kunstistuudio 13+

13+ on Kumu kunstistuudio põhikooli vanema astme ja gümnaasiumi õpilastele (alates 13. eluaastast)

Kunstistuudio tundides:

  • arendatakse praktilisi kunstioskusi (joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus)
  • arendatakse väljendusoskust, abstraktset ja kujundlikku mõtlemist
  • katsetatakse erinevaid tehnikaid ja materjale
  • ammutatakse inspiratsiooni muuseumis eksponeeritud teostest ja näitustest
  • tutvutakse muuseumihoone ja selles toimuvaga
  • õpitakse kasutama kunstiga seotud sõnavara ning kunsti üle arutlema
  • harjutatakse nii individuaalse kui grupitöö oskusi
  • püütakse leida ja realiseerida iga õpilase loomingulist eripära

Tegevus toimub Kumu hariduskeskuse ateljeedes ja näitusesaalides, auditooriumis ja muuseumi ümbruses.

Juhendaja Triinu Jürves on spetsialiseerunud kaasaegse kunsti õpetamisele klassikaliste oskuste kaudu. Ta on õpetanud aastaid kunsti süvaõppega koolis, viinud läbi kunstilaagreid ja erinevaid kunstiprojekte ning on ka ise tegevkunstnik.

Stuudiotunnid toimuvad kord nädalas, kolmapäeviti.

Esimene kogunemine on 28. septembril kell 16.00

Kunstistuudio tasu
Võimalik on tasuda nii ühe korra, kuu või ka kolme kuu kaupa:
1 tund: 11,50 €
1 kuu: 35 €
3 kuud: 95 €
Kumu kunstistuudiole kehtib tulumaksusoodustus.

Info ja registreerimine:
Piret Lindpere; tel 5331 0318, 602 6134; e-post: piret.lindpere@ekm.ee