Hetkel avatud näitused

Kunstirevolutsioon 1966
17.04.–16.08.2015.
4. korrus, B-tiib
1966. aastal toimus Tallinnas ja Tartus mitmeid murrangulisi näitusi, kus välja pandud teosed eemaldusid julgelt ametliku kunsti kaanonist. Näitus keskendub tollaste noorte kunstnike huvile realismi piiride avardamise vastu.

Hilma af Klint. Abstraktse kunsti pioneer
13.03.–07.06.2015
Suur saal
Rootsi päritolu Hilma af Klint (1862–1944) on 20. sajandi alguse innovaatilisemaid kunstnikke, kelle müstiline looming avab uksi silmale nähtamatutele tasanditele. Oma unikaalsed tööd pühendas ta tuleviku vaatajale, hoides neid salajas oma kaasaegsete eest.

Surm ja ilu. Gootika kaasaegses kunstis ja visuaalkultuuris
20.02.–10.05.2015
5. korrus, kaasaegse kunsti galerii
Näitus vaatleb 1990. aastatel esile kerkinud süngeid teemasid kunstis ja visuaalkultuuris ning nende suhteid ilu- ja glamuurimaailmaga. Läbivaks põhiteemaks on keha – selle manipuleeritavus ning (ära)kasutamine visuaalkultuurilistes praktikates.

Eesti graafika ajalugu 1860–1944
30.01.–26.04.2015
3. korrus, B-tiib
Näitus on kummardus 1860.–1940. aastate Eesti estampgraafika rikkalikule traditsioonile. Eksponeeritud on sel perioodil tegutsenud olulisemate meistrite loomingu tippnäited. Esindatud on Eugen Dücker, Kristjan Raud, Eduard Wiiralt, Aino Bach jt.

Musta ruudu metamorfoosid. Malevitši tõlgendused Eesti kunstis
20.03.–09.08.2015
Graafikakabinet
Käesoleval aastal saab 20. sajandi kunsti ikooni Kazimir Malevitši (1878–1935) maal „Must ruut” 100-aastaseks. Seda tähistatakse, meenutades ajaloolisi algsündmusi ja vaadeldes „Musta ruudu” tõlgendusi Eesti kunstis.

Kunstimuuseum lennujaamas – skulptor Mati Karmin
12.05.14-05.05.15
Tallinna Lennujaama vana terminal
Mati Karmin (1959) on olnud enam kui 30 aastat üks kesksemaid isiksusi Eesti kunstimaastikul. Eestlased tunnevad Mati Karminit monumentalistina, kelle enam kui 20 tööd ilmestavad mitut Eesti linna ja asulat. Karmini loomingu üks suurejoonelisemaid väljundeid on 1990. aastate lõpul alustatud meremiini-projekt.

Püsiekspositsioon: Varamu
3. korrus, A-tiib
Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest Teise maailmasõja lõpuni.

Püsiekspositsioon: Rasked valikud
4. korrus, A-tiib
Eesti kunst Teise maailmasõja lõpust taasiseseisvumiseni.

arterritory for kumu 60px