Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

VÕLUJÄLG
Näitusel „Varamu
Põhikooli I aste

Kes meist poleks looduses või ka linnakeskkonnas kohanud lindude ja loomade jälgi ning mõelnud, kellele need küll võiksid kuuluda? Muuseumitunni eesmärk on vastupidine – leida eesti kunsti klassika saalidest üles kõigepealt linnud ja loomad ning alles siis uurida, milliseid on nende jäljed. Tunnijuhiga vesteldes ning pilte ja kujusid uurides leitakse näitusesaalidest üles lehm, hobune, põrsas, koer, kana, madu, kajakas, kits, lammas ja tiiger. Tunnis lahendatakse ka mõistatusi ja arutatakse, kas tegemist on kodu- või metsloomaga. Pärast saalitundi minnakse kunstiateljeesse. Nüüd on lapsed muutunud võluriteks ja saanud endale võime luua ise üks eriline võlujälg, kombineerides omavahel eelnevalt tutvutud jälgede elemente. Pärast kirjeldatakse teistelegi oma vastsündinud olendit.

Muuseumitunnis lõimuvad kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

Õpilane
– kujundab positiivset hoiakut kõige elava suhtes;
– huvitub loomade ja lindude kujutamisest kunstis;
– märkab seoseid loomade-lindude ja jälgede vahel;
– kogub andmeid loomade jälgede kohta;
– kehastub võluriks;
– loob jälgede mudelitest oma kunstiteose (võlujälje);
– esitab oma tulemusi teistele.

Kontakt

Liis Suuressaar
Turundusspetsialist
Tel 602 6010
56 299 959
liis.suuressaar@ekm.ee

PROGRAMMIDE KESTUS ON 60 – 90 MINUTIT

Saatjad tasuta.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.

AitanLapsi logo